Terug naar vakgebieden

Ruimtelijke Ontwikkeling

Hoe richten we met elkaar onze leefomgeving in, met oog voor veiligheid en het milieu? Jij helpt ons daarbij!

Van het toetsten van ontwerpen en tekeningen op volledigheid en uitvoerbaarheid tot het houden van toezicht op verleende omgevingsvergunningen; Ruimtelijke Ontwikkeling is een veelzijdige discipline. Wil je meer weten over werken bij de overheid binnen Ruimtelijke Ontwikkeling? Kijk voor de mogelijkheden op Starters in Gelderland of lees hieronder de inspirerende verhalen van medewerkers in dit vakgebied!

 • Lieke Egbers

  Lieke Egbers is 33 jaar, volgde de opleiding Biologie aan de Radboud universiteit in Nijmegen en werkt nu als Vergunningverlener Milieu bij Omgevingsdienst de Vallei

  Van het beoordelen van aanvragen voor milieu en het verlenen van vergunningen aan agrarische bedrijven tot het adviseren van gemeenten bij ruimtelijke plannen: een dag als Vergunningverlener is nooit hetzelfde! ‘Daarnaast word je hier als vanzelf betrokken bij andere projecten of opdrachten als je interesse toont’, aldus Lieke

  Na haar opleiding Biologie heeft Lieke verschillende baantjes maar wat zij graag zou willen doen, weet ze op dat moment nog niet. Totdat ze via via hoorde dat ze bij een Omgevingsdienst (Noordzeekanaalgebied) een interne opleiding tot Milieu Inspecteur verzorgden. Voorkennis was niet nodig, alleen een opleiding op hbo-niveau. Lieke waagde de sprong en heeft na de interne opleiding nog 1.5 jaar bij deze Omgevingsdienst gewerkt. ‘Ik kwam er daar achter dat Vergunningverlener beter bij mij past. Dus toen er in 2017 een vacature vrij kwam voor Agrarisch Vergunningverlener bij Omgevingsdienst de Vallei heb ik direct gesolliciteerd’. Het agrarische aspect sprake Lieke erg aan.

  Haar vooropleiding Biologie sloot niet direct aan bij haar huidige functie, maar dit is niet iets dat Lieke als een probleem ervaart. ‘In de opleiding Biologie leer je over biologische processen en niet direct over milieu of milieuwetgeving. Ik geloof dat we bij 1 vak iets hebben gehad over natuur wetgeving, dat kwam het dichtst in de buurt. Als ecoloog zou zo’n functie beter aansluiten bij mijn studie maar ik zit nu goed op mijn plek’, zegt Lieke.

   

  “Ik wil me graag blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van de wetgeving, zodat ik bedrijven en gemeenten op niveau kan blijven adviseren”

   

  De werkzaamheden van een Vergunningverlener

  Als Vergunningverlener ben je onder andere bezig met het beoordelen van aanvragen/meldingen voor milieu en het verlenen van vergunningen. Lieke’s focus ligt op de agrarische bedrijven. Zo toetst zij bij een aanvraag of aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. ‘Bij (agrarische) bedrijven heb je te maken met emissies, zoals geur (stank), fijn stof en ammoniak/stikstof. Daar zijn nog wel eens wat berekeningen voor nodig. Het is soms ook een flinke puzzel om alle eisen en voorschriften bij elkaar te zoeken’, aldus Lieke. Ook overlegt zij regelmatig met de aanvrager of zijn adviseur als er aanpassingen nodig zijn. Uiteindelijk krijgt men een vergunning waarin voorschriften opgelegd kunnen worden om het milieu te beschermen. ‘Daarnaast adviseer ik gemeenten bij ruimtelijke plannen. Ze willen bijvoorbeeld een woonwijk ergens ontwikkelen en ik geef dan aan of dit mogelijk is of dat er voorwaarden nodig zijn’, vertelt Lieke. ‘Als er agrarische bedrijven in de omgeving liggen moet bijvoorbeeld getoetst worden of ze wel op genoeg afstand liggen zodat eventuele geur /geluid overlast binnen de perken blijft’, vervolgt ze.

  Ook werkt Lieke mee aan de digitale kant; het systeem waarin haar collega’s werken en alle data van veehouderijen wordt bijgehouden. Verder is ze betrokken bij implementatie van de omgevingswet (voor bepaalde aspecten) en bij andere projecten zoals de optimalisatie van de werkprocessen en instructies en verbetering van de brieven. ‘Ik wil me graag blijven ontwikkelen en op de hoogte blijven van de wetgeving, zodat ik bedrijven en gemeenten op niveau kan blijven adviseren’, zegt Lieke.

   

  Wat betekent werken bij de overheid voor jou?

  Flexibiliteit, verantwoordelijkheid en goede arbeidsvoorwaarden zijn voor Lieke de drie belangrijkste aspecten aan werken bij de overheid. Binnen haar vakgebied (Vergunningverlening) is sprake van schaarste dus bij goed functioneren wordt al snel een vaste baan aangeboden. Ook zijn de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden prima. ‘Je hebt bijvoorbeeld een IKB-budget, dat kun je inzetten voor het kopen van extra verlofuren of bijvoorbeeld fiscaal gunstig uitruilen voor een fiets, opleiding, of extra reiskostenvergoeding. Er worden daarnaast opleidingen en cursussen aangeboden en als je zelf iets relevants vindt kun je dit aangeven’, vertelt Lieke. Verder kent haar baan veel flexibiliteit. ‘Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en kan goed je tijd zelf indelen. Thuiswerken is, zeker in deze tijd, heel goed mogelijk en je wordt goed gefaciliteerd’, besluit Lieke.

  (Foto locatie: Gemeente Zevenaar. Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar)
 • Chris Lubbers en Martin Jolink

  Chris Lubbers is 30 jaar oud, studeerde twee jaar aan de PABO waarna ze de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie volgde en is nu Medewerker Ruimtelijke Ordening. Martin Jolink deed HEAO, volgde de opleiding Hoger Bestuursambtenaar en werkt nu als Beleidsmedewerker. Beiden zijn werkzaam bij het cluster Omgeving van de gemeente Bronckhorst.

  Twee verschillende functies, twee verschillende verhalen en twee veelzijdige takenpakketten. Op het eerste gezicht weinig overeenkomsten tussen de werkzaamheden van Martin en Chris, maar niets is minder waar. Zij hebben wel degelijk een verbindende factor, namelijk de aangenomen maar nog niet ingegane Omgevingswet. “Heel veel zaken die waar dan ook bedacht worden hebben een fysieke component. Dat maakt Ruimtelijke Ordening of in het kader van de Omgevingswet de fysieke leefomgeving zo interessant: de breedte van zaken waar je mee te maken krijgt”, aldus Martin.   

  Na de HEAO volgde Martin aan de Bestuursacademie de opleiding Hoger Bestuursambtenaar, waarna hij in de avonduren via de Open Universiteit de studie Nederlands Recht volgde. Het was tijdens zijn HEAO-studie dat hij in aanraking kwam met werken bij de gemeente, in de vorm van een stage. Dit beviel zo goed dat hij vervolgens besloot een baan te zoeken binnen deze organisatie.

   

  Cluster Omgeving, gemeente Bronckhorst

  Hij werkt nu bij de gemeente Bronckhorst; een relatief jonge gemeente (2005) die is ontstaan uit 5 kleinere gemeenten. “Een bijzonder proces om mee te maken. Omdat er voordien op het gebied van ruimtelijke ordening al goed werd samengewerkt, ging de samenvoeging heel soepel. Ik kreeg in één keer vele nieuwe collega’s die ik toch al kende”, aldus Martin.

  Zijn collega Chris is nu bijna 3 jaar werkzaam voor dezelfde gemeente. De eerste twee jaar ging zij aan de slag als trainee (via een detacheringsbureau). Tijdens dit traineeship volgde Chris verschillende cursussen via Kenonz (een gespecialiseerd bemiddelaar binnen de overheid), maar werd opgeleid door collega’s binnen het team. Sinds 1 juni 2020 is zij bij de gemeente zelf in dienst als Medewerker Ruimtelijke Ordening bij het cluster Omgeving. Als medewerker Ruimtelijke Ordening houdt zij zich onder andere bezig met het beantwoorden van vragen van burgers, het verlenen van vergunningen en het begeleiden van procedures rondom bestemmingsplannen.

  Soms moet je iemand teleurstellen omdat het niet mogelijk is wat hij of zij wil.”

   

  Uitdaging en veelzijdigheid

  Vanuit zijn rol als Beleidsmedewerker bij het cluster Omgeving, is Martin het eerste aanspreekpunt voor het taakveld Ruimtelijke Ordening. Ook is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen zijn discipline. “De functietitel Beleidsmedewerker dekt eigenlijk de lading niet. De ene keer zit je met bestuurders aan tafel en de andere keer met initiatiefnemers van allerlei soorten projecten, van groot tot klein”, aldus Martin.

  Ook voor Chris geldt dat de veelzijdigheid van de functie het werken zo uitdagend maakt. Een uitdaging die soms best complex is. “Doordat er een wisselwerking is tussen contact met burgers en wetgeving moet je bepalen wat wel en wat niet kan. Soms moet je iemand teleurstellen omdat het niet mogelijk is wat hij wil of zij wil.” Verder voegt zij hieraan toe dat de gemeente Bronckhorst een zogenaamde platte organisatie is, waardoor het voor haar mogelijk is om ook zelf met de wethouder om tafel te gaan en initiatieven te bespreken; iets wat werken voor deze gemeente zo interessant maakt!

  “Durf je als gemeente meer los te laten en dus minder vast te leggen?”

  Een belangrijk terugkerend aspect binnen de dagelijkse werkzaamheden van zowel Chris als Martin, is de Omgevingswet. “De Omgevingswet is een ontwikkeling die veel tijd en aandacht vraagt. De uitgangspunten van de wet zijn goed, maar hoe vertaal je dat naar de praktijk? Gaat flexibiliteit bijvoorbeeld niet ten koste van de rechtszekerheid? Durf je als gemeente meer los te laten en dus minder vast te leggen? Hierover heb ik al verschillende discussies (ambtelijk en bestuurlijk) meegemaakt en dan zie je dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie”, aldus Martin.

  Naast ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, is het ook noodzakelijk om andere ontwikkelingen binnen het veld op de voet te volgen. Wanneer de tijd het toelaat volgt Chris dan ook cursussen of Webinars met als onderwerp het landelijke gebied. “Zaken als woningbouw, stikstof, VAB en Wet natuurbescherming houd ik zo goed mogelijk in de gaten.”

   

  Wat betekent werken bij de overheid (in deze functie) voor jou?

  “Ruimtelijke ordening verandert continu en dat maakt het ook leuk en interessant. Wij moeten met de nieuwe wetgeving meegaan. Daarnaast verandert de samenleving ook steeds en hierin moet je de juiste weg zien te vinden”, zegt Chris. Volgens Martin zijn daarnaast vraagstukken over klimaatadaptatie, de grote vraag naar (betaalbare) woningen en de energietransitie ontwikkelingen die volop de aandacht hebben en een grote impact hebben op de dagelijkse werkzaamheden van zowel Chris als Martin. “Wij zijn betrokken bij alle belangrijke thema’s op het gebied van de fysieke leefomgeving en kunnen ons aandeel daarin leveren. En dat is wat werken binnen dit cluster zo boeiend maakt”, besluit Chris.

  (Foto locatie: Gemeente Zevenaar. Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar)
 • Nick Lenderink

  Nick Lenderink is 44 jaar, volgde de opleiding Tuin & Landschapsinrichting en werkt nu als Landschapsontwerper bij de gemeente Barneveld.

  Van je passie je beroep maken, dat klinkt als een droom. Een droom die voor Landschapsontwerper Nick werkelijkheid werd. “Stortte ik me een paar jaar geleden nog vol op het ontwerp van een nieuwe beekzone, oud stuifduinencomplex en bijbehorende wandelbrug, vorig jaar werden in een dorpstuin mijn custom ontworpen rozenbogen geplaatst”.

  Hij ontdekte zijn passie voor het groene vak toen hij als jonge vijverspecialist aan de slag ging. Na zijn studie T&L ging hij werken bij een Landschapsarchitecten bureau in Utrecht. Daar leerde Nick de fijne kneepjes van het integraal (grootschalig) ontwerpen en werd hem oog voor kwaliteit en detail bijgebracht. Na een aantal jaar besloot hij dichter bij huis te gaan werken en kwam hij terecht bij zijn huidige werkgever waar hij nu al zo’n 12 jaar met veel plezier als Landschapsontwerper werkzaam is.

   

  Dezelfde ontwerp taal spreken

  Het integraal ontwerpen van ruimtelijke plannen in verschillende schaalgradaties, het toetsen en begeleiden van externe plannen vanuit de discipline openbare ruimte of deelnemen aan welstand; een greep uit de dagelijkse bezigheden van een Landschapsontwerper. Een baan waarin je veel samenwerkt met zowel interne als externe vakgenoten. Nick ziet het, naast eigen projecten, dan ook als een van zijn missies de kwaliteit en visie van een externe architect en of vakgenoot in lijn met de eerste ontwerpgedachte te realiseren. “Wij spreken immers dezelfde ontwerptaal”, geeft Nick aan.

   

  “Ik ben een koppelaar en probeer daarbij extra kansen te pakken, vanuit een plangrensoverschrijdend perspectief!”

   

  “Vanuit mijn rol bepaal ik mede de koers voor onze toekomstambitie, in het bijzonder voor de diverse groen-blauwe landschappen en in het algemeen; de vergroening en adaptieve benadering van de leefruimte. Dit doe ik door te adviseren binnen diverse werkgroepen, zowel gemeentelijk als provinciaal”, aldus Nick. Verder zet hij zich in voor ons bijzondere Vallei landschap, door de discipline landschapsarchitectuur zo veel mogelijk op te kaart te zetten. Door zijn technische inslag voelt Nick zich als een vis in het water wanneer hij zijn planonderdelen van concept tot uitvoer kan begeleiden. Dat is dan ook wat het vak zo afwisselend maakt.

   

  Altijd up-to-date

  Innovaties vanuit de markt en ontwikkelingen binnen zijn regio volgt Nick op de voet. Zo is hij betrokken bij zon-initiatieven en windonderzoeken, iets waardoor hij zich nog meer is gaan verdiepen in de bestaande kwetsbare (cultuur)landschappen en het versterken en herstel daarvan.

  “De markt en kennis op het gebied van bijvoorbeeld klimaatadaptatie is booming, maar ook in de veranderingen binnen de energietransitie worden forse stappen gezet. De standaardisering van zonnepanelen op woningen (gasvrije wijken) bijvoorbeeld, vereist weer een andere kijk op je bomenstructuur. Maar ook de toename van private- en openbare laadpunten, en bijbehorende wet- en regelgeving verlangt een nieuwe ontwerpsystematiek”, vervolgt Nick. Hij geeft aan dat door de klimaaturgentie, maar ook door toename van buitenleven, hier steeds meer aandacht voor komt. “De landschappelijke – authentieke – onderlegger is logischerwijs al behoorlijk adaptief, gebruik die basis en pas nieuwe ontwikkelingen met zorg in”, aldus Nick.

  Verder merkt Nick op dat er vanuit bewoners en diverse belangengroepen de laatste jaren steeds meer aandacht is voor kwalitatieve leef- en woonomgeving en dat men de oorspronkelijke landschappen (her)ontdekt. Persoonlijk vindt hij dit nog wel de mooiste ontwikkeling die het vak landschapsarchitectuur in werking heeft gezet; datgene wat hij 20 jaar geleden al meekreeg in zijn studieprogramma lijkt eindelijk binnen de planvorming en visies het nieuwe normaal te worden.

   

  Wat betekent werken bij de overheid voor jou?

  Zoals gezegd heeft het vakgebied van landschapsarchitectuur de laatste jaren een enorme verandering doorgemaakt. “Waren we vroeger nog wel eens een hekkensluiter in bepaalde typen planvorming, nu maken onze breed inzetbare integrale kennis, snelheid en hoge ambitie het verschil aan de voorkant”.

  Onder andere door de toenemende druk op de leefruimte en het buitengebied, zal er een steeds groter beroep gedaan worden op de expertise en creativiteit van deze beroepsgroep. Er zal altijd beweging zijn in zowel bestaande als nieuwe landschappen en ook voor de inrichting van steden en dorpen zal de vraag naar nieuwe ambities en innovatieve plannen blijven bestaan. Kortom een carrière als Landschapsontwerper is niet alleen uitdagend en heel divers, maar misschien wel het belangrijkste:”‘je leert elke dag bij”, aldus Nick.

  (Foto locatie: Gemeente Zevenaar. Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar)
 • Paul Groenen

  Paul Groenen is 38 jaar, volgde de opleiding Tuin en Landschapsinrichting aan de Hogeschool van Hall Larenstein en is nu Projectleider Openbare Ruimte bij de organisatie 1Stroom.

  Toegegeven, werken voor de gemeente klinkt wat stoffig en zo ziet het overgrote deel van de gemeentehuizen er ook uit”, aldus Paul. “Máár als je verder kijkt dan de buitenkant zul je ervaren dat een baan bij één van de 85 Gelderse overheden,waarin interactie met inwoners en politiek samenkomt, echt fantastisch is.

   

  Van Breda naar Duiven

  Na ruim 8 jaar werkzaam geweest te zijn als technisch adviseur voor een landschapsarchitectenbureau, is Paul nu werkzaam bij de gemeente Duiven. Paul is via een detacheerder bij de gemeente Breda terecht gekomen. Van daaruit kwam de gemeente Duiven op zijn pad. De gemeente fuseerde een jaar later ambtelijk met Westervoort onder de naam 1Stroom. Hij is als projectleider betrokken bij projecten en werkzaamheden die te maken hebben met de openbare ruimte. Denk hierbij aan de herinrichting van straten, pleinen, parken en wegen, maar ook verkeerskundige studies naar de verbetering van bereikbaarheid en verkeersveiligheid horen bij Pauls werkzaamheden.  

  “Ik beweeg me tussen de afdeling Realisatie en beheer, de beleidsvelden en de politiek in. Dat is een boeiend krachtenveld, met verschillende belangen en ideeën. De uitdaging is om daar de juiste balans in te vinden.” 

  Je staat bij een baan als projectleider openbare ruimte dicht bij de inwoners en ondernemers in de gemeente waarvoor je werkzaam bent. Je praat rechtsreeks over hun leef- en werkgebied. Daardoor zijn inwoners en ondernemers vaak zeer betrokken. Paul voegt daaraan toe: “Dat maakt het niet altijd dankbaar, je kan niet altijd aan ieders wensen voldoen, maar er liggen prachtige opgaven binnen de gemeenten. Opgaven waar ik ontzettend veel energie in kwijt kan en uit haal. Je kan echt het verschil maken. Je hebt de middelen (functie en geld) om van betekenis te zijn als het gaat om het directe leef- en verblijfsklimaat van inwoners en ondernemers.  Dat is een leuke opgave, vooral als je ziet dat je dit leefklimaat beter en mooier maakt.” 

   

  Wat betekent werken bij de overheid voor jou? 

  “Voor iedereen die zich wil blijven ontwikkelen, liggen er prachtige opgaven binnen de gemeenten. Als projectleider kan je hier ontzettend veel energie in kwijt. Daarnaast is de flexibiliteit en het vertrouwen groot. Het werk is prima te combineren met een jong gezin. Als ik bijvoorbeeld overdag mijn werk een keer niet afkrijg, omdat bijvoorbeeld één van de kinderen ziek is, log ik ’s avonds of in het weekend nog een keer in”, aldus Paul. 

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures