Terug naar vakgebieden

ICT'er

Veel van onze werkzaamheden zijn of worden geautomatiseerd, of spelen zich online af. Als ICT'er heb jij een belangrijke rol binnen deze digitalisering. Ben jij klaar om een sleutelrol binnen jouw organisatie of regio te vervullen? Zet dan in op jouw expertise. Of dat nou programmeren, analyseren of ontwikkelen is, bij onze werkgevers is veel mogelijk.

 • Diederik Becker

  ‘De officiële naam in ons functieboek is ‘adviseur informatisering’, maar dat klinkt zo technisch. Ik noem mezelf informatiemanager, die term is toegankelijker en sluit beter aan bij wat ik doe.’
  Diederik Becker kan goed uitleggen wat zijn werk als informatiemanager inhoudt. ‘Ik houd me bezig met de informatiehuishouding van Laborijn. Voor veel overheidsorganisaties, Laborijn geen uitzondering, is informatie van levensbelang. We zijn continu in de weer met (persoons)gegevens van klanten en medewerkers. Goede dienstverlening en effectieve besluitvorming is sterk afhankelijk van de betrouwbaarheid van deze gegevens. De afhankelijkheid van ICT is daarmee groot. We gebruiken diverse applicaties voor het beheer van gegevens. Mijn belangrijkste taak is het overzicht houden en ervoor te zorgen dat iedereen de beschikking heeft over de juiste informatie, op de juiste tijd en in de juiste vorm – op de werkplek, thuis of onderweg.

  Belangrijk om bij de start betrokken te worden
  In onze organisatie ben ik de enige informatiemanager en coördineer ik de werkzaamheden van de functioneel beheerders. Zij kennen de individuele applicaties goed, voeren wijzigingen door, hebben contact met leveranciers en ondersteunen de gebruikers. Ook overleggen zij met de technisch beheerders, die er op hun beurt voor zorgen dat de applicaties überhaupt beschikbaar zijn.
  Ons team houdt de landelijke trends bij en de behoeften van gebruikers. Gebruikers vertellen ons hoe zij willen werken en welke gegevens zij daarbij nodig hebben. Wij geven advies en samen proberen we een pragmatische werkwijze te ontwikkelen, die tevens voldoet aan de richtlijnen voor informatiebeveiliging, privacy- en archiefwet. De ene dag ben ik in de postkamer, de andere dag bij de directie. We mogen ons met alles bemoeien. Dat is tegelijkertijd ook de moeilijkheid, het blijft immers een adviesfunctie. Soms is een afdeling al vergevorderd met nieuwe plannen en zijn ze in al hun enthousiasme vergeten ons te betrekken. Achteraf stellen we dan kritische vragen waardoor het lijkt alsof je de boel vertraagt, terwijl het tegenovergestelde ons doel is. Onze uitdaging is dus om onszelf goed te profileren binnen de organisatie zodat collega’s weten wat ze aan ons hebben en we vanaf het allereerste begin mee kunnen denken voor een effectieve klant- en gebruiksvriendelijke oplossing.

  Dynamische werkomgeving
  Over het werken bij een overheidsorganisatie zegt Diederik het volgende: ‘Ik heb voorheen bij een adviesbureau gewerkt, een paar jaar geleden heb ik de overstap naar het ambtenaarschap gemaakt. De lokale overheid vind ik een mooie combinatie van theoretisch meerjarenbeleid, projectmatige uitvoering en spontaan opkomende vraagstukken uit de dagelijkse praktijk. Er gebeurt vanalles: politieke bewegingen, nieuwe techniek, wensen van collega’s; het blijft voortdurend in beweging.’

 • Michiel Nederlof

  Michiel Nederlof is negen jaar werkzaam bij provincie Gelderland. Daar werkt hij als informatieadviseur bij informatievoorziening en automatisering (I&A). Hij werkt daar hard om zijn organisatie toekomstbestendig te maken door in te zetten op digitalisering en innovatie. Provincie Gelderland heeft namelijk de ambitie om een ‘Snel en Slim digitaal Gelderland’ te worden.

  Op verschillende manieren aan de slag met digitalisering en innovatie
  Hij doet dat door middel van drie rollen. In zijn eerste rol is hij strategisch informatieadviseur en ondersteunt hij de organisatie op gebied van digitalisering en informatievoorziening.
  In zijn tweede rol is hij informatiemanager van het Bestuursberaad. Daar is hij de link tussen de wensen en eisen van het beraad op gebied van digitalisering en informatisering en de mogelijkheden vanuit de afdeling I&A. ‘Ik probeer collega’s bij het beraad te laten inzien dat een veranderwens op het vlak van digitalisering vooral een organisatieverandering is.’ Onder het mom van ‘Eerst organiseren, dan automatiseren’ probeert hij ze meer bedrijfskundig naar hun digitaliseringsvraagstukken te laten kijken.
  Zijn derde rol gaat over het digitaal vaardig maken van medewerkers door in te zetten op de digitale geletterdheid. Dat betekent niet alleen inzetten op ‘hoe werkt mijn laptop of outlook?’, maar ook op ‘Hoe onderscheid ik nepnieuws van echt nieuws?’ en ‘Netiquette’. Echte 21eeuwse vaardigheden dus, die nodig zijn het nieuwe werken mogelijk te maken.

  Je collega’s digitaal geletterd krijgen
  Dat is niet altijd makkelijk. ‘Je stuit op weerstand van medewerkers die er al veertig jaar werken en het werk altijd op deze manier hebben gedaan.’ Door in te zetten op mensen die wél willen, heeft hij een manier gevonden om er mee om te gaan.
  Onlangs kwamen ze er met een zelfgemaakte phishingmail erachter dat zijn werk heel urgent is. ‘Vanuit de algemeen directeur hebben wij een mail gestuurd met een link om hun persoonsgegevens achter te laten. Veel medewerkers zijn hierin getrapt, terwijl de mail wel te herkennen was als phishingmail. Dit is een voorbeeld van ‘digitaal geletterd zijn’, ben jij in staat om op het vlak van informatiebeveiliging goede keuzes te maken?’

  Draagvlak creëren binnen je organisatie
  Een uitdaging in zijn werk is om zijn collega’s mee te krijgen. Het kost veel tijd en energie om draagvlak te creëren voor een bepaald onderwerp of project. Dat betekent veel afstemmen, overleggen, wandelganggesprekjes en vaak geduld.
  ‘Zolang ik het tot op bepaalde hoogte als een soort spel kan zien, vind ik het wel leuk. Ik steek niet alleen energie in de formele lijnen, soms zijn je informele netwerken veel belangrijker. Het duurt wel een tijdje voordat je je eigen netwerk en naam hebt opgebouwd.’

  Ruimte om in te zetten op je sterke punten
  In zijn werk vindt hij veel vrijheid en flexibiliteit om op te pakken die hij belangrijk vindt voor de organisatie. Dat hij van te voren niet verwacht. ‘Ik heb geen bakje in, bakje uit werk. Ik begin ’s ochtends niet met 100 facturen die ik aan het eind van de dag verwerkt moet hebben. Daar zou ik ook niet geschikt voor zijn. Ik moet een beetje projectmatig kunnen werken. Zo heb ik de tijd gekregen om te werken aan het digitale geletterdheidsmodel. Dat heb ik kunnen uitzoeken en op papier kunnen zetten. Dat vind ik heel mooi aan deze organisatie.’

 • Erik Hekking

  Erik is adviseur informatievoorziening bij gemeente Berkelland; een organisatie waar ongeveer 325 mensen werken. Erik is onderdeel van het team ICT informatievoorziening. ‘Ons team bestaat uit 12 mensen. Hierin zitten functioneel beheerders, gegevensbeheerders en specialisten geo-informatie en wij als adviseurs informatievoorziening. De bedoeling van ons vakgebied is collega’s helpen met de inrichting van werkprocessen. Welke koppelingen zijn nodig? Hoe kun je je werk verder optimaliseren door te digitaliseren? Hoe werk je digitaal? En hoe kun je ICT inzetten in je werk?’

  Veel samenwerken en inspelen op ontwikkelingen
  Op de vraag wat Erik het leukste vindt aan zijn werk, antwoordt hij: ‘Ik haal energie uit de vernieuwing en innovatieve dingen. Het is leuk als er iets nieuws is in de markt en we dat bij medewerkers kunnen introduceren. Denk hierbij aan toepassingen op het gebied van virtual reality en data-analyse zoals smart-city. Wij brengen deze informatie – vanuit de gedachte van zelforganisatie – bij teams onder de aandacht en begeleiden ze bij de invoering, zodat zij hier gebruik van kunnen maken. Mijn werk bestaat uit veel samenwerking; met directie, collega’s, ICT-leveranciers en ketenpartners. Ook volgen we landelijke ontwikkelingen. In andere gemeenten gebeurt er ook veel op dit gebied en dat proberen we naar binnen te brengen. Dit maakt mij werk leuk en afwisselend.’
  Het lastige aan zijn werk vindt Erik het volgende: ‘We hebben misschien wel 200 applicaties en dat moet allemaal met elkaar verbonden worden en blijven. De vele nieuwe ontwikkelingen en goede afstemming en planning van projecten maakt het werk in ons vakgebied complex. Hoe houd je de verbinding met elkaar?’

  Van visie naar uitvoering
  ‘Ik ben het meest trots op de I-visie die we hebben gemaakt. Dit is een visie op informatievoorziening. We hebben hierin de ontwikkelingen geschetst en de consequenties vastgelegd. Dit stuk vormt het uitgangspunt voor de ICT-innovaties die we willen doen. We zijn op dit moment bezig met de uitvoering. Ik ben er trots op, omdat het een lastig traject is om dat met de hele organisatie te doen. Ik ben tevreden met de snelheid waarop we dit hebben gedaan en we hebben genoeg aanknopingspunten om hier op voort te kunnen voorduren. Het is een soort houvast binnen de organisatie.’ Ook ben ik er trots op dat we als organisatie de stap naar zelforganisatie hebben gemaakt.

  Werken dichtbij huis in een fijne organisatie
  Over werken bij gemeente Berkelland zegt Erik: ‘Ik ben inwoner van de gemeente en ik vind het erg leuk dat ik rechtstreeks betrokken ben bij projecten in mijn eigen leefomgeving. Ook is Berkelland een organisatie in ontwikkeling, en dat is positief. We werken met een leuke club mensen van alle leeftijden.’

Gerelateerde vacatures

Bekijk alle vacatures