Terug naar overzicht

Gelderse Omgevingsdiensten

De zes omgevingsdiensten in de provincie Gelderland vormen samen het stelsel van Gelderse Omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten voeren namens gemeenten en provincie in Gelderland de basistaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Een aantal omgevingsdiensten voert meer dan alleen de basistaken uit, zoals bouwtaken van een of meerdere gemeenten. Daarnaast adviseren de Gelderse omgevingsdiensten gemeenten en provincie bij diverse milieuvraagstukken. Bijvoorbeeld als het gaat om externe veiligheid, energie, duurzaamheid, geluid, bodem en water.

Bundelen en delen van kennis en kunde

Door het bundelen en delen van kennis en kunde zijn de Gelderse omgevingsdiensten in staat de efficiency en de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken te verhogen. En dat tegen economisch en maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Eén interne arbeidsmarkt

De Gelderse Omgevingsdiensten hebben één interne arbeidsmarkt. Zodra er een vacature binnen een van de Gelderse omgevingsdiensten ontstaat, wordt deze opengesteld voor alle medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten. Als bij de zogenaamde latende organisaties (de partners van de omgevingsdiensten) vacatures ontstaan, worden deze – na interne openstelling – ook gepubliceerd binnen de Gelderse Omgevingsdiensten.

Eén interne arbeidsmarkt kan voor de medewerker volop kansen en uitdagingen bieden
Het streven naar één interne arbeidsmarkt sluit aan bij de gezamenlijke wens van de Gelderse Omgevingsdiensten om ook een Gelders functiehuis en een Gelderse HR-cyclus te realiseren.

Als je bij een van de Gelderse omgevingsdiensten werkt, werk je in een dynamische omgeving waarin volop ruimte is voor jouw deskundigheid, professionaliteit en ondernemerschap. Onze arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de cao SGO en in het Arbeidsvoorwaardenreglement Gelderse Omgevingsdiensten.

Interesse in werken bij een van de zes Gelderse omgevingsdiensten?

Check de vacatures:
Omgevingsdienst Rivierenland
Omgevingsdienst Regio Arnhem
Omgevingsdienst Achterhoek
Omgevingsdienst de Vallei
Omgevingsdienst Veluwe
Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Samenwerken aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving. Dat staat bij de Gelderse Omgevingsdiensten, partners en provincie Gelderland centraal.