Terug naar overzicht

Ronald van Osch - Coördinator Planbegeleiding Ruimte bij provincie Gelderland

  • Ronald van Osch - Coördinator Planbegeleiding Ruimte bij provincie Gelderland

Ronald van Osch werkt bij provincie Gelderland als coördinator Planbegeleiding Ruimte. Zijn team heeft als taak om het provinciale ruimtelijke beleid door te laten werken in ruimtelijke plannen van gemeenten. ‘Ik ben verantwoordelijk voor de coördinatie, aansturing en doorontwikkeling van dit team.’
Hoe zijn typische werkweek eruit ziet? ‘Mijn week bestaat uit het beoordelen van adviezen, bespreken van casuïstiek en verbinden met andere programma’s. Daarnaast coacht of ondersteunt hij medewerkers. Een hele veelzijdige functie dus.’

Werk is voortdurend in beweging
‘Het interessante aan mijn werk is dat ik zowel met de doorontwikkeling van het team en de medewerkers te maken heb, als met inhoud betreffende ruimtelijke plannen. Geen enkel plan is hetzelfde en dat maakt het ook zo afwisselend. Toen ik aan deze baan begon had ik niet verwacht dat politieke besluiten en beleid (zowel gemeentelijk als provinciaal) zo’n directe zouden hebben op het werk van Planbegeleiding. Sommige thema’s worden ineens actueel (zoals de uitbreidingsstop van geitenhouderijen en klimaatmaatregelen) en vragen vervolgens volop aandacht. De kaders van ons werk en de omgeving zijn continu in beweging.’

Met zijn team draagt hij bij aan een fijne omgeving voor inwoners
Hij krijgt veel energie als hij ziet dat de medewerkers in zijn team zich steeds verder ontwikkelen. ‘We hebben met elkaar de afgelopen tijd flinke stappen gezet vanuit een toetsende rol naar een meedenkende en adviserende rol met de omgevingsvisie als vertrekpunt.’
Het werken bij de overheid, en de provincie in het bijzonder, bevalt hem heel goed. ‘Ik heb het gevoel dat mijn werk ertoe doet en dat ik met het team planbegeleiding kan bijdragen aan een fijne omgeving om te wonen, werken en te vertoeven.’
Binnen de organisatie ervaart hij een hele prettige samenwerking. ‘Het is wel zeer belangrijk om veelvuldig contact te hebben met de collega’s van andere teams en programma’s, zodat je weet waar anderen mee bezig zijn en hoe je elkaar kunt versterken.’

Openstaan voor nieuwe veranderingen
De aankomende Omgevingswet zal het werk van Planbegeleiding in de basis waarschijnlijk niet veranderen. Wel zal zijn team veel meer met andere partijen te maken krijgen dan alleen de gemeenten. Daarnaast wordt de omgevingsvisie nog belangrijker als vertrekpunt bij ruimtelijke initiatieven. ‘Ik zie het als een uitdaging om het team mee te nemen in deze veranderingen.’