Terug naar organisaties

Belastingsamenwerking Rivierenland

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is een samenwerkingsverband op het gebied van lokale belastingen. BSR zorgt voor het heffen en invorderen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en voor de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG. BSR doet dit voor Avri, Waterschap Rivierenland en de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede.

Voor inwoners, bedrijven en instanties heeft de belastingsamenwerking als voordeel dat zij één aanslagbiljet ontvangen en met één organisatie te maken hebben. Door schaalvergroting en samenwerking kunnen wij de belastingtaak effectief en efficiënt uitvoeren.

BSR verzorgt de (on)roerendezaakbelasting, forensenbelasting, rioolheffing, hondenbelasting, reclamebelasting, BIZ heffing, afvalstoffenheffing/reinigingsrecht, verontreinigingsheffing,  zuiveringsheffing, wegenheffingen en watersysteemheffingen. Ook bepaalt BSR de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) van panden voor de gemeentelijke deelnemers en verzorgt zij voor een tweetal gemeenten de uitvoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

BSR is een innovatieve en professionele organisatie met een dienstverlenende houding naar haar klanten. Ons doel is het maximaal ontzorgen van onze klanten.

Onze organisatie is volop in beweging, waarbij de focus ligt op performance improvement. Dit doen wij klantgericht, kwaliteitsbewust en efficiënt. Hierbij zijn onze kern- en streefwaarden resultaatgericht, klantgericht, samenwerken en veranderingsbereid.