Wil jij van het kunstwerkenbeheer jouw vak maken?

( schaal 10 )

Provincie Gelderland

Hoogst genoten opleiding: HBO HBO plus 
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast 
Gepubliceerd op : 14-09-2018
Max aantal uur per week: 40
Min aantal uur per week:
Sluiting : 28-09-2018

Waarom?
De provincie Gelderland heeft als wegbeheerder van 1.150 kilometer provinciale weg de wettelijke taak en de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goed beheer en onderhoud van de wegen en alles wat nog meer binnen ons eigendom valt.

De afdeling Beheer & Onderhoud Wegen zorgt ervoor dat het provinciaal wegennet optimaal kan worden benut met inzet van innovatieve technieken en het realiseren van duurzame oplossingen. Het team Assetbeheer Wegen (ABW) is verantwoordelijk voor de programmering van onderhoud en de uitvoering van technisch beheer en klein variabel en vast onderhoud aan de verschillende assets van provinciale wegen.

De medewerkers binnen asset Kunstwerken dragen zorg voor de kwaliteit van de ca. 6.600 civieltechnische kunstwerken in onze wegen.

Vanwege de naderende pensionering van de huidige assetspecialist en de uitbreiding van werkzaamheden, zijn we structureel op zoek naar een nieuwe collega die samen met de assetbeheerders en andere assetspecialisten kaders en richting gaat geven aan de uitvoering van het onderhoud.

Wat?
Het concreet resultaat van jouw werk is dat, door het goed uitvoeren van de onderhoudswerkzaamheden, de wegen in Gelderland veilig te berijden zijn. De assetspecialist werkt op basis van assetmanagementplan, onderhoudsconcept en meerjarenonderhoudsplan de onderhoudsmaatregelen uit en maakt met de projectleiders afspraken om de maatregelen uit te laten voeren.

Door de assetspecialist wordt de actuele kwaliteit van de infrastructuur zodanig gemonitord, dat uitspraken kunnen worden gedaan over de kwaliteit van ons areaal, de nog uit te voeren en uitgevoerde maatregelen. Met behulp van analyses wordt extra inzicht verkregen, wat mogelijk aanleiding kan zijn tot bijsturing. Bekendheid met beheersystematieken en -managementsystemen zoals Gisib is dan ook een pré. Waar nodig laat de specialist zich ondersteunen door externe adviseurs.

Hoe?
Je maakt deel uit van het team ABW van de afdeling Beheer en Onderhoud Wegen en werkt nauw samen met andere teams en afdelingen  (Uitvoeren Werken en Mobiliteit) en marktpartijen (aannemers en adviesbureaus). Je werkt in een dynamische omgeving waarbij je gemakkelijk kunt schakelen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen (in bijvoorbeeld materiaal (beton/composiet), duurzaamheid (circulariteit/cementloos beton), wetgeving (CUR/Eurocode), zowel  organisatorisch als binnen het vakgebied.
Je neemt als expert deel in landelijke werkgroepen, hebt contact met kennisinstituten en relevante overheidsorganisaties en de markt . Ook neem je deel of initieer je onderzoeken en pilots op het vakgebied  die als doel hebben als organisatie aan te blijven sluiten op de eerder genoemde ontwikkelingen.

Wie?
We vinden dat we als opdrachtgever moeten weten welk werk we uitbesteden en kunnen beoordelen welke kwaliteit wordt opgeleverd door onze aannemers. Het is daarom belangrijk om voldoende kennis in huis te hebben. We zijn op zoek naar een kandidaat met een afgeronde opleiding op het terrein van civieltechnische kunstwerken (minimaal HBO-niveau), die de komende jaren zich het vak verder eigen wil maken.

Voor het werk is het noodzakelijk om over de volgende competenties te beschikken of deze te gaan ontwikkelen.

Competenties
• Je denkt in kansen en niet in bedreigingen.
• Je bent goed in analyseren. Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens.
• Je vindt het leuk om samen te werken met anderen, maar kunt ook goed zelfstandig werken.
• Je bent een goede planner, werkt systematisch en zorgvuldig en hanteert hoge kwaliteitseisen.
• Je bent overtuigend in mondelinge communicatie en schrijft helder 

Het betreft werk op het niveau van functieschaal 10 vn de CAP met een maximum salaris van € 4017,08 bruto per maand bij een fulltime werkweekvan 36 uur.

De opdracht is voor de periode van een jaar met de mogelijkheid tot omzetting naar onbepaalde tijd).

Voor meer informatie kun je terecht bij Remko Kamstra, teammanager, r.kamstra@gelderland.nl of via 06-57920109.

Je kunt reageren tot en met 28 september 2018.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.025324@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 28-09-2018 binnen zijn.

Solliciteer direct

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt
De provincie Gelderland maakt werk van de slogan 'dichterbij dan je denkt'. Ruim 1500 medewerkers werken samen aan een beter en mooier Gelderland voor bijna twee miljoen inwoners. De gro... Lees meer

Bezoekadres Markt 11
6811 CG Arnhem

Postadres Postbus 9090
6800 GX Arnhem
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl