Terug naar organisaties

Gemeente Winterswijk

De gemeente Winterswijk telt bijna 29.000 inwoners. Het levendige centrum, het prachtige buitengebied en de vele voorzieningen maken Winterswijk tot een aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en recreëren. Niet voor niets wordt Winterswijk wel de “parel van het oosten” genoemd. Bij de gemeente Winterswijk werken ongeveer 230 collega’s. De werksfeer is informeel en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners maken we Winterswijk elke dag een beetje mooier. In onze dienstverlening leggen we de lat hoog en gaan we voor een glimlach. Winterswijk… daar wil je werken!

Onze missie

Wij zijn een slagvaardige, betrouwbare en dienstverlenende organisatie, die in samenwerking met onze partners werkt aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving. We gaan daarbij uit van de kracht van de burger en stimuleren de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Wij tonen onze medeverantwoordelijkheid voor het welzijn van de Winterswijkse samenleving. Wij zijn een organisatie waar het bestuur op kan bouwen, waar burgers en bedrijven graag een beroep op doen en waar medewerkers van de gemeente Winterswijk trots op zijn.

Onze visie

De gemeente Winterswijk is een professionele, financieel gezonde, betrouwbare en ambitieuze gemeente die meedenkt, transparant werkt en samen met partners haar doel bereikt. Als gemeentelijke organisatie spelen wij flexibel en adequaat in op veranderingen en staan wij midden in de samenleving. Wij werken vraag- en resultaatgericht en zijn gericht op samenwerking.

Onze kernwaarden

Onze visie hebben wij vertaald in de volgende kernwaarden die leidend zijn in ons dagelijks werk:

  • Vraag- en resultaatgericht werken
  • Samenwerken
  • Vernieuwings- en veranderingsgericht werken in een dynamische en ontwikkelingsgerichte organisatie

Meer informatie

Meer weten over Winterswijk? Kijk eens op www.winterswijk.nl

De inwerkperiode

Vóór je eerste werkdag ontvang je van je leidinggevende een inwerkschema voor de eerste weken. Hierin staan bijvoorbeeld kennismakinggesprekken gepland met voor jou belangrijke collega’s. Daarnaast word jij tijdens de onboardingsfase gekoppeld aan een buddy. Hij/zij helpt je met alle praktische zaken binnen de gemeente Winterswijk. Je buddy laat zien waar veel informatie te vinden is en je kan altijd bij hem/haar terecht met je vragen.

Ook organiseren we met enige regelmaat diverse interne trainingen, waarvoor jij je kan inschrijven. Dit om je zo snel mogelijk wegwijs te maken in de organisatie en de werkzaamheden.

Tenslotte organiseren we 1x per 3 maanden een leuke introductiedag. Alle nieuwe medewerkers worden hiervoor uitgenodigd.

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures