Terug naar organisaties

Vereniging P&O Netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen

De Vereniging P&O Netwerk regio Ede- Arnhem- Nijmegen is een samenwerkingsverband van ruim 25 overheidsorganisaties (gemeenten, provincie en verbonden partijen) in Gelderland. De reeds lang bestaande samenwerking tussen overheidsorganisaties in Gelderland heeft in 2009 geresulteerd in het ontstaan van Vereniging P&O Netwerk regio Ede, Arnhem, Nijmegen. Bij de start in 2009 hebben 20 gemeentesecretarissen de intentie uitgesproken tot de oprichting van de Vereniging. Doelgroep van de vereniging zijn overheidsorganisaties in de regio Ede, Arnhem en Nijmegen, evenals omliggende gemeenten en onder gemeentelijk bestuur werkende organisaties.

Doelstellingen

  • Het versterken van de strategische positie van het human resource managementbeleid in de organisaties van de aangesloten leden;
  • Het verder vormgeven van de professionalisering van het vakgebied human resource management;
  • Het benutten van de mogelijkheden van samenwerking tussen de organisaties van de aangesloten leden.

Missie

Verenigingsoverheden willen excellent presteren op HRM gebied. Om dit te kunnen realiseren organiseert de Vereniging mogelijkheden om kennis uit te wisselen met als doel de verdere professionalisering van  HRM professionals op regionaal niveau. De Vereniging coördineert op verzoek  de gezamenlijke inkoop van diensten  en  is men continu bezig de onderlinge dienstverlening aan elkaar te verbeteren en verder te professionaliseren. De Vereniging  stimuleert  HRM activiteiten die een meerwaarde hebben voor haar leden.

Bevlogen

De Vereniging is een bevlogen samenwerkingsverband. Mensen die bij een overheid werken zijn bevlogen. Bevlogen mensen inspireren collega’s om hen heen zich net als hen in te zetten voor betekenisvol werk. Dit werkt als een olievlek.

Ontplooiend

De Vereniging ontplooit activiteiten gericht op de ontplooiing van medewerkers en organisaties. We willen medewerkers zin laten geven aan hun werk en organisaties optimaal laten functioneren en inspireren.