Terug naar organisaties

Gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre ligt centraal in de Achterhoek. Een gemeente waarin de natuur in combinatie met de stadse en dorpse sfeer centraal staan en waarin het dan ook heerlijk wonen, werken en recreëren is. De gemeente bestaat uit twee grote(re) kernen -Groenlo en Lichtenvoorde- en zes kleine dorpen met in totaal bijna 30.000 inwoners. De gemeente is groen vanwege veel agrarisch gebied, en kent ook economische activiteiten gericht op nieuwe technologie zoals het verduurzamen van energie. Wij kenmerken ons als een evenementengemeente met een rijk verenigingsleven, waardoor onze organisatiekracht groot is. De samenleving in Oost Gelre is actief: maatschappelijk betrokken en ondernemend. Dit zorgt voor een grote sociale samenhang. Wij zijn verder een gemeente die zich extern sterk(er) wil neerzetten. Vanuit eigen kracht zoeken wij de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.

Waar staan we voor?

We doen het samen, met hart voor Oost Gelre!

Onze samenleving vormt ons bestaansrecht. Als gemeente staan we hier middenin. We weten collega’s, partners en de samenleving te vinden en vragen waar nodig om hulp. We zetten in op eigen kracht, faciliteren, verbinden en bieden maatwerk waar nodig. Wij zijn een lerende en wendbare organisatie, met medewerkers die zich richten op continue verbetering en ontwikkeling. We doen ons werk weloverwogen: met oog voor mens en omgeving. Aansprekende resultaten daarvan zijn Stad Groenlo en de Zwarte Cross.

Hoe werkt het bij ons?

We werken vanuit de kernwaarden; verbindend, nabij en vindingrijk. We nemen je graag mee in wat dat betekent.

Verbindend: de mentaliteit in Oost Gelre is warm en behulpzaam. We zijn gastvrij en staan voor elkaar klaar. We luisteren naar elkaar, leren van elkaar en werken met elkaar. Onze lijnen zijn kort zodat we snel kunnen schakelen.

Nabij: we zijn zichtbaar; dichtbij waar kan en nabij waar moet. Zo weet de samenleving ons te vinden als ze ons nodig hebben en andersom. In ons werk betrekken we hen actief en zetten daarbij de mens en omgeving centraal. Op deze manier nemen we de behoeften en verwachtingen van de samenleving mee.

Vindingrijk: we geven ruimte aan initiatieven binnen de mogelijke kaders: met oog voor mens en omgeving. Past iets niet? Dan denken we mee in een oplossing of lichten we toe waarom iets niet past. Daarom zijn we goed in het vinden van creatieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Onze platte organisatie van ruim 190 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de directeur. In onze ondernemende organisatie heb je de ruimte om jezelf te zijn met daarbij veel vrijheid van handelen. Onze informele samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor elkaar waarbij we duidelijk resultaatgericht werken en aansluiten bij de vraag van de burgers, ondernemers en andere maatschappelijke organisatie. Je krijgt volop mogelijkheden om te leren en volop kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan.

Kijk voor meer informatie op www.oostgelre.nl.