Werken voor Werkkracht is je inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen mee mag doen en meetelt. Als uitvoerder van de Participatiewet en WSW helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om de stap naar werk te zetten. Dat doen wij met diagnostiek, trainingen, opleidingen, werkervaringsplaatsen, en nieuwe initiatieven. Een uitdagende opdracht, die we samen met onderwijs, zorg, ondernemers en de gemeente Ede oppakken.

Open cultuur
Werkkracht is een platte, mensgerichte organisatie met een open cultuur. In multidisciplinaire teams kijken we vanuit verschillende perspectieven. Er wordt bij ons hard gewerkt en hard gelachen. Onze kernwaarden: ontwikkelingsgericht, verbindend, innoverend, effectief en ondernemend.

Ruimte voor jou
Als we werk centraal zetten voor onze werkzoekenden, dan zetten we jou centraal bij de uitvoering van je werk. Wil je groeien en jezelf ontwikkelen met een opleiding of online cursus? Doen!

Flexibel werken
Omdat we een goede werk-privé-balans belangrijk vinden, richten we ons werk flexibel en hybride in. We geloven dat dit bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid en werkgeluk. Als je lekker in je vel zit, krijg je meer voor elkaar!

CAO Gemeenten
Werkkracht hanteert  de CAO Gemeenten. Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17.5% over je bruto salaris.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk op www.werkkracht.nl/werken-bij

 • Sanneke van de Castel

  Sanneke van de Castel (35) werkt als FIP-trajectbegeleider. Samen met collega’s begeleidt ze mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Door Frequent, Intensief en Persoonlijk contact te onderhouden kijkt ze welke kleine stappen er gezet kunnen worden in de persoonlijke ontwikkeling. Om de stap naar werk te kunnen zetten moeten alle leefgebieden op orde zijn.

   Hoe begeleid je mensen als FIP-trajectbegeleider?
  “Ik probeer zo dicht mogelijk bij de persoon te komen. Samen kijken we wat er op dat moment nodig is. Soms maken we een keuze op basis van een persoonlijk inzicht, soms ook gewoon omdat het moet. Samen kijken hoe we de stap richting integratie kunnen zetten, geeft me voldoening.

  Wat maakt je werk betekenisvol?
  “Ik gun het iedereen om de eigen talenten te zien en te ontplooien – om gelukkig te zijn. Echter: soms kán iemand het gewoon echt (nog) niet. Bijvoorbeeld omdat er te veel speelt op het gebied van wonen, wonen – financiën – werk/activiteit – relaties/familie – gezondheid. Of omdat iemand zichzelf niet goed kent. Ook dat verdient erkenning.”

  Hoe ervaar je de sfeer/cultuur bij Werkkracht?
  “Bij Werkkracht kan ik mezelf zijn, en doen wat ik leuk vind. Iedereen heeft zijn eigen talent en daardoor kunnen we elkaar goed aanvullen en ondersteunen. De informele sfeer zorgt voor gezelligheid onderling en je krijgt als team veel vertrouwen. Hierdoor functioneert ons zelfsturend team goed. En als we steun nodig hebben, dan krijgen we die ook.”