Terug naar organisaties

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland maakt werk van de slogan 'dichterbij dan je denkt'. Ruim 1500 medewerkers werken samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De grootste provincie van Nederland is als overheidsorganisatie en als werkgever sterk in ontwikkeling. De samenleving vraagt dat we maatschappelijke opdrachten goed uitvoeren. Daarom zijn we op zoek naar medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor doelen en resultaten in hun werk.

Maatschappelijke vraagstukken

Voor de komende jaren hebben we ons duidelijke doelen gesteld, natuurlijk met de focus op de inwoners van Gelderland. Talrijke veranderingen in onze omgeving maken het werk in onze provincie steeds boeiender. Voor een interessante baan, waarin je zelfstandig kunt werken aan maatschappelijke vraagstukken, kun je hier terecht. In projecten, programma’s en netwerken werk je samen met collega’s aan een goed resultaat.

Moderne werkgever

Een aantrekkelijk werkklimaat helpt medewerkers om goede prestaties neer te zetten. Dat is onze stellige overtuiging. Of je nu aan het begin staat van je loopbaan of al enige stappen hebt gezet. Daarom doen wij ons best een moderne werkgever te zijn. Vooral door te investeren in een gezonde werkplek, stimulerend leiderschap, flexibele arbeidsvoorwaarden met aandacht voor de balans tussen werk en privé en aantrekkelijke leer- en ontwikkelperspectieven. Met je leidinggevende maak je afspraken over resultaten die je wilt bereiken en competenties die je gaat ontwikkelen. Elke drie jaar maken we met een medewerkerstevredenheidsonderzoek de balans op. Want de mening van onze medewerkers telt. En het kan altijd beter.

Goede antenne

Daar tegenover staat dat we wél wat van onze medewerkers verwachten. Werken bij de provincie Gelderland vraagt een goede antenne voor signalen uit de maatschappij en een actieve houding. Je bent je bewust van je verantwoordelijkheden. Bij wat je doet, vraag je je steeds af wat het beste is voor de Gelderse samenleving.

Nieuwsgierig geworden of je jouw ambities bij de provincie kunt realiseren? Kijk dan bij onze actuele vacatures.

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures