Terug naar vakgebieden

Beleidsmedewerker

Een helder plan op papier zetten, in gesprek gaan met belanghebbenden, verschillende belangen goed afwegen. Dat hebben onze beleidsmedewerkers gemeenschappelijk. Maak kennis met een aantal beleidsmedewerkers die actief zijn op hele verschillende beleidsvelden.

 • Ron Derksen

  Via zijn afstudeerstage rolde Ron binnen bij de gemeente Lingewaard. Inmiddels werkt hij daar alweer één jaar als beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit. Samen met een collega is hij verantwoordelijk voor onder andere het (laten) verrichten en beoordelen van verkeerskundig onderzoek en het opstellen en presenteren van verkeers- en mobiliteitsplannen. Verder is hij verantwoordelijk voor het adviseren over verkeers- en mobiliteitsvraagstukken voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

  Wij doet dit voor onze inwoners
  Zijn dag bestaat voor een groot deel uit afstemming zoeken binnen lopende projecten en opdrachten.
  Dat afstemmen is nog niet zo makkelijk. ‘Je bent veel in gesprek met partijen voordat een opdracht gerealiseerd kan worden. Daarbij is het belangrijk om de raad, het college, bewoners en ondernemers te betrekken. Uiteindelijk doen wij dit allemaal voor onze bewoners. Door verschillende belangen is het moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Daarom staan wij soms voor lastige keuzes.
  Bewoners betrekken we bij onze plannen door bewonersavonden te organiseren of in gesprek te gaan met de wijkplatforms. Tijdens zo’n bewonersavond presenteren wij samen met de projectleider het plan aan bewoners en/of ondernemers en vragen dan om input. Het doel is om gezamenlijk tot een mooi eindresultaat te komen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de meningen van bewoners. Zij kennen de omgeving en hebben dagelijks te maken met verkeerssituaties.’

  Van een afstudeerstage naar een baan
  Ron heeft gestudeerd aan de Universiteit Hasselt. Voor zijn masterthesis deed hij onderzoek naar het openbaar busvervoer in de landelijke kernen van Lingewaard. Zo heeft hij het lijngebonden openbaar busvervoer vergeleken met vraagafhankelijk openbaar busvervoer. In het onderzoek zijn beide vormen van openbaar busvervoer vergeleken op de kosten, het reizigerspotentieel en het draagvlak. ‘Het mooiste was dat iedereen zeer tevreden was en vooral dat de uitkomsten heel bruikbaar waren.’

  Het liefste erop uit om zelf de situatie te verkennen
  Een goed doordacht en gedragen antwoord krijgen op verkeerskundige vraagstukken vindt hij belangrijk. De meeste energie krijgt hij van actief te onderzoeken en een helder plan op te stellen. Omdat Ron zelf woonachtig is in de gemeente waarvoor hij werkt, kan hij zijn lokale kennis combineren met die van bewoners. Het liefste gaat hij er dan ook zelf op uit om ter plekke de situatie te ervaren. ‘Zo schrijf je een plan niet op basis van alleen aannames.’

 • Sander Jentink

  Sander heeft een dubbelfunctie bij gemeente Oost Gelre. Hij is beleidsmedewerker participatie en beleidsmedewerker jeugd. Beide doet hij voor 18 uur per week. Over zijn werk als beleidsmedewerker participatie vertelt Sander: ‘Gemeente Oost Gelre is opdrachtgever voor de regionale sociale dienst, Sociale Dienst Oost Achterhoek. Ik ben contactpersoon vanuit de gemeente en adviseer het bestuur, het college en de wethouder. De belangrijkste vraag waar ik mee bezig ben: Loopt alles in hoofdlijnen zoals we hebben afgesproken? Worden de gestelde doelen gehaald?’

  Een brede en veelzijdige baan
  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Over zijn werk als beleidsmedewerker jeugd zegt Sander: ‘Jeugdzorg is breed, het gaat van dyslexie tot gesloten pleegzorg. Ook in deze functie adviseer ik het bestuur.. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de financiën. Het is interessant om met verschillende dingen bezig te zijn. Binnen de gemeente werk ik in een leuk team. In de regio Achterhoek werk ik samen met name op het gebied van inkoop en het maken van afspraken met aanbieders.

  Geen enkele dag is hetzelfde
  Wat maakt het werk voor Sander zo interessant? ‘Het allerleukste vind ik wel het flexibele; veel verschillende vragen en elke dag is anders. Dat maakt het voor jongeren ook interessant. Je zou het niet zeggen bij een overheidsorganisatie, maar geen dag is hetzelfde. Dit komt ook omdat je dicht bij de politiek zit.’
  Sander ziet ook punten waarop mensen gillend kunnen weglopen. ‘Een valkuil in mijn werk is dat je goed moet kunnen schakelen. Als je alles wilt weten en uitzoeken, dan loop je in dit soort functies vast. Je heb de neiging om de inhoud in te duiken, maar je moet op hoofdlijnen blijven en vertrouwen op bijvoorbeeld de beleidsmedewerker van de regionale sociale dienst.

  Echt iets kunnen betekenen voor een ander
  Sander is duidelijk over wat hij het leukste vindt aan werken voor de overheid ‘Zingeving. Als je bij jeugd werkt, zie je dat jongeren daar echt profijt bij hebben. Dat maakt het waardevol en dat vind ik belangrijk.’

  Kom gerust een keertje meelopen
  Tot slot wil Sander nog iets meegeven: ‘Ben je benieuwd hoe het is om bij een overheidsorganisatie te werken? Vraag om een paar dagen mee te lopen. Dan krijg je echt een beeld bij wat het is en kun je bepalen: past het of past het niet bij mij. De buitenwereld heeft vaak een stoffig beeld bij werken bij de overheid, dat is in mijn beleving niet terecht.’

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures