Terug naar overzicht

Verwerking gegevens vragenlijst

Stichting Werken in Gelderland verwerkt persoonsgegevens met als doel het uitvoeren van onderzoek naar de begrijpelijkheid en aantrekkelijkheid van vacatures. Voor dit onderzoek verwerkt Stichting Werken in Gelderland gegevens. In dit statement lees je alles over deze gegevensverwerking.

Voor gegevensverwerking door Werken in Gelderland, buiten deze vragenlijst, verwijzen we naar het privacy statement voor Werken in Gelderland: Privacy & Cookies – Werken in Gelderland

Privacy statement

Stichting Werken in Gelderland is gevestigd aan Mariënburg 30, 6511PS Nijmegen en te bereiken via y.neven@nijmegen.nl.
Privacyzaken, Michel Rijnders, is onze Privacy Officer. Hij is te bereiken via michel@privacyzaken.nl.

Gegevens die wij verwerken

Via een vragenlijst verzamelen wij feedback over vacatures op Werken in Gelderland. In de vragenlijst wordt de volgende informatie gevraagd en verwerkt:
– Algemene feedback ten aanzien van vacatures
– Persoonlijke gegevens:
Geslacht
Leeftijdscategorie
Opleidingsniveau
Werkzaam (bij de overheid) of niet
Werkzoekend of niet

Persoonlijk gegevens worden enkel gebruikt om de respons te kunnen groeperen op basis van deze kenmerken.

E-mailadres

Optioneel vragen wij om je e-mailadres. Dit e-mailadres gebruiken wij voor communicatie over vervolgonderzoek /nader onderzoek. Dit doen wij enkel met jouw expliciete toestemming.

Toegankelijkheid gegevens

De gegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerker(s) die het onderzoek uitvoeren.

Voor het verwerken van de gegevens maken wij gebruik van diensten van Google: Google Forms. Gegevens kunnen daarmee buiten de EER verwerkt worden. Op de Google diensten is de volgende privacy verklaring van toepassing: Privacy Policy – Privacy & Terms – Google

Bewaartermijn

Het onderzoek wordt tot 1 april 2022 uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek worden anoniem gegroepeerd verwerkt. Na afsluiting van het onderzoek worden alle gegevens verwijderd, uiterlijk 15 april 2022.

Je hebt het recht op verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Wil je jouw recht hiertoe uitoefenen? Of heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail aan r.van.der.hamsvoord@nijmegen.nl
Je verzoek wordt binnen 14 dagen beoordeeld en afgehandeld.