Terug naar vakgebieden

Ook dit is werken in Gelderland

Een groot voordeel aan werken bij onze overheidsorganisaties is de diversiteit aan werkzaamheden. Naast de bekende functies zijn er ook veel kansen op minder bekende terreinen. Dat betekent vele mogelijkheden, ook om door te groeien als je toe bent aan een nieuwe uitdaging. Ook dit is werken in Gelderland, maak kennis met onze collega’s.

 • Annemarie van de Wal

  ‘Hoe zorg je ervoor dat de inwoner in zijn eigen omgeving terecht kan voor sociale basisvoorzieningen en toegang tot ondersteuning of hulp? Hoe bereiken we samen met onze inwoners een samenleving waar er ruimte is voor iedereen en iedereen op zijn eigen niveau kan meedoen?’

  Samen met alle betrokkenen antwoorden vinden
  Dat zijn de uitdagende vraagstukken waar projectleider Annemarie van de Wal zich mee bezig houdt. Dit doet ze niet alleen. Samen met inwoners, zorgprofessionals en collega’s is ze een leerproces aan gegaan om met elkaar antwoorden te vinden op deze vragen.
  ‘Die samenleving vindt niet plaats in het gemeentehuis of alleen achter de voordeur. Die zit daar middenin. Door alle partijen samen te brengen en regie en verantwoordelijkheid aan elkaar te koppelen, ervaren mensen weer eigenaarschap en handelen daarnaar.’

  Eerst aan de slag als WMO consulent
  Annemarie werkt sinds 2015 bij de gemeente Lingewaard. Ze startte daar als WMO consulent. Aan de ene kant paste dat werk heel goed bij haar. Ze was gedreven om te denken in mogelijkheden en te onderzoeken wat ze de inwoner kon bieden waar hij of zij echt wat aan heeft. Aan de andere kant merkte ze dat in praktijk het toch lastiger was dan gedacht, omdat er nog veel gedacht werd vanuit het oude systeem. ‘Als WMO consulent was ik daardoor erg zoekende. Mijn leidinggevende zag dat en vroeg me of ik wel op mijn goede plek zat. Ze zag dat ik meer wilde betekenen.’

  Ondersteuning door scholing en begeleiding
  Dat was de start voor een loopbaantraject om te onderzoeken wat echt bij haar past en waar ze goed in is. ‘Dat vind ik erg fijn aan mijn organisatie. Als je aangeeft dat je meer wil, merk je dat er veel ruimte is om jezelf te ontwikkelen.’ Na een tijdje volgde de vacature voor projectleiders binnen het sociaal domein en werd ze één van de drie projectleiders. ‘Wij waren alle drie nog vrij onervaren. Wij zijn toen enorm gefaciliteerd in ons leerproces door scholing en begeleiding.’
  Inmiddels zijn er binnen haar project veel stappen gezet en worden de oplossingen steeds concreter. Zo hebben betrokken partijen laatst tijdens een bijeenkomst besproken waar zij de zorg en ontmoeting in hun omgeving willen hebben en hoe deze eruit moet zien. ‘We hebben de gemeentegebouwen in beeld gebracht en mensen stickers laten plakken op waar zij terecht willen en op welke tijden.’

  Ruimte voor inwoners
  Daar volgt ook gelijk haar uitdaging. ‘Nu we echt gaan doen, beginnen mensen wel te wiebelen en krijg je weerstand. We kunnen ons niet meer verschuilen achter een goed plan wat ver in de toekomst ligt. Dat vraagt van mij leiderschap.’
  ‘De mooiste momenten zijn de bijeenkomsten met inwoners. Dat zijn toch de momenten waarvoor ik het doe. Dat inwoners de ruimte krijgen om te zeggen wat ze belangrijk vinden in hun leefomgeving. Als vervolgens onze partners daarop kunnen aansluiten, dan is dat zo gaaf.
  In deze rol kan ik echt iets betekenen. Door op een goede manier met elkaar samenwerken, kunnen we zorgen dat het daadwerkelijk iets oplevert voor de inwoner.’

 • Ronald van Osch

  Ronald van Osch werkt bij provincie Gelderland als coördinator Planbegeleiding Ruimte. Zijn team heeft als taak om het provinciale ruimtelijke beleid door te laten werken in ruimtelijke plannen van gemeenten. ‘Ik ben verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en doorontwikkeling van dit team.’
  Hoe zijn typische werkweek eruit ziet? ‘Mijn week bestaat uit het beoordelen van adviezen, bespreken van casuïstiek en verbinden met andere programma’s. Daarnaast coacht of ondersteunt hij medewerkers. Een hele veelzijdige functie dus.’

  Werk is voortdurend in beweging
  ‘Het interessante aan mijn werk is dat ik zowel met de doorontwikkeling van het team en de medewerkers te maken heb, als met inhoud betreffende ruimtelijke plannen. Geen enkel plan is hetzelfde en dat maakt het ook zo afwisselend. Toen ik aan deze baan begon had ik niet verwacht dat politieke besluiten en beleid (zowel gemeentelijk als provinciaal) zo’n directe zouden hebben op het werk van Planbegeleiding. Sommige thema’s worden ineens actueel (zoals de uitbreidingsstop van geitenhouderijen en klimaatmaatregelen) en vragen vervolgens volop aandacht. De kaders van ons werk en de omgeving zijn continu in beweging.’

  Met zijn team draagt hij bij aan een fijne omgeving voor inwoners
  Hij krijgt veel energie als hij ziet dat de medewerkers in zijn team zich steeds verder ontwikkelen. ‘We hebben met elkaar de afgelopen tijd flinke stappen gezet vanuit een toetsende rol naar een meedenkende en adviserende rol met de omgevingsvisie als vertrekpunt.’
  Het werken bij de overheid, en de provincie in het bijzonder, bevalt hem heel goed. ‘Ik heb het gevoel dat mijn werk ertoe doet en dat ik met het team planbegeleiding kan bijdragen aan een fijne omgeving om te wonen, werken en te vertoeven.’
  Binnen de organisatie ervaart hij een hele prettige samenwerking. ‘Het is wel zeer belangrijk om veelvuldig contact te hebben met de collega’s van andere teams en programma’s, zodat je weet waar anderen mee bezig zijn en hoe je elkaar kunt versterken.’

  Openstaan voor nieuwe veranderingen
  De aankomende Omgevingswet zal het werk van Planbegeleiding in de basis waarschijnlijk niet veranderen. Wel zal zijn team veel meer met andere partijen te maken krijgen dan alleen de gemeenten. Daarnaast wordt de omgevingsvisie nog belangrijker als vertrekpunt bij ruimtelijke initiatieven. ‘Ik zie het als een uitdaging om het team mee te nemen in deze veranderingen.’

 • Jolanda Menneken

  Jolanda werkt in het zelforganiserende team Bestuursondersteuning van gemeente Berkelland. Over de start van haar carrière bij de overheid vertelt ze: ‘Ik ben een echt praktijkmens. Na de Havo wist ik niet zo goed wat ik wilde. Mijn hart lag bij schoonheidsspecialiste/visagiste. Na de Havo heb ik dan ook een visagistenopleiding gevolgd. In deze beroepstak lag het werk niet voor het oprapen. Ik kreeg het aanbod van de destijds bestaande Stichting Werkprojecten om tijdelijk te gaan werken bij de zogenaamde typekamer van de gemeente Eibergen. Een mooi begin van mijn carrière bij de gemeente.’

  Bestuurssecretaresse van onder andere de burgemeester
  ‘Ik werk sinds 1988 bij de gemeente Berkelland. In 2005 is deze gemeente gefuseerd met een aantal andere gemeenten. Dus, vanaf 2005 ben ik werkzaam bij de gemeente Berkelland.’ Ze werkt als bestuursecretaresse. ‘Ik ben secretaresse van de burgemeester, een wethouder, de gemeentesecretaris en de drie concernopdrachtgevers. In het kort betekent dit dat ik ze ondersteun bij hun dagelijkse werk. Wat ik onder andere doe, is afspraken maken, afspraken voorbereiden en diverse bijeenkomsten organiseren.’

  Suffe imago bleek niet te kloppen
  Voor Jolanda was het geen bewuste keuze om bij een gemeente te gaan werken. ‘Ik had, met de nadruk op had, een nogal suffige indruk van een gemeente toen ik 17 jaar was. Maar al snel bleek niets minder waar.’ Jolanda heeft nooit spijt gehad van haar keuze.  ‘Elke werkdag ga ik met plezier naar mijn werk. Het is een mooie organisatie met fijne collega’s, waar goed wordt samengewerkt. Het is een functie binnen een organisatie waar ik uitgedaagd word om van mijn talenten gebruik te maken. En deze talenten hoeven niet per se gerelateerd te zijn aan mijn functie.’

  Binnen ons team hebben we elkaar nodig
  In het begin was het heel spannend om onderdeel te worden van een zelforganiserend team. Dat kwam door het zoeken, rollen toebedelen, elkaar leren kennen, etc. ‘Maar al snel bleek in ons Team Bestuursondersteuning dat we elkaar nodig hebben om het bestuur, het college van burgemeester en wethouders en de directie, goed te ondersteunen. Binnen dit team nemen we samen besluiten, de lijnen zijn daarom ook kort. Voor mijzelf is het een uitdaging om voor het team HRM-aanspreekpunt te zijn. Het is elke dag weer bijleren; voor jezelf, maar ook zeker voor het team.’ De nuchterheid vindt ze als rasechte Berkellander typisch voor haar gemeente.

 • Jean-Michel Veendorp

  ‘Ik werk sinds 16 mei 2017, via Start People, bij de gemeente Berkelland. Sinds 1 maart 2018 ben ik in vaste dienst gekomen. Ik heb het naar mijn zin, de gemoedelijke ons-kent-ons sfeer vind ik erg prettig.’ Jean-Michel vormt samen met drie collega’s op de backoffice en acht regisseurs het Team Voormekaar Eibergen.

  Toetsen, doorgeven en betalingen
  De regisseurs komen bij de aanvragers van een voorziening thuis en bespreken wat nodig is. Jean-Michel heeft als taak om het verslag dat de regisseur na een keukentafelgesprek heeft opgesteld te toetsen. ‘Ik kijk of de wettelijke regels zijn opgevolgd en of de inhoud klopt. Zodra ik het verslag heb goedgekeurd, zet ik de voorziening in het systeem en geef ik dat door aan de zorgaanbieder of leverancier. Vervolgens stel ik de beschikking op, onderteken deze en stuur het naar de cliënt. Een ander onderdeel van mijn werk is dat ik zorg draag voor betalingen. Het gaat dan om geleverde voorzieningen zoals een traplift, scootmobiel of rolstoel. Omdat ik regelmatig contact onderhoud met zorgaanbieders, leveranciers en cliënten, is het belangrijk dat ik kennis heb van Wmo, Jeugdwet, Wlz, Zvw, pgb en CAK.’

  Korte reisafstand en breed pakket
  Op de vraag waarom hij voor gemeente Berkelland wil werken reageert Jean-Michel als volgt ‘In mijn huidige baan ben ik vooral generalist en behandel ik alle voorzieningen. Als ik soortgelijke functie in een grotere gemeente had gehad, dan had ik me alleen op één soort voorziening moeten richten. Een bijkomend voordeel is de reisafstand vanuit mijn woonplaats Almelo, die is goed te doen.’

  Mogelijkheid voor andere werkzaamheden naast eigen functie
  Over werken voor gemeente Berkelland zegt Jean-Michel: ‘Het is erg fijn werken. Er is hier veel ruimte om, naast je eigen functie, actief mee te denken in en deel te nemen aan diverse werkgroepen. Zo kun je je eigen talenten nog meer gebruiken. Ook ten aanzien van A3 (teamplannen) kun je je eigen wensen en kwaliteiten kenbaar maken en er ook iets mee doen binnen het team. Dan is het helemaal leuk wanneer je inbreng ook uitgevoerd wordt. Zoals ik al aangaf, vind ik de sfeer binnen deze gemeente erg fijn.

  Fijne sfeer binnen organisatie
  Onze organisatie is volop in ontwikkeling en toekomstgericht. Voor mij is de gemoedelijke relaxte sfeer erg belangrijk. Samen gaan we ervoor. Het zijn allemaal harde werkers en sociale medewerkers. Binnen onze organisatie heerst er een fijne informele sfeer. Er is begrip voor elkaar zowel op het werkvlak als in het privéleven. Uiteraard is er wel eens wrijving, maar dit vind je overal. Ik ervaar die situaties niet als vervelend, maar als iets waar we wat mee kunnen.’