Terug naar evenementen

Regio bijeenkomst Rivierenland: Spanningen op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Het werkeloosheidspercentage en arbeidsmarktactiviteit van werkzoekenden is ongekend laag, de behoefte aan gekwalificeerd personeel ongekend hoog.

Vacatures blijven langer openstaan of blijven onvervuld, de werkdruk op de werkvloer blijft onverminderd hoog en de opgaven op het gebied van wonen en gebiedsontwikkeling zijn urgent. De komende jaren verwachten we alleen maar groei aan vacatures, terwijl de uitstroom blijft doorgaan.
Kan jij over 5 jaar nog de continuïteit van de bedrijfsvoering van jouw organisatie garanderen?

Ter voorbereiding van de regiobijeenkomst heeft overleg plaatsgevonden met enkele leden van Werken in Gelderland: Gemeente Neder-Betuwe, Werkzaak Rivierenland, Regio Rivierenland en de Omgevingsdienst Rivierenland. De daar aanwezige HR adviseurs vinden het interessant om een start te maken op HR-niveau met een brede insteek. Een bijeenkomst waarbij wij elkaar beter leren kennen, zowel op persoons- als organisatieniveau. Wat zijn op dit moment belangrijke HR- thema’s binnen de aangesloten organisaties? Welke thema’s zijn gemeenschappelijk? Wat zijn mogelijke oplossingsrichtingen? Waar in de organisatie heb je ruimte om de krappe arbeidsmarkt tegemoet te treden? Kan een regionale aanpak bijdragen aan het oplossen daarvan?

Laten we samen ons strategisch denkvermogen inzetten

We nodigen je uit om op 1 november mee te denken over ons arbeidsmarktbeleid. Laten we verkennen hoe we in deze arbeidsmarkt elkaar kunnen versterken, hoe we inhuur strategisch in kunnen zetten en hoe we vanuit een lange termijn strategie interventies kunnen plegen op het hier en nu.
Zoom uit met jouw collega directeuren/secretarissen en HR adviseurs. En laten we met elkaar nadenken over wat nu nodig is, om ook op langere termijn in de personeelsbehoefte te blijven voorzien.

Na 1 november:

  • Heb je elkaar beter leren kennen op persoons- en organisatieniveau.
  • Ben je op de hoogte van de laatste en de verwachte ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
  • Heb je verkend of jouw organisatie klaar is om de verkrappende arbeidsmarkt tegemoet te treden en de continuïteit van je bedrijfsvoering te garanderen.
  • Heb je inzicht gekregen in bestaande succesvolle regionale oplossingen.
  • Heb je met andere collega directeuren/secretarissen en HR adviseurs kunnen uitzoomen en reflecteren op de arbeidsmarkt en de huidige problematiek.

Gerrit Stam, gemeentesecretaris, heet je van harte welkom op het gemeentehuis van Neder-Betuwe. 

We starten om 12:30 met een lunch en sluiten rond 17:00 uur af. Ben je erbij? Geef je dan op via onderstaand aanmeldformulier. Uiteraard volgen we met deze bijeenkomst de geldende maatregelen.

Ken jij overigens nog een HR-adviseur in jouw organisatie die hierbij wilt zijn, neem dan contact op.

 

Datum/Tijd
01/11/2021
12:30 - 17:00

Inschrijven

Inschrijven niet mogelijk voor dit evenement.