Terug naar organisaties

MGR - WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

Sinds 1 april 2015 werken zeven gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, voormalig Breed en UWV samen in WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Wij zijn een arbeidsbemiddelingsbedrijf. Ondernemers die op zoek zijn naar goede medewerkers, kunnen bij ons terecht. Wij bemiddelen, ontwikkelen en begeleiden mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt naar werk.

Waar geloven wij in?

Iedereen is van waarde. Iedereen verdient een plek in onze maatschappij. Afstand tot de arbeidsmarkt bestaat niet. Wij gaan uit van wat mensen wél kunnen. Vanuit dit perspectief zijn er voor iedereen kansen op een plek in de arbeidsmarkt. Hoe doen wij dit? Door te investeren in de relatie met ondernemers in het Rijk van Nijmegen. Want goede relaties zijn de sleutel tot succes.

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) is een uitvoeringsorganisatie in de Regio Rijk van Nijmegen. Binnen dit platform werken de regiogemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen samen. Op dit moment geeft de MGR uitvoering aan arbeidsbemiddeling binnen de module WerkBedrijf . Verder wordt er samengewerkt op het gebied van ICT binnen de module IRvN.