Terug naar organisaties

MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Binnen de regio centraal Gelderland hebben de 11 gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) de afgelopen jaren al op veel onderdelen binnen het sociaal domein nauw samengewerkt. Deze samenwerking heeft per 1 januari 2017 geresulteerd in een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) en beheersorganisatie, waaraan deskundige medewerkers van de deelnemende gemeenten nu volop betrokken zijn bij de samenwerking en (door)ontwikkeling binnen het sociaal domein.

De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland is op 1 april 2017 gestart met de eerste samenwerkingsmodule: Inkoop. Dit team regelt de inkoop, het contractmanagement en het contractbeheer van maatwerkvoorzieningen en specialistische zorg Jeugd, Wmo en activerend werk. Per 1 januari 2018 is de samenwerking binnen het sociaal domein in regio Centraal Gelderland uitgebreid met twee nieuwe modules op het gebied van Participatie en onderwijs: het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland en RBL Midden-Gelre. Er wordt niet uitgesloten dat op termijn de modulaire regeling ook nog wordt uitgebreid met andere modules.