Voorzitter Beschermingstafel jeugd Achterhoek

( schaal 11 )

Gemeente Doetinchem

Hoogst genoten opleiding: WO | WO
Dienstverband: Tijdelijk | Tijdelijk
Gepubliceerd op : 16-06-2017
Max aantal uur per week: 8
Sluiting : 02-07-2017

Voorzitter Beschermingstafel jeugd Achterhoek

(tijdelijk voor gemiddeld 8 uur per week)


De acht gemeenten in de Achterhoek (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk) werken aan de transformatie van de jeugdhulp. Zij werken samen bij de beleidsvoorbereiding en contractering van jeugdhulp, de gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis. De Achterhoekse gemeenten ambiëren kwalitatief goede en betaalbare jeugdhulp. De hulp is erop gericht dat ieder kind gezond en veilig opgroeit en zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het maatschappelijke leven. Ouders zijn hier als eerste verantwoordelijk voor. Waar de veiligheid van kinderen in gevaar komt, gaan we daarover, samen met ouders, in gesprek. Het huidige Casus Overleg Bescherming (COB) onder voorzitterschap van Jeugdbescherming Gelderland wordt omgebouwd naar een Beschermingstafel, waar mét ouders en kind het gesprek wordt gevoerd. Voor deze Beschermingstafel zoeken wij een voorzitter. Het is mogelijk dat de voorzitter in de toekomst ook op verschillende locaties in de Achterhoekse gemeenten werkzaam zal zijn.


Functie

De voorzitter voert de regie over de Jeugdbeschermingstafel en zorgt ervoor dat er een keuze gemaakt wordt voor de noodzakelijke hulpverlening in het vrijwillig kader.  Dit gebeurt in overleg met ouders, kind en ketenpartners en na zorgvuldige afweging van alle belangen. Zo nodig vindt een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming plaats. De voorzitter zorgt samen met de Raad voor de Kinderbescherming voor een juiste beslissing en stelt de veiligheid van het kind voorop. De voorzitter zorgt op alle niveaus voor de verbinding tussen hulpverlening binnen het vrijwillige en het gedwongen kader.

Wat zijn de werkzaamheden:

 • Screenen van meldingen op feiten en noodzaak wel/geen onderzoek met niet vrijblijvende hulpverlening

 • Inschatten benodigde specifieke hulpverlening

 • Aan tafel krijgen van ouders en kinderen als dit de melder niet lukt

 • Voorzitten van de besprekingen aan de Jeugdbeschermingstafel, waarbij de veiligheid van het kind tijdens bespreking centraal staat.

 • Samenwerking zoeken met alle betrokken partijen

 • Delegeren van hulpverleningstaken aan ketenpartners

 • Signaleren van knelpunten in het werkproces en het doen van verbetervoorstellen

 • Delegeren van de planning van de besprekingen aan de secretaris

 • Zo nodig de voorzitter van de Beschermingstafel in de aangrenzende regio’s vervangen

  Essentiële kennis en gedragsvaardigheden

 • Hbo-/academisch niveau met kennis van ontwikkelingspsychologie en (ortho-)pedagogiek

 • Kennis van de sociale kaart en de beschikbare methodieken

 • Bekend met de transformatie die plaatsvindt binnen de transitie jeugdzorg

 • Kennis van de nieuwe Jeugdwet

 • Kennis van de procedures binnen de Raad voor de Kinderbescherming.

 • Bekendheid met procedures Gecertificeerde Instellingen, Spoedeisende Zorg, Veilig Thuis, lokale gemeentelijke teams en het Veiligheidshuis

 • Bekendheid en ervaring met de doelgroep (multi-probleem gezinnen, zorg mijdende gezinnen etc.)

 • Stelt het belang van het kind voorop gebaseerd op het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind

 • Kan onderscheid maken tussen organisatiebelang en gezinsbelang

 • Creëert kansen en stuurt op oplossingen die niet meteen voor de hand liggen

 • Sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen

 • oplossingsgerichte gesprekstechnieken kunnen hanteren met empathisch vermogen naar de jeugdige.

 • Gericht op samenwerking maar is indien nodig in staat om knopen door te hakken en de regie te nemen

 • Bewaart het overzicht (zgn. “helicopterview”) tijdens de besprekingen aan de Jeugdbeschermingstafel

 • Heeft aandacht voor emoties en belangen van ouders en ketenpartners zonder daarbij het einddoel uit het oog te verliezen

 • Is ondernemend en vernieuwend (zgn. “pionier”)

 • Kan goed plannen, delegeren en het overzicht bewaren ten aanzien van het complete werkproces

 • Kan uitstekend overweg met digitale werkomgeving

 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden

 • Stressbestendig
   
 • Kan flexibel zijn en afwijken van het werkproces indien nodig

Arbeidsvoorwaarden
De voorzitter wordt benoemd t/m 31-12-2018. Vooruitlopend op de besluitvorming hierover treedt gemeente Doetinchem op als werkgever namens de gemeenten in de Achterhoek. Er is een kans op verlenging. Het is mogelijk dat de functie via detachering of een ZZP-constructie wordt uitgevoerd. De omvang is bepaald op gemiddeld 8 uur per week. Inschaling gebeurt volgens CAR UWO schaal 11 (max. € 4740,- bij 36 uur) en is afhankelijk van opleiding en ervaring.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Hilde Hamelers, beleidsadviseur jeugd  Oude IJsselstreek/regionaal projectleider Jeugdbeschermingstafel Achterhoek, tel. 0315-292 241 op donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur of met Annelies de Jong, personeelsadviseur Doetinchem op tel. 0314-377 286 of via e-mail: a.dejong@doetinchem.nl.

Solliciteren?
Reageren kan via de website www.werkeningelderland.nl. Op 13 juli houden we de sollicitatiegesprekken. De 18e is gepland voor de tweede ronde. Wij zien je reactie graag uiterlijk 2 juli 2017 tegemoet.
 

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties.017539@werkeningelderland.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 02-07-2017 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Doetinchem

Centrum van de Achterhoek
De gemeente Doetinchem bestaat uit de stad Doetinchem, de dorpen Gaanderen, Wehl en Nieuw Wehl, en de buurtschappen Dichteren, Langerak, Wijnbergen en IJzevoorde. In de gemeente Doetinchem wonen op circa 8.... Lees meer

Bezoekadres Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem

Postadres Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Tel.: 0314-377377
Fax: 0314-343437
E-mail: gemeente@doetinchem.nl
Website: http://www.doetinchem.nl