Zorg jij voor een goede programmering van werklocaties?

( schaal 11 )

Provincie Gelderland

Hoogst genoten opleiding: HBO HBO plus 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 10-08-2017
Max aantal uur per week: 32
Min aantal uur per week:
Sluiting : 27-08-2017

Waarom?
Voor het programma economie, deelprogramma werklocaties, zijn we op zoek naar een accountmanager voor de regio’s Stedendriehoek en Noord-Veluwe. Het deelprogramma houdt zich bezig met het realiseren van aantrekkelijke werklocaties. Dit is een randvoorwaarde voor de economische ontwikkeling van bedrijven in Gelderland. Als provincie willen wij er samen met de Gelderse gemeenten voor zorgen dat het juiste bedrijf zich op de juiste plek kan vestigen en zich kan ontwikkelen. Dit doen we door: - via de Regionale Programma’s Werklocaties (RPW) (regionale)afspraken maken over de planning en programmering van werklocaties; - via de rode loper aanpak proactief inspelen op uitbreidings- en/of vestigingsvragen van bedrijven; - via de ondernemersgerichte aanpak herstructurering knelpunten van ondernemers oplossen en bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van werklocaties. We zijn op zoek naar één nieuwe accountmanager werklocaties voor de regio’s Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Wat?
In je rol als accountmanager ben je actief in het economische netwerk in beide regio’s. Je bent het aanspreekpunt voor externen (zoals gemeenten, bedrijven en intermediaire organisaties) voor alle werklocatie gerelateerde zaken. Daarnaast zorg je voor doorgeleiding van vragen over de andere (economische) onderwerpen naar de juiste contactpersoon binnen het programma economie of binnen de provincie Gelderland. Als accountmanager geef je sturing aan het proces van de regionale programmering van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel). Daarnaast stimuleer je het optimaal benutten van bestaande locaties door o.a. het aanjagen van herstructureringsprojecten en het stimuleren van samenwerkingsprojecten op bedrijventerreinen in beide regio’s. Vraagstukken van bedrijven, met voldoende provinciaal belang, pak je in het kader van de rode loper aanpak actief op. Naast de werkzaamheden als accountmanager Noord-Veluwe/Stedendriehoek lever je als inhoudelijk deskundige en/of projectleider ook een bijdrage aan generieke projecten/klussen die zich aandienen binnen het deelprogramma werklocaties. In eerste instantie zal het accent van deze opdracht liggen bij de regionale programmering van werklocaties. De belangrijkste uitdaging is dat er in de regio Noord-Veluwe nieuwe afspraken gemaakt moeten worden. Dit is een complex proces waarbij veel verschillende belangen een rol spelen. Wij vragen je om dit proces zorgvuldig te begeleiden en waar nodig de regie te pakken. Voor de Stedendriehoek is dit proces bijna afgerond. De keuzes voor woon- en werklocaties maken de partijen samen in de Gelderse regio’s. Het maken van keuzes kan lokaal pijn kan doen. Onze inzet is om breed gedragen oplossingen te vinden. Waar een regio er niet in slaagt om afspraken te maken, hakken wij knopen door.

Hoe?
Je werkt vanuit het team werklocaties. Zowel intern als extern bouw je in korte tijd een goed netwerk op. Voor de programmering van werklocaties ben jij het gezicht van de provincie in de regio. Je kennis en ervaring zet je in om partijen te verbinden en resultaten te bereiken. Intern werk je hiervoor nauw samen met o.a. het programma Ruimte, SteenGoed Benutten, Mobiliteit en de collega’s die centraal staan voor de Gebiedsopgaven.

Wie?
We zijn op zoek naar een resultaatgerichte teamspeler en netwerker. Je bent nieuwsgierig naar de ontwikkelingen in de samenleving en naar de drijfveren van onze partners. Je beschikt over kennis (of weet die in korte tijd op te bouwen), ervaring en creativiteit om verschillende belangen te verbinden en resultaten te bereiken. Je ziet er een uitdaging in om tegenstelling en verschillende belangen te verenigen tot een gezamenlijke oplossing. Je staat stevig in je schoenen, je laat niet makkelijk over je heen lopen maar je kan wel overtuigd worden. Je hebt een goed ontwikkelde bestuurlijke antenne en je durft te escaleren wanneer dat nodig is. Ervaring: - je hebt een goed inzicht in het politieke en bestuurlijke krachtenveld; - je hebt aantoonbare affiniteit met regionaal-economische vraagstukken; - je hebt relevante kennis en werkervaring met ruimtelijk-economische vraagstukken; - je beschikt over bemiddeling- en onderhandelingsvaardigheden.

Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw R. van der Horst, r.vander.horst@gelderland.nl of via 026-359 9513.

Je kunt reageren tot en met 27 augustus 2017.

Binnen het samenwerkingsverband KANS in Gelderland is afgesproken dat  opdrachten en klussen, voordat deze extern worden gepubliceerd, eerst aan elkaar worden getoond. Dit vindt gelijktijdig aan de interne publicatie plaats. Daardoor kan het gebeuren dat de interne resultaatopdracht met een eigen interne kandidaat wordt ingevuld. Invulling via het KANS in Gelderland samenwerkingsverband gebeurt op basis van collegiale uitleen.
Zie voor verdere informatie ook de toelichting KANS in Gelderland op de site Werken in Gelderland.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.018190@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 27-08-2017 binnen zijn.

Solliciteer direct

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt
De provincie Gelderland maakt werk van de slogan 'dichterbij dan je denkt'. Ruim 1500 medewerkers werken samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De gro... Lees meer

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl