Terug naar overzicht

Jean-Michel Veendorp - Medewerker Team Voormekaar Eibergen bij gemeente Berkelland

‘Ik werk sinds 16 mei 2017, via Start People, bij de gemeente Berkelland. Sinds 1 maart 2018 ben ik in vaste dienst gekomen. Ik heb het naar mijn zin, de gemoedelijke ons-kent-ons sfeer vind ik erg prettig.’ Jean-Michel vormt samen met drie collega’s op de backoffice en acht regisseurs het Team Voormekaar Eibergen.

Toetsen, doorgeven en betalingen
De regisseurs komen bij de aanvragers van een voorziening thuis en bespreken wat nodig is. Jean-Michel heeft als taak om het verslag dat de regisseur na een keukentafelgesprek heeft opgesteld te toetsen. ‘Ik kijk of de wettelijke regels zijn opgevolgd en of de inhoud klopt. Zodra ik het verslag heb goedgekeurd, zet ik de voorziening in het systeem en geef ik dat door aan de zorgaanbieder of leverancier. Vervolgens stel ik de beschikking op, onderteken deze en stuur het naar de cliënt. Een ander onderdeel van mijn werk is dat ik zorg draag voor betalingen. Het gaat dan om geleverde voorzieningen zoals een traplift, scootmobiel of rolstoel. Omdat ik regelmatig contact onderhoud met zorgaanbieders, leveranciers en cliënten, is het belangrijk dat ik kennis heb van Wmo, Jeugdwet, Wlz, Zvw, pgb en CAK.’

Korte reisafstand en breed pakket
Op de vraag waarom hij voor gemeente Berkelland wil werken reageert Jean-Michel als volgt ‘In mijn huidige baan ben ik vooral generalist en behandel ik alle voorzieningen. Als ik soortgelijke functie in een grotere gemeente had gehad, dan had ik me alleen op één soort voorziening moeten richten. Een bijkomend voordeel is de reisafstand vanuit mijn woonplaats Almelo, die is goed te doen.’

Mogelijkheid voor andere werkzaamheden naast eigen functie
Over werken voor gemeente Berkelland zegt Jean-Michel: ‘Het is erg fijn werken. Er is hier veel ruimte om, naast je eigen functie, actief mee te denken in en deel te nemen aan diverse werkgroepen. Zo kun je je eigen talenten nog meer gebruiken. Ook ten aanzien van A3 (teamplannen) kun je je eigen wensen en kwaliteiten kenbaar maken en er ook iets mee doen binnen het team. Dan is het helemaal leuk wanneer je inbreng ook uitgevoerd wordt. Zoals ik al aangaf, vind ik de sfeer binnen deze gemeente erg fijn.

Fijne sfeer binnen organisatie
Onze organisatie is volop in ontwikkeling en toekomstgericht. Voor mij is de gemoedelijke relaxte sfeer erg belangrijk. Samen gaan we ervoor. Het zijn allemaal harde werkers en sociale medewerkers. Binnen onze organisatie heerst er een fijne informele sfeer. Er is begrip voor elkaar zowel op het werkvlak als in het privéleven. Uiteraard is er wel eens wrijving, maar dit vind je overal. Ik ervaar die situaties niet als vervelend, maar als iets waar we wat mee kunnen.’