Afstand
Terug naar organisaties

Buurtplein BV

Buurtplein BV is de organisatie in Doetinchem voor de uitvoering van de taken in het sociale domein in de wijk. Samen maken we graag het verschil voor de inwoners van de gemeente Doetinchem

Buurtplein BV werkt in de gemeente Doetinchem met diverse buurtteams. De buurtcoaches en de jeugd- en gezinswerkers zijn het aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben. Naast deze teams geeft Buurtplein BV ook uitvoering aan een aantal stedelijke diensten: het meldteam en het team Wmo-consulenten, Buurtbemiddeling, de Vrijwilligerscentrale, Sociaal Raadslieden Werk, trajectbegeleiding Integrale Vroeghulp en het Jeugd Interventie Team.

Tot slot beheren we een aantal wijkcentra en multifunctionele accommodaties in samenwerking met partners. Er werken 140 medewerkers bij Buurtplein BV en daarnaast zijn nog 400 vrijwilligers betrokken bij onze organisatie.

We werken bij Buurtplein BV volgens de cao Sociaal Werk en met een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket: zo ontvang je een loopbaanbudget voor je duurzame inzetbaarheid en bouw je individueel keuze budget op van 18,69% van jouw brutosalaris.

Kijk op www.buurtplein.nl voor meer informatie en alle vacatures.

Buurtplein. Samen het verschil!