Terug naar organisaties

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is één van de zeven Gelderse omgevingsdiensten en levert hoogwaardige kennis en expertise op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies. Daarbij gaat het onder andere om taken op het gebied van milieu, bouwen, geluid, bodem en water. In heel Gelderland en Overijssel verzorgt de ODRN de vergunningverlening en het toezicht op bedrijven waar het risicoprofiel erg hoog is en die onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO) vallen.

De ODRN is een samenwerkingsverband van de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, Groesbeek, Millingen aan de Rijn, Nijmegen, Ubbergen, Wijchen en de provincie Gelderland. Samen met haar partners werkt de ODRN aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Bij de ODRN werken ongeveer 120 medewerkers. Samen werken wij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Iedere professional draagt hieraan bij vanuit zijn eigen vakgebied, hierbij staan de kerncompetenties flexibiliteit, klantgerichtheid, samenwerken, politieke en bestuurlijke sensitiviteit centraal.

Als je bij de ODRN werkt, werk je in een dynamische omgeving. Deskundigheid, professionaliteit en ondernemerschap zijn belangrijke kernwaarden. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en groei. Salariëring vindt plaats conform het CAR-UWO. Daarnaast is het Gelders Sociaal Plan (GSP) en allonge van kracht. Interesse in werken bij de ODRN? Check onze vacatures.