Terug naar organisaties

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is dé partner op het gebied van ambulance-, brandweerzorg en crisisbeheersing, met oog voor sociale veiligheid. Onze ambitie is het op uitstekende wijze leveren van diensten aan iedereen die woont, werkt en verblijft in Gelderland-Zuid en daarmee in belangrijke mate bij te dragen aan een veilige leefomgeving. Wij worden gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.

De VRGZ draagt bij aan een veilig Gelderland-Zuid, waarin rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doen wij samen met de 14 gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke partijen. De VRGZ is een van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De veiligheidsregio kent de sectoren brandweerzorg, ambulancezorg, meldkamer, crisisbeheersing en bedrijfsvoering.

 • Sector Brandweerzorg
  Brandweer Gelderland-Zuid levert uitstekende brandweerzorg aan iedereen die woont, werkt en verblijft in ons gebied. Daarmee dragen we in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving.
 • Sector Ambulancezorg
  Ambulancezorg Gelderland-Zuid staat voor een professionele ambulancezorg in Gelderland-Zuid: doelmatig, doeltreffend, patiëntgericht, veilig en afgestemd op de reële behoeften van de patiënt en de ketenpartners, zoals ziekenhuizen, traumazorg en verpleeg- en verzorgingshuizen.
 • Sector Gemeenschappelijk Meldkamer
  De gemeenschappelijke meldkamer (GMK) regelt en coördineert 24 uur per dag de (spoedeisende) hulpverlening in de regio; het is hét punt waar alle meldingen binnenkomen. In de GMK werken de meldkamers ambulancezorg, politie en brandweer gezamenlijk aan een snelle en efficiënte hulpverlening aan de burger in nood. De GMK is samen met de GMK van Gelderland-Midden gevestigd in Arnhem.
 • Sector Crisisbeheersing
  De sector Crisisbeheersing (team Veiligheidsbureau, team GHOR en team Communicatie) initieert en regisseert de multidisciplinaire samenwerking en zorgt voor afstemming en samenwerking ten behoeve van de gezamenlijke voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. ‘Multidisciplinair’ en ‘gezamenlijk’ betekenen: tezamen en in afstemming met de interne VRGZ-disciplines en met de externe partners als politie, gemeenten, defensie, zorginstellingen, GGD, partners van de vitale infrastructuren, de Duitse hulpinstanties en andere veiligheidsregio’s. De sector Crisisbeheersing verbindt zo de eigen VRGZ-organisatie met de relevante “buitenwereld”.
 • Sector Bedrijfsvoering
  De sector Bedrijfsvoering houdt zich bezig met beleid en uitvoering van financiële, facilitaire, ICT- en HR-zaken. Dit doet de sector voor de eigen VRGZ-organisatie én  op basis van een dienstverleningsovereenkomst ook voor GGD Gelderland-Zuid.

Yvette Paul werkt op de meldkamer van de Ambulancedienst Arnhem-Nijmegen. “Oh, ben je dan telefonist? Mensen hebben geen enkel idee hoe divers het eigenlijk is.” Want er komt veel meer bij kijken. Je moet als Verpleegkundig Centralist van aanpakken houden, doorzetten, rustig blijven in een crisis en ook heel veel kennis hebben. “Ook al ben ik er niet, ik ben er wel door de telefoon.”