Afstand
Terug naar organisaties

Gemeente Duiven

Duiven: dynamisch en duurzaam! Duiven is een dynamische woongemeente met een frisse, vriendelijke uitstraling. De gemeente Duiven bestaat uit het dorp Duiven en de kernen Groessen en Loo. In totaal heeft de gemeente Duiven bijna 26.000 inwoners en een oppervlakte van 3.516 ha. De gemeente ligt aan de snelweg de A12 midden in de Liemers, ten noorden van het Pannerdens Kanaal.

De voormalige groeigemeente heeft een centrale plek in de Liemers, een samenhangend gebied tussen Arnhem en de Duitse grens met een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur en een groot aantal gezamenlijke uitdagingen. Daarbij staat de mens als bewoner en gebruiker centraal. Duurzaamheid in de brede zin van het woord is daarbij het uitgangspunt omdat dat leidt tot een veilig, hoogwaardig woon-, leef- en bedrijfsklimaat. Daarin staat de gemeente niet alleen. Ook het bedrijfsleven ziet in duurzaam ondernemen kansen op het gebied van people, planet & profit.

Duiven wil een moderne gemeente zijn die kansen grijpt en kansen biedt. Dat vraagt om een integere en extern gerichte gemeentelijke organisatie, die samenwerking met buurgemeenten initiërt en stimuleert. Werken bij Duiven betekent collegialiteit, creativiteit, interactie en openheid. Maar ook: verkennen van nieuwe mogelijkheden en doelen bereiken met de middelen die voorhanden zijn. De uitdaging is werk afleveren en doen wat gevraagd wordt èn hier trots op kunnen zijn.