Terug naar overzicht

Vijf vragen aan trainee Tom

Tom is bijna klaar met zijn traineeship, maar herinnert zijn eerste week nog alsof het gisteren was. Benieuwd naar zijn ervaringen? Lees dan zijn antwoorden op de vijf vragen.

Wat voor opdrachten heb je gedaan?
Voor de gemeente Lingewaard heb ik als onderzoeker gewerkt aan het in kaart brengen van het proces voor beleidsontwikkeling. Hoe pakken collega’s dat aan? Zitten daar grote verschillen in of slaan we belangrijke stappen over? De uitkomst van dit onderzoek heb ik verwerkt in een advies aan de directie.

In de gemeente Berkelland heb ik als adviseur sociaal domein samen met de medewerkers en coaches van de wijkteams en coaches een kwaliteitsplan opgesteld. Hiervoor heb ik onderzoek gedaan naar vormen van kwaliteitsmanagement, interviews en gesprekken gevoerd met medewerkers en uiteindelijk een zo concreet en simpel mogelijk plan geschreven.

Mijn laatste opdracht bij de gemeente Ede was tweeledig. Ik heb gewerkt als projectleider bij het programma Duurzaamheid. Daar heb ik gewerkt aan projecten over zonne-energie op restgronden, energiebesparing en deelmobiliteit. Daarnaast werkte ik als assistent projectleider voor de Omgevingsvisie. Daarin ondersteunde ik de projectleider met de dagelijkse werkzaamheden, was ik verantwoordelijk voor het schrijfproces en heb ik het participatietraject met inwoners en stakeholders mee opgezet.

Hoe was voor jou de eerste week van het traineeship?
De éérste week. Echt aan het werk, al had ik nog geen idee wat ik precies ging doen. Het is spannend om voor het eerst het gemeentehuis binnen te stappen, maar het went snel. Ik begon direct met het vormgeven van mijn opdracht en het verzamelen van ideeën. Ik wilde graag laten zien dat ik mijn plek waard was, maar ik had best wat meer om me heen mogen kijken.

Hoe werd je begeleid tijdens het traineeship?
Tijdens het traineeship word je begeleid door de organisatie waar je werkt én vanuit het traineeship. Met mijn begeleider op de werkvloer heb ik een vast overlegmoment per week. Meestal gaat het dan over inhoudelijke zaken, maar er is ook ruimte voor andere vragen. “Hoe moet ik dit aanpakken? Heb ik dit handig gedaan?” Ik heb gemerkt dat begeleiding geen controle is, maar juist de ruimte om ook eens stil te staan bij wat goed gaat of wat je lastig vind.

Wat was voor jou het meest waardevol aan dit traineeship?
Het GeldersTalent traineeship heeft mij de kans gegeven om drie verschillende domeinen van de gemeente te ontdekken. En dat ook nog eens in organisaties van verschillende groottes. Die ervaring neem ik mee in mijn verdere loopbaan.