iRvN is de regionale samenwerkingspartner op ICT-gebied voor de gemeenten in Het Rijk van Nijmegen. Alle zeven gemeenten hebben hun ICT ondergebracht bij iRvN. Door samenwerking realiseert iRvN schaalvoordelen, centralisatie en standaardisatie van ICT-producten binnen de aangesloten gemeenten.

Over ICT Rijk van Nijmegen

iRvN beheert centrale en decentrale ICT-hardware (inclusief netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistraties. iRvN is geen doel op zichzelf maar een platform om verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren.
Voor een aantal gemeenten wordt ook (delen van) het functioneel beheer verzorgd door iRvN.

iRvN ontwikkelt zich de komende jaren van een ICT-beheerorganisatie naar een informatie-beheerorganisatie.
We zijn partner- en klantgericht, zorgen voor een uitstekend functionerende werkomgeving voor medewerkers en faciliteren wensen en ontwikkelingen van de aangesloten gemeenten.