Terug naar overzicht

Bert adviseert politiechef in corona-aanpak

Normaal houdt Bert Stronks zich als operationeel specialist bij team crisisbeheersing van Politie Oost-Nederland bezig met het opleiden en trainen van collega’s. Ook is hij werkzaam in de crisisstaf van de politie. Maar toen kwam corona. Sinds februari 2020 is hij in de rol gestapt van adviseur van de Algemeen Commandant Politiezorg in het Regionaal Operationeel Team (ROT) van Gelderland-Zuid. Dit ROT komt bij elkaar in tijden van een crisis zoals de coronacrisis. Maar wat doet Bert precies in deze rol?

Bert: “Als adviseur van de Algemeen Commandant Politiezorg adviseer ik de politiechef over alles waar de politie tijdens de coronacrisis mee geconfronteerd wordt. Ik zorg ervoor dat de politiechef weet wat er speelt en dat de acties die afgesproken worden uitgevoerd worden. Als er bijvoorbeeld afgesproken wordt op te treden tegen samenscholingen in een park, zorg ik ervoor dat de collega’s die op straat dienstdoen hiervoor de opdracht krijgen.”

Thuiswerken de norm

Bij een ‘normale’ crisis of ramp, zoals een brand, is het advies meestal gericht op de korte termijn. Bij corona is dat anders: we zijn al een jaar bezig. In het begin informeerde ik de politiechef op dagelijkse basis, dat is sinds kort afgeschaald naar twee keer per week. In het begin werkte ik met regelmaat vanuit het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, maar met het aanscherpen van de maatregelen in december 2020 werd ook voor mij thuiswerken de norm.”

Oefenen via MS Teams

Door de coronamaatregelen kwam het fysiek oefenen tot stilstand. Vanaf vorig jaar zomer is het oefenen en trainen gelukkig weer opgestart. Een mooie ontwikkeling daarin, is dat we nu veel via MS Teams oefenen. Dat is iets waar we voor corona echt nooit aan gedacht hadden.”

“Ik ben trots op de flexibiliteit van de politie. We hebben snel aanpassingen gedaan om politiezorg te blijven garanderen. We waren er steeds vroeg bij. Er zijn maar weinig zaken geweest die écht onvoorzien waren.”

Rellen

Los van de vele momenten van anders werken, zijn de rellen rondom de invoering van de avondklok me wel het meest bijgebleven. Pas de tweede avond ging het helemaal ‘los’ in enkele steden. In Oost-Nederland hadden we fors opgeschaald en konden we overal snel bij zijn. Vooral de wijkagenten hebben hier erg goed werk in gedaan. We zaten er steeds kort op. Echt alles en iedereen binnen de politie richtte zich op dat moment op het voorkomen van rellen. Ik denk dat we dat erg goed hebben gedaan. Dat geldt overigens niet alleen voor de politie op straat, maar ook voor collega’s zoals de rechercheurs en digitale specialisten. Alles viel op zijn plek.”