Terug naar organisaties

Wijkteams Arnhem

Wijkteams Arnhem is er voor alle inwoners van Arnhem. Jong of oud, met of zonder beperking. We zijn er voor iedereen die het zelf even niet redt, óók niet met hulp van familie, vrienden of buren. Onze wijkcoaches gaan naast mensen staan, denken mee en helpen vooruit. Zodat zij zich weer sterker voelen en beter kunnen functioneren in de samenleving.

Midden in de wijk

Wij vinden het belangrijk om mensen te leren kennen en te weten wat er speelt. Daarom werken onze acht wijkteams midden in de wijk. Alle kennis en expertise die nodig is om inwoners te kunnen ondersteunen is in de wijkteams aanwezig. Onze wijkcoaches zijn aanwezig op scholen en op andere plekken waar inwoners bij elkaar komen. Onze afspraken met de inwoners vinden voornamelijk bij hen thuis plaats. Daarnaast heeft elk wijkteam een werkruimte in de wijk waar de wijkcoaches bereikbaar zijn voor inwoners met een ondersteuningsvraag.

Gemeente Arnhem

 Wijkteams Arnhem geeft voor de gemeente Arnhem uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, het Vervoer (leerling en maatwerk) en een deel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Ook zijn de wijkteams verantwoordelijk voor enkele taken uit de Participatiewet.

Organisatie

Wijkteams Arnhem is een platte organisatie. Elk wijkteam werkt zelforganiserend en wordt aangestuurd door een teamleider die óók bestuurder is. De medezeggenschap is binnen de teams belegd. Hierdoor heb je als professional ook zeggenschap over de koers van de organisatie. Collega’s van ondersteunende staf- en serviceafdelingen bieden optimale ondersteuning, zodat de wijkteams hun werk met aandacht kunnen doen.