Afstand
Terug naar organisaties

Gemeente West Betuwe

Gemeente West Betuwe is een groene, kleurrijke gemeente waar het heerlijk wonen en werken is. Waar iedereen zich welkom en goed geholpen voelt. Waar een vruchtbare bodem voor samenwerking zorgt dat onze gemeenschap tot volle bloei komt.

De gemeente West Betuwe is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. West Betuwe is een van de meest uitgestrekte, groene en waterrijke plattelandsgemeenten van Nederland. Met 50.000 inwoners, verdeeld over 26 dorpen met elk een eigen karakter, zijn we wat je zou kunnen noemen een rijk gevulde fruitmand. De boomgaard van Nederland, klaar om tot volle bloei te komen.

Als nieuwe gemeente staan we aan het begin van een inspirerende en avontuurlijke reis. Met frisse energie werken we de komende jaren aan onze ambities. West Betuwe wil er zijn voor haar samenleving; voor inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties. Samen werken we aan een krachtige en toekomstbestendige gemeente. Aan een plek waar het heerlijk wonen en werken is. Waar iedereen zich welkom en geholpen voelt. Waar ondernemers een goed appeltje voor de dorst kunnen verdienen. Als groene plattelandsgemeente willen we vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. In 2030 willen we energieneutraal zijn. Dat houdt in dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind of biomassa) opwekken als dat we verbruiken.

Meer informatie?
Neem contact op met de Personeelsadministratie
(0344) 63 75 61 / (0345) 58 66 60
Bereikbaar van maandag t/m donderdag

De administratie rondom onze vacatures wordt verzorgd door Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB). Het kan dus zijn dat je binnen het sollicitatieproces contact hebt met zowel een medewerker van BWB als een medewerker van de gemeente.

Laatste vacatures

Bekijk alle vacatures