Terug naar overzicht

Jolanda Menneken - Bestuurssecretaresse bij gemeente Berkelland

  • Jolanda Menneken - Bestuurssecretaresse bij gemeente Berkelland

Jolanda werkt in het zelforganiserende team Bestuursondersteuning van gemeente Berkelland. Over de start van haar carrière bij de overheid vertelt ze: ‘Ik ben een echt praktijkmens. Na de Havo wist ik niet zo goed wat ik wilde. Mijn hart lag bij schoonheidsspecialiste/visagiste. Na de Havo heb ik dan ook een visagistenopleiding gevolgd. In deze beroepstak lag het werk niet voor het oprapen. Ik kreeg het aanbod van de destijds bestaande Stichting Werkprojecten om tijdelijk te gaan werken bij de zogenaamde typekamer van de gemeente Eibergen. Een mooi begin van mijn carrière bij de gemeente.’

Bestuurssecretaresse van onder andere de burgemeester
‘Ik werk sinds 1988 bij de gemeente Berkelland. In 2005 is deze gemeente gefuseerd met een aantal andere gemeenten. Dus, vanaf 2005 ben ik werkzaam bij de gemeente Berkelland.’ Ze werkt als bestuursecretaresse. ‘Ik ben secretaresse van de burgemeester, een wethouder, de gemeentesecretaris en de drie concernopdrachtgevers. In het kort betekent dit dat ik ze ondersteun bij hun dagelijkse werk. Wat ik onder andere doe, is afspraken maken, afspraken voorbereiden en diverse bijeenkomsten organiseren.’

Suffe imago bleek niet te kloppen
Voor Jolanda was het geen bewuste keuze om bij een gemeente te gaan werken. ‘Ik had, met de nadruk op had, een nogal suffige indruk van een gemeente toen ik 17 jaar was. Maar al snel bleek niets minder waar.’ Jolanda heeft nooit spijt gehad van haar keuze.  ‘Elke werkdag ga ik met plezier naar mijn werk. Het is een mooie organisatie met fijne collega’s, waar goed wordt samengewerkt. Het is een functie binnen een organisatie waar ik uitgedaagd word om van mijn talenten gebruik te maken. En deze talenten hoeven niet per se gerelateerd te zijn aan mijn functie.’

Binnen ons team hebben we elkaar nodig
In het begin was het heel spannend om onderdeel te worden van een zelforganiserend team. Dat kwam door het zoeken, rollen toebedelen, elkaar leren kennen, etc. ‘Maar al snel bleek in ons Team Bestuursondersteuning dat we elkaar nodig hebben om het bestuur, het college van burgemeester en wethouders en de directie, goed te ondersteunen. Binnen dit team nemen we samen besluiten, de lijnen zijn daarom ook kort. Voor mijzelf is het een uitdaging om voor het team HRM-aanspreekpunt te zijn. Het is elke dag weer bijleren; voor jezelf, maar ook zeker voor het team.’ De nuchterheid vindt ze als rasechte Berkellander typisch voor haar gemeente.