Terug naar organisaties

Gemeente Doetinchem

Doetinchem is een gemeente met stedelijke allure in een landschappelijk bijzondere omgeving: de Achterhoek. Ruimte voor groei, rust en veel groen kenmerken de omgeving. Een gevarieerd aanbod van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg en sport typeren de stad.

De mix van landelijke ligging en een hoog voorzieningenniveau maakt het een gemeente om van te (gaan) houden en een gewilde omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente telt ruim 58.000 inwoners, met o.m. de kernen Wehl en Gaanderen in haar gelederen. Doetinchem staat voor een forse groeitaak en deze hangt samen met de centrumfunctie die de gemeente in de regio vervult. De ambities vragen van het bestuur en de ambtelijke organisatie doorzettingsvermogen én het vermogen om samen te werken, te ontdekken en te vertrouwen.