Afstand

1Stroom is de organisatie die werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort. De gemeenten zijn elk zelfstandig, met een eigen gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders. Ze maken zelf keuzes in waar geld in wordt geïnvesteerd en ze stellen beleid op.

De ongeveer 300 medewerkers van 1Stroom werken op meerdere locaties. Door het werken voor twee gemeenten werk je waarschijnlijk ook regelmatig op een andere locatie. Om makkelijk te kunnen ‘flexen’ hebben we speciale werkruimtes ingericht en apparatuur ter beschikking. Samen hebben de gemeenten ongeveer 43.000 inwoners. Die kunnen bij hun eigen gemeente(-huis) terecht voor een paspoort, rijbewijs of uittreksel. Ook op het gebied van zorg en ondersteuning blijven inwoners in contact met hun ‘eigen’ gemeente.

Een veerkrachtige organisatie middenin een vitale samenleving, dat is de stip op de horizon. 1Stroom wil graag een betrouwbare en betrokken partner zijn die bijdraagt aan een samenleving waar het goed wonen en werken is. Niet alleen de opbouw van onze organisatie zorgt daarvoor, ook de manier van werken. De kernwaarden die we met elkaar hebben afgesproken zijn voor ons belangrijk: vertrouwen, aandacht en verantwoordelijkheid. Met energie, kennis en plezier vinden we oplossingen voor uitdagende vraagstukken van de twee gemeentebesturen waar we voor werken.

Eén organisatie voor de dienstverlening aan de inwoners van twee gemeenten.