Afstand
Terug naar organisaties

Wijkteams Arnhem

Sommige mensen hebben ondersteuning nodig in hun sociale leven. Wij zijn er voor hen. Mensen weten ons te vinden. Omgekeerd zoeken wij ook mensen op, bijvoorbeeld als er zorgen zijn over veiligheid. Wij ondersteunen inwoners van Arnhem in de zoektocht naar oplossingen voor lastige situaties. De leidraad van Wijkteams Arnhem is ‘doen wat nodig is’. Soms bieden we zelf extra ondersteuning en soms schakelen we anderen in. De ondersteuning is altijd maatwerk. Onze inwoners houden zelf maximaal de touwtjes in handen. We stellen veel vragen om ze goed te leren kennen. De vragen gaan over de persoonlijke situatie en over de omgeving. Want problemen staan nooit op zichzelf. Omgekeerd is er ook alle ruimte om vragen aan ons te stellen. We willen duidelijk en transparant zijn.

Centraal in de wijk
Wij vinden het belangrijk om mensen te leren kennen en te weten wat er speelt. Daarom vindt u een wijkteam altijd middenin de wijk. De acht wijkteams hebben elk een vaste werkruimte en zijn aanwezig op scholen en in andere organisaties. Bij het wijkteam werken coaches met verschillende aandachtsgebieden.

Gemeente Arnhem
Wijkteams Arnhem fungeert als uitvoeringsorganisatie voor de gemeente Arnhem met betrekking tot de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, het Vervoer (leerling en maatwerk) en een deel van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Daarnaast zijn de wijkteams verantwoordelijk voor enkele taken uit de Participatiewet.

Organisatie Wijkteams Arnhem
De wijkteams Arnhem zijn ondergebracht in een coöperatieve stichting. De acht teamleiders van de wijkteams vormen samen met de zakelijk medebestuurder het algemeen bestuur van de stichting. De teamleider-bestuurders zijn verantwoordelijk voor de aansturing, koers en strategie van de organisatie. Zij zorgen dat het beleid vanuit de wijken wordt gevormd. De Raad van Toezicht opereert als controlerend en adviserend orgaan van de stichting.

Onze principes

Onze medewerkers handelen vanuit onze vier principes:

 • Dichtbij
  Wij vinden het belangrijk om dichtbij onze inwoners te zijn. Onze wijkcoaches komen bij de inwoner thuis, we werken in de wijk op plekken waar inwoners ook komen (scholen, buurthuizen, huisartsenpraktijken enz.).
 • Duidelijk & Transparant
  Wij vinden het belangrijk dat we aan de inwoners van Arnhem uit kunnen leggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen, en dat we de onderbouwing van de keuzes die worden gemaakt vastleggen. De inwoner weet waarom, met welk doel, van wie en wanneer hij ondersteuning ontvangt en hij kan zijn plan op ieder moment inzien.
 • Eenvoudig & Samenhangend
  Het wijkteam richt zich naar een veelheid van ondersteuningsvragen op verschillende leefdomeinen. We denken niet in hokjes maar vanuit integraliteit. Inwoners kunnen bij ons terecht met elke vraag, over alle levensdomeinen heen.
 • Kostenbewust
  De wijkteams  weten wat de zorg, die ze inzetten, kost. De coach doet wat nodig is en weegt het kostenaspect mee.