Terug naar overzicht

Ilonka Ronkes Agerbeek - Trainee bij Gemeente Apeldoorn

  • Ilonka Ronkes Agerbeek - Trainee bij Gemeente Apeldoorn

Dat haar studie Humanistiek zó goed bij haar traineeship paste, had ze van tevoren niet verwacht. Toch kan ze juist met haar kennis een steentje bijdragen aan een meer humane organisatie en samenleving.

‘Ik wil het liefste talenten en dromen aan elkaar verbinden.’ Ilonka is nu als trainee een jaar aan de slag binnen gemeente Apeldoorn. Daar heeft ze al mooie opdrachten gekregen die passen bij haar eigen talenten en toekomstdromen.

Opdrachten op een experimentele manier aanpakken

Eén van de eerste opdrachten was bij het Sociaal domein. Daar ging ze aan de slag met het vraagstuk ‘Hoe ondersteun je mensen bij het vinden van werk?’. ‘Toen heb ik de 10 voor 10 challenge georganiseerd. Ambtenaren en ondernemers boden zich aan als netwerkbuddy voor werkzoekende alleenstaande ouders, om hen zo door de inzet van hun netwerk meer perspectief op werk te bieden. Dit bleek super te werken. Enerzijds kregen ambtenaren en ondernemers inzicht in waar alleenstaande ouders tegenaan lopen, anderzijds kwamen de alleenstaande ouders weer een stapje dichterbij werk.’ Deze innovatieve en experimentele manier van werken kon Ilonka weer mooi gebruiken in een andere opdracht die ging over het meer structurele aanbod.

Als trainee zie je kansen en verbindingen

In haar traineeship ziet ze overal kansen binnen de organisatie. ‘Ik ben nu bezig met onderwerp digitalisering, om het proces van ons Fietsdepot efficiënter in te richten. Ik raakte hier toevallig over in gesprek met een andere trainee die zich bezighoudt met het inkoopproces van onder andere software. Door deze verschillende perspectieven op vraagstukken over digitalisering samen te brengen, konden we onze opdrachten allebei nog beter doen.’
Verbindingen maken wordt makkelijker gemaakt door dit traineeship. ‘Je leert de organisatie snel en heel goed kennen en het is dan makkelijker je werk intern aan elkaar te linken. Al het werk in de gemeente heeft met elkaar te maken, je werkt uiteindelijk voor een gezamenlijk doel.’

Op meerdere niveaus aan de slag

Verder is Ilonka nu aan de slag met het verbetervermogen van de organisatie. ‘Hoe zorg je ervoor dat je kritisch blijft op je werk, dat je elkaar scherp houdt en constructief met elkaar samenwerkt? Door deze opdracht en die van het Fietsdepot met elkaar te combineren, ben ik zowel strategisch als operationeel bezig met verbeteringen.’ Dat vindt ze ook een meerwaarde aan het traineeship. ‘Op deze manier kan ik echt uitzoeken wat bij mij past.’

Collega’s enthousiast over innovatie

Wat ze van tevoren niet had verwacht is dat de organisatie zo openstaat voor vernieuwing. ‘Als trainee word je binnen gehaald voor je frisse kijk op vraagstukken. Ik was verrast dat collega’s zo openstaan voor innovatie en experimenten en die frisse blik dus zeker niet alleen in trainees zit
Haar ideaalplaatje voor de toekomst is duidelijk. ‘Ik hoop dat we in de toekomst een steeds meer faciliterende rol krijgen als gemeente. Dat we de mooiste ideeën bij elkaar brengen om zo met elkaar de samenleving te creëren waarin we willen leven.’