Afstand
Terug naar organisaties

Omgevingsdienst Regio Arnhem

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert de wettelijke milieutaken uit voor gemeenten in de regio en voor Provincie Gelderland. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving van de milieuwetgeving. ODRA voert daarnaast ook taken uit op het gebied van bouw (bouw- en monumentenvergunningen, vrijstellingen op bestemmingsplannen, leegstandsvergunningen).

De specialisten van ODRA beschikken over ruime ervaring en expertise op het gebied van milieumetingen, externe veiligheid, bouwconstructie, ruimtelijke ordening, welstand en politiekeurmerk veilig wonen.

ODRA is een samenwerkingsverband van de gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar en provincie Gelderland. Samen met haar partners werkt ODRA aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

ODRA is één van de zeven Gelderse Omgevingsdiensten. Er werken 122 medewerkers. Samen werken wij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Iedere professional draagt hieraan bij vanuit zijn eigen vakgebied.

Als je bij ODRA werkt, werk je in een dynamische omgeving. Deskundigheid, professionaliteit en ondernemerschap zijn belangrijke kernwaarden. Er is volop ruimte voor ontwikkeling en groei. Salariëring vindt plaats conform het CAR-UWO. Daarnaast is het Gelders Sociaal Plan (GSP) en allonge van kracht. Interesse in werken bij ODRA? Check onze vacatures.