Vice-voorzitter van de algemene bezwaarschriftencomm issie gemeente Arnhem

Gemeente Arnhem

Hoogst genoten opleiding: WO 
Dienstverband: Tijdelijk 
Gepubliceerd op : 05-12-2017
Max aantal uur per week: 5
Min aantal uur per week: 4
Sluiting : 18-12-2017

Organisatie-informatie

Arnhem heeft ruim 150.000 inwoners. Zij wonen in een creatieve, inspirerende en groene stad. Veel Arnhemmers werken in creatieve beroepen: mode, vormgeving, beeldende kunst. Met topgezelschappen als Het Gelders Orkest, Introdans en Toneelgroep Oostpool is Arnhem de culturele hoofdstad van Oost-Nederland. Park Sonsbeek en uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk bepalen samen met een lint van andere parken, bossen en landgoederen het groene gezicht van Arnhem. Als sportstad en groene stad heeft Arnhem de prijzenkast vol staan; ook de binnenstad en cultureel centrum Rozet zijn bekroond.

De gemeente Arnhem heeft te maken met grote veranderingen en complexe vraagstukken. Decentralisaties, wijkaanpak nieuwe stijl, bezuinigingen, verandering van de dienstverlening en nieuwe vormen van samenwerking met inwoners en ondernemers. We richten ons daarbij op wat de inwoners en ondernemers nodig hebben. Dit betekent een andere, meer regisserende en faciliterende, rol voor de gemeente. De organisatie wordt compacter en speelt slagvaardig en flexibel in op de vraag van de stad.

Functie-omschrijving

De algemene bezwaarschriftencommissie adviseert de gemeentelijke bestuursorganen over bezwaarschriften die zijn ingediend in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en zijn gericht tegen besluiten op alle gemeentelijke bestuursrechtsgebieden met uitzondering van personele aangelegenheden en belastingzaken.

De algemene bezwaarschriftencommissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, drie onafhankelijke leden en drie leden die zijn voorgedragen door de gemeenteraad. Hoorzittingen vinden in twee kamers plaats onder leiding van een (vice-)voorzitter, in aanwezigheid van een onafhankelijk lid en een lid dat is voorgedragen door de gemeenteraad.

De (vice-)voorzitter en de leden van de commissie bekleden een autonome functie, waarbij zij vanuit eigen inzicht en expertise het bestuursorgaan adviseren. Wet- en regelgeving, jurisprudentie en het gemeentelijk beleid vormen de kaders waarbinnen de commissie functioneert.

De (vice-)voorzitter van de commissie controleert de kwaliteit van het advies van de commissie op juistheid en volledigheid. Onder zijn eindverantwoordelijkheid wordt het eindadvies op het ingediende bezwaar en het verslag aangeboden aan het betreffende bestuursorgaan.

De eindverantwoordelijkheid t.a.v. de beslissing op bezwaar ligt bij het bestuursorgaan.

De (vice-)voorzitter wordt aangezocht vanwege zijn/haar uitstekende kennis van het algemene- en bijzondere bestuursrecht en zijn/haar ervaring met het leiden van hoorzittingen.

De werkzaamheden van de (vice-)voorzitter bestaan uit de volgende activiteiten:

  • Voorbereiding door bestudering van de ingediende bezwaarschriften, het verweerschrift en de achterliggende stukken. Maakt daarbij gebruik van de bestaande wetgeving, jurisprudentie en eigen kennis;

  • Treedt op als voorzitter van het vooroverleg en overige vergaderingen;

  • Leidt de hoorzitting waar partijen bij aanwezig zijn;

  • Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de formulering van het advies aan het bestuursorgaan;

  • Draagt de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van het verslag van de hoorzitting;

  • Kan indien noodzakelijk als sparringpartner van het college fungeren.

Functie-eisen

Van de (vice-)voorzitter van de commissie wordt verwacht dat hij/ zij:

•    beschikt over een afgeronde WO-opleiding Nederlands Recht waarbij deskundigheid, recente en aantoonbare werkervaring op het terrein van het het algemeen en bijzonder bestuursrecht noodzakelijk is;

•    in staat is tot onafhankelijke en oplossingsgerichte oordeelsvorming;

•    beschikt over uitstekende communicatieve en analytische vaardigheden en inlevingsvermogen om met name de rol van voorzitter goed te kunnen vervullen;

•    het vermogen heeft om bemiddelend op te treden;

•    geen deel uit maakt en niet werkzaam is onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Arnhem (raad of commissiewerkzaamheden daaronder inbegrepen);

•    beschikt over brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;

•    inzicht heeft in en ervaring heeft met het functioneren van het openbaar bestuur op lokaal niveau;

•    ruime ervaring heeft in een soortgelijke functie;

•    affiniteit heeft met rechtsbescherming;

•    indien noodzakelijk als sparringpartner van het college kan fungeren.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden de (vice-)voorzitter een vergoeding van € 294 per bijgewoonde vergadering. Daarnaast worden de reiskosten vergoed.

De hoorzittingen vinden de ene week plaats op dinsdagochtend en de andere week vrijdagochtend. Bij kandidaten dient de bereidheid aanwezig te zijn zowel dinsdag-  als vrijdagochtend hoorzittingen te leiden.

Contactinfo

Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer mr. K. van de Loosdrecht (afdelingshoofd), telefoonnummer 026-3773165, of per e-mail: kok.van.de.loosdrecht@arnhem.nl, of mevrouw mr. B.C. Evers (secretaris bezwaarschriftencommissie), telefoonnummer 026-3774242 of per e-mail brigitta.evers@arnhem.nl

Solliciteren kan tot en met 18 december 2017.

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 januari 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer direct

Gemeente Arnhem

Arnhem groene en creatieve stad
Arnhem noemt zich een groene en creatieve stad. Dat mogen we ook doen, want Arnhem is de afgelopen jaren uitgeroepen tot groenste stad van Nederland en Europa, en Park Sonsbeek tot beste openbare ruim... Lees meer

Bezoekadres Koningstraat 38
6811 DG Arnhem

Postadres Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Tel.: 0900 - 1809
Fax: 026-3774830
Website: http://www.arnhem.nl/