Terug naar organisaties

Vereniging P&O Netwerk Ede-Arnhem-Nijmegen

De Vereniging P&O Netwerk regio Ede-Arnhem-Nijmegen is een ambitieus en krachtig netwerk voor lokale overheden op het gebied van P&O. Wij zorgen dat onze collega's het verschil maken. Want samen bereiken we meer.

Doordat overheidsorganisaties al langere tijd met elkaar samenwerkten, is in 2009 een gezamenlijk initiatief ontstaan: het P&O Netwerk. Bij de start in 2009 hebben 20 gemeentesecretarissen besloten dat de Vereniging moest worden opgericht. Wij werken samen met overheidsorganisaties in de regio Ede, Arnhem en Nijmegen, alsook omliggende gemeenten en onder gemeentelijk bestuur werkende organisaties.

Doelstellingen

  • Het versterken van de strategische positie van het human resource managementbeleid in de organisaties van de aangesloten leden;
  • Het verder vormgeven van de professionalisering van het vakgebied human resource management;
  • Het benutten van de mogelijkheden van samenwerking tussen de organisaties van de aangesloten leden.

Missie

Verenigingsoverheden willen goed presteren op HRM gebied. Om dit te kunnen bereiken organiseren wij bijeenkomsten en projectgroepen om kennis uit te wisselen met als doel de verdere professionalisering van HRM professionals op regionaal niveau. We coördineren op verzoek de gezamenlijke inkoop van diensten en zijn continu bezig de onderlinge dienstverlening aan elkaar te verbeteren en te verbeteren. Wij moedigen onze aangesloten leden aan om deel te nemen aan waardevolle HRM activiteiten.

Verbinden en kennis delen

Met 27 aangesloten organisaties is er veel kennis en ervaring op het gebied van P&O. Elke organisatie heeft daarbinnen weer zijn eigen expertises en focuspunten. Precies daarom valt er ook veel van elkaar te leren. De vereniging faciliteert het netwerk en organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten over actuele thema’s, trends en ontwikkelingen.

Samenwerken in regionale projecten

Waarom moeilijk doen als het ook samen kan? Dit doen we door het organiseren van projectgroepen die samen werken aan gemeenschappelijke opgaven. Vaak spelen we in op de behoeftes in de regio en actuele thema’s. Zoals in de afgelopen jaren nieuwe wet- en regelgeving (WNRA/WAB) en hybride werken, en de krapte op de arbeidsmarkt.