Afstand
Terug naar organisaties

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

In de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (www.vrgz.nl) werken de hulpdiensten van brandweer en ambulancezorg en de achttien gemeenten samen om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen, te bestrijden en te beperken. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid telt 250 medewerkers en bestaat uit vijf sectoren: de regionale ambulancevoorziening, de regionale brandweer, de gemeenschappelijke meldkamer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie en het veiligheidsbureau. Deze sectoren werken nauw samen met een groot aantal partners in veiligheid. Dit maakt de VRGZ tot een hecht samenwerkingsverband en een stevige veiligheidsorganisatie voor de ruim 530.000 inwoners van Gelderland-Zuid.

Sector regionale ambulancevoorziening
De regionale ambulancevoorziening staat voor een professionele ambulancezorg in Gelderland-Zuid: doelmatig, doeltreffend, patiëntgericht, veilig en afgestemd op de reële behoeften van de patiënt en de ketenpartners, zoals ziekenhuizen, traumazorg en verpleeg- en verzorgingshuizen. De ambulancevoorziening opereert vanuit acht standplaatsen in de regio en heeft ruim 160 medewerkers.

Sector regionale brandweer
De regionale brandweer ondersteunt en adviseert de brandweerclusters en gemeenten in Gelderland-Zuid over proactie en preventie. Ook zorgt zij voor een effectieve voorbereiding op het bestrijden van branden en andere incidenten in de vorm van plannen en procedures en het opleiden en oefenen van brandweerfunctionarissen. Daarnaast houdt de regionale brandweer zich bezig met de organisatie en coördinatie van specialistische brandweertaken.
De regionale brandweer bestaat uit twee afdelingen (operationele voorbereiding en risicobeheersing) en heeft 20 medewerkers.

Sector gemeenschappelijke meldkamer
De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) regelt en coördineert 24 uur per dag de (spoedeisende) hulpverlening in de regio; het is hét punt waar alle meldingen binnenkomen. In de GMK werken de meldkamers ambulancezorg, politie en brandweer gezamenlijk aan een snelle en efficiënte hulpverlening aan de burger in nood. De GMK is gevestigd in het hoofdbureau van de politie Gelderland-Zuid in Nijmegen en heeft ruim 75 medewerkers.

Sector GHOR
De GHOR zorgt samen met haar ketenpartners (zoals ziekenhuizen, ambulancedienst, GGD en GGz) voor de geneeskundige hulpverlening voor, tijdens en na een ongeval, crisis of ramp. Ook adviseert de GHOR de 18 gemeenten op het gebied van proactie, preventie en de geneeskundige inzet tijdens evenementen. De GHOR heeft 12 medewerkers.

Sector veiligheidsbureau
In het veiligheidsbureau werken 12 medewerkers van brandweer, GHOR, gemeenten, politie, defensie, provincie en waterschap samen aan een professionele voorbereiding op rampen en crises. Het opleiden en oefenen van rampbestrijdingsfunctionarissen, de zorg voor een goede informatievoorziening tijdens een ramp of crisis en het opstellen en invoeren van plannen en procedures maken onderdeel uit van deze voorbereiding.

Daadkrachtig, betrouwbaar en alert