Terug naar organisaties

Gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk telt bijna 29.000 inwoners. Het levendige centrum, het prachtige buitengebied en de vele voorzieningen maken Winterswijk tot een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en recreëren. Niet voor niets wordt Winterswijk wel de “parel van het oosten” genoemd. Bij de gemeente Winterswijk werken ongeveer 230 collega’s. De werksfeer is informeel en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners maken we Winterswijk elke dag een beetje mooier. In onze dienstverlening leggen we de lat hoog en gaan we voor een glimlach. Winterswijk… daar wil je werken!

Onze missie

Wij zijn een slagvaardige, betrouwbare en dienstverlenende organisatie, die in samenwerking met onze partners werkt aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving. We gaan daarbij uit van de kracht van de burger en stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Wij tonen onze medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de Winterswijkse samenleving. Wij zijn een organisatie waar het bestuur op kan bouwen, waar burgers en bedrijven graag een beroep op doen en waar medewerkers van de gemeente Winterswijk trots op zijn.

Onze visie

De gemeente Winterswijk is een professionele, financieel gezonde, betrouwbare en ambitieuze gemeente die meedenkt, transparant werkt en samen met partners haar doel bereikt. Als gemeentelijke organisatie spelen wij flexibel en adequaat in op veranderingen en staan wij middenin de samenleving. Wij werken vraag- en resultaatgericht en zijn gericht op samenwerking.

Onze kernwaarden

Onze visie hebben wij vertaald in de volgende kernwaarden die leidend zijn in ons dagelijks werk:

  • Vraag- en resultaatgericht werken
  • Samenwerken
  • Vernieuwings- en veranderingsgericht werken in een dynamische en ontwikkelingsgerichte organisatie

Meer informatie

Meer weten over Winterswijk? Kijk eens op www.winterswijk.nl

Solliciteren in Coronatijd 

Solliciteren is voor veel mensen een spannend proces, zeker in coronatijd. We merken dat er veel vragen zijn hoe solliciteren in deze tijd bij ons gaat. Hoe ziet het sollicitatieproces eruit? En hoe gaat het daarna met inwerken? Je leest het hier!  

De sollicitatie 

De meeste eerste gesprekken vinden, indien jij hiermee akkoord bent, op kantoor plaats. Wanneer het eerste gesprek een digitaal gesprek zal zijn, vermelden wij dit in onze vacaturetekst. Indien je wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek, wordt dit in de uitnodiging bevestigd. Voorwaarde om een gesprek fysiek te laten plaatsvinden is wel dat jij geen Corona gerelateerde klachten hebt. Ditzelfde geldt overigens ook voor de overige gesprekspartners.

Vindt het gesprek toch digitaal plaats, dan doen we dit via MS Teams. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging met een link. Kom je er niet helemaal uit? Benoem dit gerust, wij helpen je graag. 

Vraag bij ons gerust na of er een mogelijkheid is om bij ons langs te komen voor een eerste indruk van ons kantoor. Dit zal afhankelijk zijn van de dan geldende maatregelen. 

De inwerkperiode  

Gezien de huidige omstandigheden werken we zoveel mogelijk vanuit huis tenzij het een cruciale functie betreft. 

De eerste werkdag vindt vaak plaats op kantoor. Een directe collega is betrokken bij de introductie en maakt je wegwijs. Hij/zij zal je laten zien waar je veel informatie terug kunt vinden, maar schroom vooral niet om vragen te stellen. We faciliteren je zo goed mogelijk met thuiswerkmiddelen, die je nodig hebt om thuis te kunnen werken. 

Natuurlijk proberen wij je zo goed mogelijk op weg te helpen. Doordat veel collega’s (deels) thuiswerken, ziet dit er inmiddels wel iets anders uit. Veel overleggen zijn digitaal/telefonisch, je bent (grotendeels) thuis aan het werk, het fysieke introductieprogramma is helaas nog niet mogelijk, waardoor je ook minder (nieuwe) collega’s van andere afdelingen ziet. Vanuit HR ontvang je een uitnodiging voor een digitaal koffiemomentje. Dit is een informeel moment samen met andere nieuwe collega’s en team HR. Zo leer je elkaar toch een beetje kennen. Wat wij je verder vooral willen meegeven is om vragen te stellen wanneer je ergens niet uit komt.