Afstand
Terug naar organisaties

Wijkteams Arnhem

Sommige mensen hebben ondersteuning nodig in hun sociale leven. Wij zijn er voor hen. Mensen weten ons te vinden. Omgekeerd zoeken wij ook mensen op, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over veiligheid. Wij ondersteunen inwoners van Arnhem in de zoektocht naar oplossingen voor lastige situaties. De leidraad van Wijkteams Arnhem is ‘doen wat nodig is’. Soms bieden we zelf extra ondersteuning en soms schakelen we anderen in. De ondersteuning is altijd maatwerk. Onze inwoners houden zelf maximaal de touwtjes in handen. We stellen veel vragen om ze goed te leren kennen. De vragen gaan over de persoonlijke situatie en over de omgeving. Want problemen staan nooit op zichzelf. Omgekeerd is er ook alle ruimte om vragen aan ons te stellen. We willen duidelijk en transparant zijn.

De wijkteams doen wat nodig is

Centraal in de wijk
Wij vinden het belangrijk om mensen te leren kennen en te weten wat er speelt. Daarom vindt u een wijkteam altijd middenin de wijk. De acht wijkteams hebben elk een vaste werkruimte en zijn aanwezig op scholen en in andere organisaties. Bij het wijkteam werken coaches met verschillende aandachtsgebieden.

Gemeente Arnhem
De wijkteams voeren namens de gemeente Arnhem de taken uit van de Wet maatschappelijke Ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Daarnaast zijn de wijkteams verantwoordelijk voor enkele taken uit de Participatiewet.

Organisatie Wijkteams Arnhem
De wijkteams van Arnhem zijn ondergebracht in een coöperatieve stichting. De acht teamleiders van de wijkteams vormen samen met de zakelijk medebestuurder het algemeen bestuur van de stichting. De teamleider-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de aansturing, koers en strategie van de organisatie. Zij zorgen dat het beleid vanuit de wijken wordt gevormd. De Raad van Toezicht opereert als controlerend en adviserend orgaan van de stichting. In Arnhem werken bijna 200 coaches vanuit acht Sociale Wijkteams die samen de Stichting Wijkteams Arnhem vormen.

Onze principes
Onze medewerkers handelen vanuit  onze vier principes:

 • Dat wat mensen kunnen staat centraal
  Coaches kijken naar wat de inwoner kan en wil en sluiten daar bij aan. Samen met de inwoner maakt de coach een plan. Daarin in staat welke ondersteuning nodig is en wie die biedt: het eigen netwerk, de buurt of specialistische zorg.
 • Dichtbij
  De coaches van de sociale wijkteams werken in de wijk, gaan naar inwoners thuis of naar plekken waar inwoners samenkomen zoals scholen en buurtcentra.
 • Ondersteuning, integraal en overzichtelijk
  Samen met de inwoner maak je een plan. Het plan is van de inwoner. Als coach zorg je er voor dat er een logische samenhang is in de ondersteuning, dat het plan toegankelijk is en helpt bij dat wat nodig is
 • Kostenbewustzijn
  De sociale wijkteams weten wat de zorg, die ze inzetten, kost. De coach doet wat nodig is en weegt daarin het kostenaspect mee.