Terug naar overzicht

Trainee Anne

Ik ben Anne, in januari 2021 gestart als trainee bij Rivierenland. Ik word enthousiast van afwisselende werkzaamheden én van werk waarin voldoende uitdaging is. Ik heb bij drie verschillende gemeenten opdrachten mogen uitvoeren op hele uitlopende terreinen – van het fysieke domein tot het sociale domein tot bedrijfsvoering. Zo heb ik mij onder andere beziggehouden met burger-/overheidsparticipatie, het instrument Programma onder de Omgevingswet en Positieve Gezondheid. Hierdoor heb ik de gemeente in brede zin mogen leren kennen. De gemeenten die zijn aangesloten bij het traineeship zijn over het algemeen kleinere gemeenten, maar die hebben wel te maken met grote opgaven. Dit maakt het interessant en uitdagend. Het traineeship bied je de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden en te ontdekken wat echt bij je past.

Het traineeship was leerzaam door de verschillende trainingen die ik heb gevolgd. Bijvoorbeeld op het gebied van intergemeentelijke samenwerking en de algemene wet bestuursrecht. Daarnaast heb ik trainingen gehad om mijn adviesvaardigheden te verbeteren. Ik ben trots op de ontwikkeling die ik doorgemaakt heb. Soms is het ook wel lastig om trainee te zijn. Opdrachtomschrijvingen kunnen vaag zijn en collega’s weten niet altijd wat een traineeship precies is. Het is fijn om dan steun te vinden bij je collega-trainees. Het is heel tof om samen met een groep jonge mensen hetzelfde traject te volgen. Je maakt dezelfde dingen mee, kunt elkaar helpen en het is ook gewoon heel gezellig. We hebben om de vrijdag een opleidingsdag waar we elkaar zien. We appen vaak met elkaar en doen leuke dingen. Zo zijn we op trainee-weekend geweest en lunchen we regelmatig samen.