Terug naar overzicht

Regio Noord-Veluwe

De gemeente Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken samen binnen de Regio Noord-Veluwe (RNV). De medewerkers zijn op een zeer breed terrein actief. Ze faciliteren bijvoorbeeld Leerlingzaken, versterken de concurrentiepositie van het bedrijfsleven, ondersteunen het Centrum voor Jeugd en Gezin en proberen de regio aantrekkelijker te maken voor toeristen. Een van de speerpunten is het vermarkten van de naam Care Valley Veluwe.

In de regio Noord-Veluwe is de zorgsector immers ruim vertegenwoordigd. In de meest brede zin van het woord. Naast grote zorginstellingen biedt de regio ook grote welnessvoorzieningen. Duizenden mensen werken in deze sector. Daarom heeft Regio Noord-Veluwe ‘Care Valley Veluwe’ ontwikkeld, een naam waarmee de regiogemeenten zich naar buiten presenteren. Een onderdeel van het plan is de Care Academy Veluwe. Werknemers van regionale zorginstellingen kunnen zich daar verder bekwamen in hun vak. De Regio Noord-Veluwe was verantwoordelijk voor de totstandkoming van de opleiding.
Dat toont de dynamische werkomgeving van de vijftig RNV-medewerkers aan. Zij richten zich namens of in samenwerking met de zes gemeenten op economie, toerisme en recreatie, milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, openbare werken, arbeidsmarktbeleid, sociale werkvoorziening en welzijn en onderwijs. Een gezonde, veilige, leefbare en bereikbare regio is daarbij het hoofddoel. De samenwerking levert de gemeenten bovendien besparingen op, omdat ze taken efficiënter uitvoeren.
Zin om de Care Valley Veluwe verder te ontwikkelen? Houd de vacatures bij onze organisatie in de gaten!