Terug naar organisaties

Gemeente Lingewaard

Ben jij klaar voor Lingewaard? Lingewaard werkt aan effectieve dienstverlening die tegemoet komt aan de verwachting van haar klanten. Onder dienstverlening verstaan we alles wat in de meest brede zin te maken heeft met het klantcontact tussen burgers, bedrijven en instellingen en de overheid. Zij mogen rekenen op een dienstverlening waarbij een begripvolle en probleemoplossende insteek centraal staat. Mensen die werken bij de gemeente Lingewaard zien kansen en mogelijkheden. Je bent niet bang om op eigen initiatief de handen uit de mouwen te steken en komt met verrassende oplossingen. Spreekt dit je aan én ben je ondernemend, deskundig en flexibel? Dan zoeken wij jou!

Waar staan wij voor?

 • deskundigheid;
 • ondernemend;
 • toegankelijkheid;
 • doelgerichtheid;
 • integriteit;
 • samenwerkend.

Waarom zou je dat doen?

Behalve inhoudelijk interessant werk en een goed salaris, biedt Lingewaard ook een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. We zetten ze ‘in een notendop’ even voor je onder elkaar:

Flexibiliteit
Medewerkers willen naast hun werk ook tijd voor andere zaken hebben, bijvoorbeeld voor studie of voor de zorg voor kinderen. Wij streven naar een optimale afstemming van wensen en mogelijkheden. Om dit te bereiken bieden wij flexibele werktijden ( 07.00 – 22.00 uur) en mogelijkheden voor werken in deeltijd.
36-urige werkweek
De gemeente Lingewaard kent een 36-urige werkweek. Je kunt extra uren opbouwen in de vorm van plusuren.

Betaald ouderschapsverlof
Als ouder en medewerker van de gemeente Lingewaard kun je gebruik maken van betaald ouderschapsverlof.

Levensloopregeling
Iedereen ontvangt jaarlijks een levensloopbijdrage van 1,5% van je jaarsalaris.

Deskundigheid
Kennis heb je nodig om je werk met succes te kunnen doen. We verwachten dat je zelf de benodigde bagage meebrengt als je bij ons komt, maar we helpen je ook om je kennis up-to-date te houden en uit te breiden.

Opleiding
De gemeente Lingewaard voert namelijk een actief opleidingsbeleid om jou maximaal tot je recht te laten komen. Ga je een opleiding volgen in het kader van je persoonlijk ontwikkelplan (POP),dan krijgt je 100% van de studiekosten vergoed en 75% van de tijd.

 • Ron Derksen

  Via zijn afstudeerstage rolde Ron binnen bij de gemeente Lingewaard. Inmiddels werkt hij daar alweer één jaar als beleidsmedewerker verkeer en mobiliteit. Samen met een collega is hij verantwoordelijk voor onder andere het (laten) verrichten en beoordelen van verkeerskundig onderzoek en het opstellen en presenteren van verkeers- en mobiliteitsplannen. Verder is hij verantwoordelijk voor het adviseren over verkeers- en mobiliteitsvraagstukken voor zowel bestaande als nieuwe situaties.

  Wij doet dit voor onze inwoners
  Zijn dag bestaat voor een groot deel uit afstemming zoeken binnen lopende projecten en opdrachten.
  Dat afstemmen is nog niet zo makkelijk. ‘Je bent veel in gesprek met partijen voordat een opdracht gerealiseerd kan worden. Daarbij is het belangrijk om de raad, het college, bewoners en ondernemers te betrekken. Uiteindelijk doen wij dit allemaal voor onze bewoners. Door verschillende belangen is het moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Daarom staan wij soms voor lastige keuzes.
  Bewoners betrekken we bij onze plannen door bewonersavonden te organiseren of in gesprek te gaan met de wijkplatforms. Tijdens zo’n bewonersavond presenteren wij samen met de projectleider het plan aan bewoners en/of ondernemers en vragen dan om input. Het doel is om gezamenlijk tot een mooi eindresultaat te komen. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met de meningen van bewoners. Zij kennen de omgeving en hebben dagelijks te maken met verkeerssituaties.’

  Van een afstudeerstage naar een baan
  Ron heeft gestudeerd aan de Universiteit Hasselt. Voor zijn masterthesis deed hij onderzoek naar het openbaar busvervoer in de landelijke kernen van Lingewaard. Zo heeft hij het lijngebonden openbaar busvervoer vergeleken met vraagafhankelijk openbaar busvervoer. In het onderzoek zijn beide vormen van openbaar busvervoer vergeleken op de kosten, het reizigerspotentieel en het draagvlak. ‘Het mooiste was dat iedereen zeer tevreden was en vooral dat de uitkomsten heel bruikbaar waren.’

  Het liefste erop uit om zelf de situatie te verkennen
  Een goed doordacht en gedragen antwoord krijgen op verkeerskundige vraagstukken vindt hij belangrijk. De meeste energie krijgt hij van actief te onderzoeken en een helder plan op te stellen. Omdat Ron zelf woonachtig is in de gemeente waarvoor hij werkt, kan hij zijn lokale kennis combineren met die van bewoners. Het liefste gaat hij er dan ook zelf op uit om ter plekke de situatie te ervaren. ‘Zo schrijf je een plan niet op basis van alleen aannames.’

En verder?

Cafetariamodel
Het cafetariamodel biedt je de mogelijkheid arbeidsvoorwaarden tegen elkaar uit te ruilen. Naast het kopen en verkopen van verlof kun je brutoloonbestanddelen en/of je persoonlijk budget fiscaal vriendelijk ruilen tegen een aantal bestedingsdoelen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: fitness, reiskosten woon-/werkverkeer, een fiets, bijverzekeren pensioen of een bijverzekering bij arbeidsongeschiktheid.

Ongevallenverzekering
Voor alle medewerkers van de gemeente Lingewaard is er een ongevallenverzekering (zowel zakelijk als privé  afgesloten met een wereldwijde dekking, 24 uur per dag.

Eindejaarsuitkering
Je ontvangt jaarlijks een eindejaarsuitkering van 6%.

Allemaal Vitaal

Je kunt deelnemen aan de aangeboden sportfaciliteiten zoals bijvoorbeeld hardlopen en RPM. Daarnaast worden er ook andere activiteiten georganiseerd in het kader van vitaliteit.

Fayssal Hamdaoui maakt in zijn werk de gekste dingen mee. “Ik heb wel eens een 06-nummer in een propje gehad. En ben uitgenodigd voor een bruiloft, waarbij ik die mensen totaal niet ken.” Als coördinator bij de afdeling Burgerzaken van de Gemeente Lingewaard geniet hij van het contact met inwoners. “Veel mensen hebben een verhaal en willen een praatje maken. Als je daar een paar minuten van je tijd insteekt, dan doet dat als mens heel veel met je, maar ook voor die burger.”

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures