Terug naar overzicht

Susan heeft sleutelrol in crisisorganisatie Gelderland-Zuid

Als adviseur crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ondersteunt Susan van Petten de veertien gemeenten bij de voorbereiding en uitvoering van crisiscommunicatie en bevolkingszorg. Corona heeft ertoe geleid dat Susan van maart tot en met september vorig jaar bijna fulltime inzetbaar is geweest voor de crisisorganisatie. Maar wat doet Susan precies in deze rol?

Susan werkt zowel regionaal, interregionaal als landelijk aan de doorontwikkeling van bevolkingszorg en crisiscommunicatie. Susan: “Van oudsher is de crisisorganisatie vooral gericht op de klassieke rampen, bijvoorbeeld een brand met gevaarlijke stoffen. Maar we zijn ook aan het kijken hoe we de verbreding naar incidenten met een meer maatschappelijke impact kunnen maken.”

Corona

Susan: De komst van corona heeft ertoe geleid dat ik alleen maar bezig was met het ondersteunen van de regionale crisisorganisatie. Nu is dat gemiddeld acht tot zestien uur per week. Als secretaris van het Regionaal Operationeel Team ondersteun ik de operationeel leiders bij het overleg van het Regionaal Operationeel Team en het Regionaal Beleidsteam. Dit is het overleg van de veertien burgemeesters in de regio Gelderland-Zuid.”

Anders dan anders

Susan vervolgt: “Wat deze crisis anders maakt dan een andere crisis? Dat ik vanaf het begin ook het collectieve geheugen van de crisisorganisatie ben. Ik hou tijdslijnen bij van belangrijke landelijke en regionale besluiten en besproken thema’s. Daarnaast schrijf ik ook de concept-raadsbrieven die namens onze voorzitter en later onze burgemeesters worden gestuurd aan onze veertien gemeenteraden.”

Bijzonder jaar

Het afgelopen jaar is heel bijzonder geweest voor Susan. “Dan denk ik aan de zondagavond van de eerste persconferentie, waarbij binnen een uur alles in lockdown moest. Maar ook momenten van besluitvorming rondom bijzondere casussen. Ik heb heel wat collega’s spreekwoordelijk grijs zien worden. Elke persconferentie levert een stortvloed aan vragen van ondernemers en inwoners op, die we soms nog niet kunnen beantwoorden. We proberen dat wel zo snel mogelijk te doen. Het feit dat dit gezien en gewaardeerd werd, vond ik heel bijzonder.”

“Wat mij is bijgebleven, is een email van een ondernemer. zij wenste ons als crisisorganisatie sterkte en bedankte ons voor alles wat wij doen.”

Betrokkenheid

“Ik ben trots op de samenwerking en de betrokkenheid binnen de regio,” zo besluit Susan. “De Veiligheidsregio is niet alleen de brandweer en de ambulance. De veiligheidsregio is een netwerk waarin gemeenten, politie, GGD, defensie en ook andere veiligheidspartners elkaar vinden in de bestrijding van de pandemie. Als één team werken aan een gezamenlijk resultaat.”