Terug naar overzicht

Is jouw organisatie Beschikb@@r?

Iedereen hoort erbij, toch? Helaas blijkt het voor veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt lastig om een fijne passende baan te vinden. Wil jij als werkgever bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? Sta jij open om werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden? Lees dan verder over ‘Beschikb@@r’, een initiatief van gemeente Lingewaard. Op deze pagina vind je hoe jij je kan aansluiten bij ons lerend netwerk.

Word lid van onze LinkedIn groep

Met de groep Beschikb@@r op LinkedIn komt vraag en aanbod bij elkaar. Hier vind je een groot netwerk van interessante kandidaten, werkgevers en intermediairs  en experts op het gebied van inclusie. De plek dus om te leren en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Gebruik de term ‘Beschikb@@r’ om kandidaten te vinden

Zo kan je kandidaten vinden die voor een nieuwe uitdaging openstaan. Je gebruikt het met het woord ‘Beschikb@@r’ als zoekterm of in je vacaturetekst.

 • Als zoekterm
  De term staat vermeld als laatste in de kopregel van het LinkedIn profiel. Dit omdat de kwaliteiten en professie van de kandidaat voorop staan. Ook kan de kandidaat de term ‘Beschikb@@r’ gebruiken in de persoonlijke presentatie van het LinkedIn profiel. Zoek jij geschikte kandidaten? Zoek dan op LinkedIn op deze term.
 • Extra optie: Banenafspraak
  In de persoonlijke presentatie kunnen kandidaten die onder de wet banenafspraak vallen de term: “Banenafspraak” toevoegen als extra zoekcriteria voor recruiters. Als recruiter kan je deze keywords dus gebruiken als zoekcriteria samen met de vakgebieden, ervaringen en competenties.
 • In je vacaturetekst
  Wil je als werkgevers zelf werven? Gebruik dan de term ‘Beschikb@@r’ in je vacaturetekst.
 • Emile van Nassau

  ‘Bij ons kan je jezelf zijn of je nou afstand ervaart tot de arbeidsmarkt of niet. En dat draagt bij aan het werkgeluk van al onze medewerkers’, vertelt Emile van Nassau. Hij is senior HR- adviseur en loopbaancoach bij de gemeente Lingewaard. Daarnaast is hij initiatiefnemer van ‘Beschikb@@r’.

  Samen zorgen voor een betere dienstverlening
  ‘Een inclusieve organisatie, dat is wat we willen zijn. En dat kan ook, want het zit in ons DNA. We merken dat er veel draagvlak is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in onze organisatie. Zo wordt Lingewaard een afspiegeling van de maatschappij. Dat zorgt er voor dat ons beter kunnen verplaatsen in de leefwereld en problemen van al onze inwoners. En zo zijn we er voor álle inwoners.’

  Het ontstaan van ‘Beschikb@@r’
  ‘Als organisatie hebben we het standpunt ingenomen dat we in de gehele organisatie op alle niveaus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen plaatsen. In de praktijk is dit lastig. We vinden minder makkelijk mensen op hbo of wo-niveau. We weten dat er genoeg kandidaten zijn, maar ze zijn moeilijk vinden. Met dit uitgangpunt heb ik de term “Beschikb@@r” bedacht. De twee @@ staan voor @fstand tot de @rbeidsmarkt. Als kandidaten, werkbegeleiders, intermediairs en recruiters deze term gebruiken, komt vraag en aanbod bij elkaar. Zo dragen we bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.’

  Inclusief werven en selecteren? Gewoon beginnen!
  Zo zoeken we bij gemeente Lingewaard altijd naar mogelijkheden om kandidaten te plaatsen op reguliere vacatures. Als het mogelijk is passen we de functie en werkomgeving aan, zodat er een goede match ontstaat tussen de kandidaat en het werk (omgeving). Verder bieden we jobcoaching op de werkvloer zodat er altijd een direct aanspreekpunt is. Tot slot zijn werkervaringsplaatsen ook mogelijk. Zo kunnen kandidaten die een carrièreswitch willen maken ervaring opdoen en onderzoeken of het werk aansluit bij de verwachtingen.

  Wil jij ook investeren in een inclusieve organisatie? Emile adviseert om gewoon te beginnen. ‘Sluit je aan bij de groep Beschikb@@r zodat je vragen kunt stellen en ervaringen kunt uitwisselen. Ga praten met andere organisaties en kandidaten! Je zal zien dat er veel mogelijkheden zijn.’

Wie kunnen afstand ervaren tot de arbeidsmarkt?

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van kandidaten die afstand kunnen ervaren tot de arbeidsmarkt, zij zijn:

 • Zijn (langdurig) werkloos
 • Hebben een arbeidsbeperking
 • Willen een carrièreswitch maken, maar hebben geen werkervaring
 • Zijn 50 jaar of ouder en hebben geen werk of willen ander werk
 • Zijn statushouder (voormaling vluchteling)

Wil je meer informatie?

Neem dan eens een kijkje naar de handleiding inclusief werven. Hier vind je meer informatie over Beschikb@@r en vind je handvatten om inclusiever te werven. Stel ook gerust je vragen via de LinkedIn groep.

Wil jij in je vacaturetekst of in je communicatie eenvoudig laten zien op welke manier jouw organisatie of het werk toegankelijk is? Maak dan gebruik van deze gratis pictogrammen, die beschikbaar zijn gesteld door gemeente Lingewaard. Je vindt de pictogrammen hier. 

Ervaar jij afstand tot de arbeidsmarkt

Dan kan jij je ook aansluiten bij dit initiatief. Via deze pagina lees jij er meer over.

© Foto’s van gemeente Lingewaard