Terug naar organisaties

Omgevingsdienst de Vallei

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) zorgt voor een veilige, gezonde en duurzame omgeving waarin mensen goed kunnen wonen, werken, leven en recreëren. Dit doen we in opdracht van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen en de provincie Gelderland. We voeren vergunning-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van milieu en bouwen en zetten ons op deze manier in voor de bescherming en verbetering van de leefomgeving.

Werken bij OddV

Bij OddV werken 140 medewerkers, verdeeld over 4 afdelingen. Team Ontwikkeling en Bedrijfsvoering, Team Toezicht en Handhaving, Team Vergunningverlening en Team Juridisch Advies. Als je bij OddV werkt, werk je in een platte, dynamische omgeving met een professioneel en deskundig werkklimaat, met uitdagende opdrachten, uitstekende arbeidsvoorwaarden en ontplooiingskansen. Dienstverlenend, professioneel en in verbinding zijn belangrijke kernwaarden. Binnen de organisatie werken we voortdurend aan innovatie met optimaal ingerichte werkprocessen. Persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid krijgen alle aandacht dus er is volop ruimte voor ontwikkeling en groei.

Groene omgeving

In ons moderne kantoor, dat midden in de bossen en op loopafstand van station Ede-Wageningen ligt, kun je zelf kiezen welke manier van werken bij jou past. Er zijn reguliere werkplekken beschikbaar, maar je kunt ook een stiltewerkplek opzoeken of werken vanuit ons werkcafé waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten en samen werken. Bij mooi weer is het zelfs mogelijk om buiten formeel en informeel te overleggen op ons eigen terras.

 • Marieke

  “Door de diversiteit aan taken blijft het ook een uitdaging om prioriteiten te stellen.”

  Hoe ziet jouw werkdag eruit?
  Ik houd mij dagelijks bezig met de afhandeling van ingewikkelde vergunningaanvragen. Aanvragen die afwijken van het bestemmingsplan, die niet (helemaal) passen binnen de beleidskaders van de gemeenten, aanvragen voor bouwen, et cetera. Ik zorg daarbij voor de juridische afhandeling en het afstemmen van de besluiten met de wethouders die vergunningverlening in hun portefeuille hebben. Het gaat bijvoorbeeld om het verbouwen van een leegstaand kantoorgebouw naar woningen, het kappen van waardevolle bomen, of het vestigen van een winkel. Daarbij worden ook altijd reacties/zienswijzen van omwonenden betrokken. Ook vertegenwoordig ik het college van B&W in bezwaar- en beroepsprocedures. Hierdoor kom ik regelmatig bij de rechtbank in Arnhem en ook met enige regelmaat bij de Raad van State in Den Haag. In dat soort zaken maak ik ook voorstellen voor de colleges van B&W waarin ik bepaalde besluiten voorstel.

  Naast inhoudelijke zaken heb ik ook coördinerende taken en zorg ik voor een goede werkverdeling binnen de juristen vergunningverlening en ben ik de linking pin tussen de medewerkers en de teammanager. Omdat wij voor al onze partners Wabo-breed werken, hebben wij een veelzijdig takenpakket. Mijn functie is veelzijdig en hoewel het proces van aanvraag tot besluit bij elke aanvraag hetzelfde lijkt, heeft elk plan zijn eigen uitdagingen en is geen dag bij ons hetzelfde.

  Wat is een interessant feitje over de organisatie?
  We werken in de verschillende gemeentehuizen van onze partners, waardoor we korte lijntjes houden met hen. Verder hangt er een fijne werksfeer en er is ruimte voor gezelligheid en ontspanning.

  Wat is de grootste uitdaging binnen jouw functie?
  Dagelijks zoek ik naar wat het beste besluit is gelet op de beleidskaders en wet- en regelgeving waarbij ik, waar ik kan, probeer te zoeken naar pragmatische oplossingen voor een probleem. Door de diversiteit aan taken blijft het ook een uitdaging om prioriteiten te stellen.

Arbeidsvoorwaarden

OddV werkt intensief samen met de andere omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten. De Gelderse Omgevingsdiensten bieden je een modern arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een goede reiskostenvergoeding en een goed salaris. Dit pakket valt onder de gemeentelijke cao, de cao SGO. Met de Gelderse Omgevingsdiensten hebben we aanvullend lokale arbeidsvoorwaarden afgesproken.

IKB

OddV werkt intensief samen met de andere omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen deze omgevingsdiensten de Gelderse Omgevingsdiensten. De Gelderse Omgevingsdiensten bieden je een modern arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een goede reiskostenvergoeding en een goed salaris. Dit pakket valt onder de gemeentelijke cao, de cao SGO. Met de Gelderse Omgevingsdiensten hebben we aanvullend lokale arbeidsvoorwaarden afgesproken.

 • ''De eigenheid van de verschillende vestigingen is een bijzondere eigenschap van de organisatie. Elke vestiging werkt anders en heeft een eigen cultuur.''

 • René

  “Mijn grootste uitdaging is het in verbinding blijven met vijf vestigingen en onze partners.”

  Hoe ziet jouw werkdag eruit?
  Als teammanager Vergunningverlening zie ik erop toe dat de productie gehaald wordt voor de vergunningverleningstaak die wij uitvoeren voor onze partners. Mijn focus is erop gericht om medewerkers daarin te faciliteren. Dat kan niet anders door, naast met hen goed in verbinding te blijven, ook in verbinding te blijven met de gemeentelijke partners en bestuurders.

  Hoe ervaar je de sfeer binnen de organisatie?
  Er hangt een ontspannen werksfeer met ruimte voor humor en een wil om hard te werken. Mijn bijdrage hieraan is een toegankelijke houding en aanspreekbaar zijn voor mijn medewerkers. Ik beschik over een groot relativeringsvermogen met voldoende humor.

  Wat is een interessant feitje over de organisatie?
  Binnen onze organisatie word je aangespoord om een grote mate van verantwoordelijkheid te nemen voor je werkzaamheden. Binnen die verantwoordelijkheid werk je volgens de bedoeling van de regelgeving.

  Wat is de grootste uitdaging binnen jouw functie?
  Mijn grootste uitdaging is het in verbinding blijven met vijf vestigingen en onze partners. In de doorontwikkeling van onze organisatie is het van belang nog meer vanuit de bedoeling te werken. Tot slot moet onze dienstverlening in lijn zijn met de toekomstige Omgevingswet, wat vooral betekent dat we als organisatie meer moeten loslaten en samenwerken met de burger.

  Hoe maak jij OddV elke dag beter?
  Ondanks het feit dat de OddV een regelgerichte organisatie is geef ik mijn medewerkers mee dat regels er niet altijd toe doen, dat ze moeten proberen verder te blijven kijken dan de regelgeving.