Terug naar organisaties

Gemeente Oude IJsselstreek

Werken voor de gemeente Oude IJsselstreek betekent werken aan ‘de brede welvaart van onze inwoners.’ Breed omdat welvaart voor iedereen iets anders kan betekenen: voor de één is dat veel groen, voor de ander is dat een bloeiende economie en voor weer een ander is een inclusieve gemeente belangrijk. We zetten ons dan ook dagelijks op tal van terreinen in zodat onze inwoners veilig, gezond en gelukkig kunnen wonen, leven, werken, leren en recreëren.

Dit doen we bijvoorbeeld door het aanleggen en onderhouden van wegen en fietspaden, het verstrekken van vergunningen voor de bouw- en verbouw van woningen, het sluiten van huwelijken en partnerschappen, en de realisatie van een compleet nieuw, duurzaam bedrijventerrein. Maar ook door te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen aan het dagelijkse leven.

De leefwereld van onze inwoners zit vol dagelijkse grote en kleine verrassingen. Dat vraagt ons goed te kijken naar wat er speelt en te doen wat echt nodig is. Door ín de leefwereld van de inwoner te stappen kunnen we onze afwegingen goed maken. De afweging tussen het individueel belang en het algemeen belang. De afweging tussen het maatschappelijk effect, de financiële middelen en de wet- en regelgeving.

Met ruim 300 collega’s verdeeld over zo’n 25 teams zijn we een zeer diverse club. Bij de gemeente Oude IJsselstreek werken mensen met uiteenlopende leeftijd en (opleidings-) achtergrond. Je vindt er generalisten en specialisten, doeners, denkers en alles wat daar tussen zit. We hebben echter, hoe verschillend wij ook van elkaar zijn, een aantal dingen met elkaar gemeen: we zijn hardwerkende, verantwoordelijke professionals die niet simpelweg uitvoeren wat de regels of het beleid ons voorschrijft maar continu afwegen – en er net even wat meer van maken.

We gaan uit van het oplossend vermogen van de samenleving, zonder daarbij (altijd) zelf te oplossing te willen zijn of te willen geven. Ook gaan we er van uit dat de meeste mensen deugen. We werken vanuit vertrouwen met elkaar en onze inwoners samen. We realiseren ons dat incidenten altijd zullen gebeuren, hoe vervelend deze ook kunnen zijn. Voor ons is het de kunst om daar op een slimme manier mee om te gaan. Niet te problematiseren of te panikeren, maar er naar kijken als een kans om van te leren en onze visie of werkwijze zo nodig bij te stellen.

Meer weten over het werken bij de gemeente Oude IJsselstreek? Neem gerust een kijkje op onze site Werkeninoij