Afstand
Terug naar organisaties

Gemeente Oost Gelre

De gemeente Oost Gelre ligt centraal in de Achterhoek. Een gemeente waarin de natuur in combinatie met de stadse en dorpse sfeer centraal staan. De gemeente bestaat uit twee grote(re) kernen -Groenlo en Lichtenvoorde- en zes kleine dorpen met in totaal bijna 30.000 inwoners. De gemeente is groen vanwege veel agrarisch gebied, en kent ook economische activiteiten gericht op nieuwe technologie zoals het verduurzamen van energie. Wij kenmerken ons als een evenementengemeente met een rijk verenigingsleven, waardoor onze organisatiekracht groot is. Op het gebied van cultuur, welzijn en sport is er een divers aanbod. Wij zijn verder een gemeente die zich extern sterk(er) wil neerzetten. Vanuit eigen kracht zoeken wij de samenwerking met buurgemeenten en andere partners.

Waar staan we voor?
Het waarborgen van de leefbaarheid binnen onze gemeente is erg belangrijk. Onze inwoners worden daarbij zoveel mogelijk betrokken. Beleids- en uitvoeringsprocessen worden, waar dat kan, op een interactieve manier vormgegeven. We gaan daarbij steeds meer van burgerparticipatie richting overheidsparticipatie. Aansprekende resultaten daarvan zijn Stad Groenlo en de Zwarte Cross. Dit alles vraagt om verantwoordelijke en betrokken professionals. Professionals met ambitie, net als Oost Gelre.

Hoe werkt het bij ons?
Werken bij de gemeente Oost Gelre betekent werken vanuit de kernwaarden; uitnodigend, aandachtig en eerlijk. Onze platte organisatie van ruim 190 medewerkers kenmerkt zich door een platte structuur met professionals die de verantwoordelijkheid en het vertrouwen krijgen van het management en de directeur. In onze ondernemende organisatie krijg je volop gelegenheid en kansen om je ideeën, initiatieven en plannen voor de toekomst waar te maken. Iedereen heeft de ruimte om zichzelf te zijn met daarbij veel vrijheid van handelen. Onze informele samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor elkaar waarbij we duidelijk resultaatgericht werken en aansluiten bij de vraag van de burgers, ondernemers en andere maatschappelijke organisatie. Je krijgt volop mogelijkheden om te leren en volop kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan. Kortom, je kunt rekenen op afwisselend, zelfstandig werken in een informele en vooruitstrevende organisatie met een prettige werksfeer.

Kijk voor meer informatie op www.oostgelre.nl.