Terug naar overzicht

Chris Lubbers en Martin Jolink - cluster Omgeving gemeente Bronckhorst

  • Chris Lubbers - Medewerker Ruimtelijke Ordening

  • Martin Jolink- Beleidsmedewerker

Chris Lubbers is 30 jaar oud, studeerde twee jaar aan de PABO waarna ze de opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie volgde en is nu Medewerker Ruimtelijke Ordening. Martin Jolink deed HEAO, volgde de opleiding Hoger Bestuursambtenaar en werkt nu als Beleidsmedewerker. Beiden zijn werkzaam bij het cluster Omgeving van de gemeente Bronckhorst.

Twee verschillende functies, twee verschillende verhalen en twee veelzijdige takenpakketten. Op het eerste gezicht weinig overeenkomsten tussen de werkzaamheden van Martin en Chris, maar niets is minder waar. Zij hebben wel degelijk een verbindende factor, namelijk de aangenomen maar nog niet ingegane Omgevingswet. “Heel veel zaken die waar dan ook bedacht worden hebben een fysieke component. Dat maakt Ruimtelijke Ordening of in het kader van de Omgevingswet de fysieke leefomgeving zo interessant: de breedte van zaken waar je mee te maken krijgt”, aldus Martin.

Na de HEAO volgde Martin aan de Bestuursacademie de opleiding Hoger Bestuursambtenaar, waarna hij in de avonduren via de Open Universiteit de studie Nederlands Recht volgde. Het was tijdens zijn HEAO-studie dat hij in aanraking kwam met werken bij de gemeente, in de vorm van een stage. Dit beviel zo goed dat hij vervolgens besloot een baan te zoeken binnen deze organisatie.

Cluster Omgeving, gemeente Bronckhorst

Hij werkt nu bij de gemeente Bronckhorst; een relatief jonge gemeente (2005) die is ontstaan uit 5 kleinere gemeenten. “Een bijzonder proces om mee te maken. Omdat er voordien op het gebied van ruimtelijke ordening al goed werd samengewerkt, ging de samenvoeging heel soepel. Ik kreeg in één keer vele nieuwe collega’s die ik toch al kende”, aldus Martin.

Zijn collega Chris is nu bijna 3 jaar werkzaam voor dezelfde gemeente. De eerste twee jaar ging zij aan de slag als trainee (via een detacheringsbureau). Tijdens dit traineeship volgde Chris verschillende cursussen via Kenonz (een gespecialiseerd bemiddelaar binnen de overheid), maar werd opgeleid door collega’s binnen het team. Sinds 1 juni 2020 is zij bij de gemeente zelf in dienst als Medewerker Ruimtelijke Ordening bij het cluster Omgeving. Als medewerker Ruimtelijke Ordening houdt zij zich onder andere bezig met het beantwoorden van vragen van burgers, het verlenen van vergunningen en het begeleiden van procedures rondom bestemmingsplannen.

“Soms moet je iemand teleurstellen omdat het niet mogelijk is wat hij of zij wil.”

Uitdaging en veelzijdigheid

Vanuit zijn rol als Beleidsmedewerker bij het cluster Omgeving, is Martin het eerste aanspreekpunt voor het taakveld Ruimtelijke Ordening. Ook is hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden binnen zijn discipline. “De functietitel Beleidsmedewerker dekt eigenlijk de lading niet. De ene keer zit je met bestuurders aan tafel en de andere keer met initiatiefnemers van allerlei soorten projecten, van groot tot klein”, aldus Martin.

Ook voor Chris geldt dat de veelzijdigheid van de functie het werken zo uitdagend maakt. Een uitdaging die soms best complex is. “Doordat er een wisselwerking is tussen contact met burgers en wetgeving moet je bepalen wat wel en wat niet kan. Soms moet je iemand teleurstellen omdat het niet mogelijk is wat hij wil of zij wil.” Verder voegt zij hieraan toe dat de gemeente Bronckhorst een zogenaamde platte organisatie is, waardoor het voor haar mogelijk is om ook zelf met de wethouder om tafel te gaan en initiatieven te bespreken; iets wat werken voor deze gemeente zo interessant maakt!

“Durf je als gemeente meer los te laten en dus minder vast te leggen?”

Een belangrijk terugkerend aspect binnen de dagelijkse werkzaamheden van zowel Chris als Martin, is de Omgevingswet. “De Omgevingswet is een ontwikkeling die veel tijd en aandacht vraagt. De uitgangspunten van de wet zijn goed, maar hoe vertaal je dat naar de praktijk? Gaat flexibiliteit bijvoorbeeld niet ten koste van de rechtszekerheid? Durf je als gemeente meer los te laten en dus minder vast te leggen? Hierover heb ik al verschillende discussies (ambtelijk en bestuurlijk) meegemaakt en dan zie je dat de praktijk vaak weerbarstiger is dan de theorie”, aldus Martin.

Naast ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, is het ook noodzakelijk om andere ontwikkelingen binnen het veld op de voet te volgen. Wanneer de tijd het toelaat volgt Chris dan ook cursussen of Webinars met als onderwerp het landelijke gebied. “Zaken als woningbouw, stikstof, VAB en Wet natuurbescherming houd ik zo goed mogelijk in de gaten.”

Wat betekent werken bij de overheid (in deze functie) voor jullie?

“Ruimtelijke ordening verandert continu en dat maakt het ook leuk en interessant. Wij moeten met de nieuwe wetgeving meegaan. Daarnaast verandert de samenleving ook steeds en hierin moet je de juiste weg zien te vinden”, zegt Chris. Volgens Martin zijn daarnaast vraagstukken over klimaatadaptatie, de grote vraag naar (betaalbare) woningen en de energietransitie ontwikkelingen die volop de aandacht hebben en een grote impact hebben op de dagelijkse werkzaamheden van zowel Chris als Martin. “Wij zijn betrokken bij alle belangrijke thema’s op het gebied van de fysieke leefomgeving en kunnen ons aandeel daarin leveren. En dat is wat werken binnen dit cluster zo boeiend maakt”, besluit Chris.

(Foto locatie: Gemeente Zevenaar. Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar)