Ede is een groeiende, groene stad van ontmoeten en verbinden. Typisch Ede? De veelzijdigheid: er is ruimte voor jong en oud, diverse nationaliteiten en overtuigingen, innovatie naast traditie, en stad en platteland wisselen elkaar af. Diversiteit is onze kracht. Wij bieden alle ruimte voor jouw ontwikkeling en unieke talent. Samen werken we met ambitie aan een hechte sociale infrastructuur, sterke wijken en een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven. Maak werk van de gemeente Ede!

Ede is ambitieus, dat vraagt wat van jouw inzet als medewerker. Ede als jonge en groene stad is economisch vitaal en sociaal krachtig. Bij de gemeente Ede bouw je mee om onze visie 2025 te realiseren. Onze medewerkers zijn ondernemend en hebben hart voor de maatschappij. Je werkt in een innoverende, dynamische en vooruitstrevende organisatie met ambitieuze collega’s aan uitdagende projecten en programma’s. Jij hebt veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om je werk in te delen.

Op werkenbijede.nl vind je alle informatie over het werken bij Gemeente Ede. Zoals informatie over de organisatie, wat we belangrijk vinden, onze arbeidsvoorwaarden en open sollicitaties. Maar ook over stagelopen bij de gemeente.

 

 

 • We leven in een spannende tijd waarin veel verandert. De digitale revolutie, klimaatverandering, de duurzaamheidsopgave. We zijn volop met die veranderopgaven bezig. Ede biedt hierin ruimte voor experiment en innovatie.

Groeien binnen de gemeente Ede

Ontwikkeling van ieders unieke talent speelt een belangrijke rol bij de gemeente Ede. Je krijgt de kans om te groeien binnen je functie, en door de omvang van de gemeente Ede is er veel ruimte voor interne mobiliteit. Je kunt dan denken aan een functieniveau omhoog, maar ook in de breedte is er ruimte om stappen te maken. Ons opleidingscentrum Groe! is er voor alle medewerkers en helpt je bij je persoonlijke ontwikkeling.

Ede is een jonge groene stad van ontmoeten en verbinden

Wij hebben ruimte voor iedereen, bij onze gemeente werken mensen met uiteenlopende achtergrond, overtuiging en van alle leeftijden. Diversiteit is onze kracht. De organisatie en samenleving die wij voor ogen hebben is er één van persoonlijke ontmoetingen, als tegenhanger van de toegenomen individualisering. Dat maakt de gemeente Ede een levendige en aantrekkelijke stad.

Kom werken in een afwisselende omgeving!

Maak werk van Ede met onze vier pijlers

Wij bieden je werk met maatschappelijke betrokkenheid; dichtbij en in rechtstreeks contact met de inwoners. Wij werken daarbij vanuit de vraag van inwoners door:

 • Te bouwen op vertrouwen
 • Wendbaar en weerbaar te zijn
 • Van buiten naar binnen te kijken
 • Te zorgen dat het gebeurt
 • Ede is de eerste gemeentelijke organisatie waarvoor ik werk. Daarvoor heb ik onder andere bij woningcorporaties gewerkt, aan de maatschappelijke kant van wonen. Dat boeit mij enorm. Het boeit mij hoe wij in Nederland samenwonen, hoe we gebieden hebben ingericht en hoe we die leefbaar houden. Daar ligt mijn passie.

  Ruimte om te leren
  Wat ik hier mooi vind, is dat ik alle ruimte heb gekregen om me in te werken. Vanaf het begin heb ik het vertrouwen gekregen. Er gebeurt veel in deze gemeente. Ik voel me vrij om op onderzoek uit te gaan. Dat ik mag leren in de praktijk, vanuit de ervaring die ik hier opdoe. Dat heeft mij geholpen bij het inburgeren in deze gemeentelijke organisatie en alles wat daarbij komt kijken.

  “Ede investeert in dicht bij de bewoner staan. Dit creëert meer betrokkenheid van bewoners.”

  Brugfunctie
  In mijn functie van gebiedsmanager kijk ik integraal naar een gebied. Wat doet zich daar voor en wat is vanuit de wijk en haar bewoners nodig. Deze informatie deel ik met mijn beleidscollega’s. De mix van het fysieke en het sociale domein spreekt me erg aan.

  Gemeente Ede investeert in dicht bij de bewoners staan. Ede investeert bijvoorbeeld in de functie van gebiedsmanagers die veel buiten zijn en daardoor weten wat er in de wijk speelt. Tegelijkertijd heeft Ede de keuze gemaakt om deze functie een strategische positie te geven. Bij tegengestelde belangen breng ik deze bij elkaar en als het nodig is breng ik zaken rechtstreeks onder de aandacht van het bestuur. Zo is het mogelijk om bestuurlijk een afweging te laten maken tussen de verschillende belangen. Ik zie mezelf als een brugfunctionaris tussen de bewoners, de interne organisatie van de gemeente en het bestuur.

  Denktank met actieve bewoners
  Direct contact met de bewoners vind ik belangrijk. Ik ben dan ook blij met een denktank van actieve bewoners. De bewoners denken mee over de inrichting van hun leefruimte en raken zo veel meer betrokken bij hun wijk. Iedereen mag meedoen. Dat vind ik een grote winst!

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures