Terug naar overzicht

Privacy & Cookies

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe we op Werkeningelderland omgaan met persoonsgegevens en welke cookies er door onszelf en derden worden geplaatst.

Privacy statement

Stichting Werken in Gelderland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacy statement. Stichting Werken in Gelderland is gevestigd aan Mariënburg 30, 6511PS Nijmegen en te bereiken via y.neven@nijmegen.nl.

Privacyzaken, Michel Rijnders, is onze Privacy Officer. Hij is te bereiken via michel@privacyzaken.nl.

Gegevens die wij verwerken

Stichting Werken in Gelderland is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals dit plaatsvindt wanneer je:

 • de website werkeningelderland.nl bezoekt
 • een Poolz acount aanmaakt via werkeningelderland.nl
  • voor het aanmaken van een vacature alert
  • voor het solliciteren op vacatures van organisaties die gebruik maken van Pool
 • inschrijft voor evenementen
 • contact met ons opneemt
 • klant(contact) bent

Stichting Werken in Gelderland is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door werkgevers, onze klanten, verwerkt worden ten behoeve solliciteren, inhuur en mobiliteit. Wanneer je solliciteert op een vacature is de betreffende organisatie/werkgever verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens ten behoeve van die sollicitatie. Voor omgang met persoonsgegevens door onze klanten (werkgevers) verwijzen wij je door naar het privacybeleid van de betreffende verantwoordelijke.

Doelen

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van vacature alert
  • E-mailadres
 • Beheren van je sollicitaties gegevens (indien van toepassing, bij aanmaken van Poolz account)
  • E-mailadres
  • Cv gegevens
  • Sollicitaties
 • Correct functioneren en verbeteren websites en diensten. En informatiebeveiliging.
  • Je activiteit op de website(s) en/of binnen onze oplossingen
  • IP adres
  • Browserinstellingen
  • Apparaat instellingen en eigenschappen
 • Opvolging van contact via de website
  • Voor- en achternaam
  • Emailadres
 • Verwerking deelname evenementen
  • Je naam en contactgegevens
  • Deze gegevens worden aan de organisator van het evenement doorgegeven om aanwezigheid te melden en registreren.
 • Wanneer je klant(contact) bent zullen we persoonsgegevens verwerken om uitvoer aan de dienstverleningsovereenkomsten te geven en wettelijk verplichtingen na te komen, zoals belastingbetaling.

Voor andere doeleinden worden je persoonsgegevens niet verwerkt, tenzij expliciet vermeld.

Cookies & vergelijkbare technieken

Op werkeningelderland.nl wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technieken. We maken gebruik van zogenaamde functionele en analytische cookies.

 • Functionele cookies
  Hiermee bekijken we jouw computer- en browserinstellingen om de de website zo goed mogelijk te laten functioneren. Zo wordt bijvoorbeeld aan de hand van jouw instellingen de website weergave aan de grootte van je beeldscherm aangepast.
 • Analytische cookies
  Voor het optimaliseren van de website verzamelen wij geanonimiseerde en geaggregeerde bezoekgegevens. Hiermee bekijken we bijvoorbeeld welke apparaten het meest gebruikt worden, via welke websites bezoekers hier terechtkomen en welke pagina’s het goed doen.

Voor analyse gebruiken we Google Analytics. Daarmee worden bezoekgegevens en jouw IP adres (geanonimiseerd) gedeeld met Google in de Verenigde Staten.

Om de veiligheid van jouw gegevens en jouw privacy te waarborgen hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
 • Het laatste octet van het IP adres is geanonimiseerd
 • Gegevens delen is uitgezet
 • Er wordt geen gebruik gemaakt wordt van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

Bewaartermijnen

Stichting Werken in Gelderland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen:

 • Vacature alerts (en je mailadres) kun je zelf stopzetten (en verwijderen)
 • Beheren cv gegevens en sollicitaties in Poolz account. Duur toegang tot sollicitatiegegevens door een werkgever is conform de bewaartermijn van de specifieke werkgever. De gegevens in je account worden bewaard tot je ze zelf verwijdert.
 • Cookies zijn maximaal een jaar actief en kun je altijd via browserinstellingen zelf verwijderen
 • Logs voor informatiebeveiliging worden maximaal een half jaar bewaard
 • Via website verstuurde e-mails worden maximaal een jaar na afhandeling verwijderd
 • Inschrijvingen voor evenementen worden na het evenement vernietigd.
 • Klant(contact)informatie wordt maximaal 7 jaar bewaard; dit in verband met de Belasting/Archiefwet

Onze beveiliging

Wij hechten veel waarde aan de beveiliging van jouw gegevens om ongewenste toegang, gebruik en andere verwerkingen tegen te gaan. We nemen hiervoor passende maatregelen binnen ons informatiebeveiligingsbeleid.

Bedrijven die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken, zoals ICT leveranciers, houden wij contractueel aan ons beleid en de toepassing van passende beveiligingsmaatregelen.

Jouw rechten

Je hebt het recht op verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Wanneer je hiertoe een verzoek wilt indienen verzoeken we je dit te doen via h2.verweij@nijmegen.nl. Wij beoordelen je verzoek en reageren binnen 4 weken.

Heb je andere vragen, verzoeken of opmerkingen ten aanzien van jouw persoonsgegevens of de beveiliging daarvan dan vernemen we dat ook graag.

Wanneer je van mening bent dat wij niet meewerken aan de uitvoering van je rechten, neem dan contact op met onze Privacy Officer via michel@privacyzaken.nl.  Komen we er niet samen uit dan heb je altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, De Autoriteit Persoonsgegevens.