Verandertalent, met affiniteit voor informatieveiligheid en gegevensverwerking

Gemeente Zevenaar

Hoogst genoten opleiding: HBO 
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast 
Gepubliceerd op : 04-12-2017
Max aantal uur per week: 36
Min aantal uur per week: 32
Sluiting : 01-03-2018

Algemene informatie
De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe gemeente Zevenaar met 43.000 inwoners. Onze ambitie is de dienstverlening en voorzieningen op een hoog niveau te houden. Hierbij gaan we voor integrale dienstverlening die gebaseerd is op de focuspunten: service op maat, verbindend en gastvrij. Om die ambities te realiseren richten we onze organisatie duurzaam in, zodat deze kan meebewegen met veranderingen en ontwikkelingen. We werken vanuit het managementconcept van de lerende organisatie en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. De flexibiliteit van de organisatie zit ook in de medewerkers die nieuwsgierig zijn naar elkaar, verder kijken dan de eigen afdeling en breed inzetbaar zijn. 

Informatieveiligheid wordt in onze informatiemaatschappij steeds belangrijker. Ook als lokale overheid zijn we afhankelijk van digitale informatievoorziening die veelal tijd- en plaatsonafhankelijk toegankelijk moet zijn. Daarnaast legt de (nieuwe) wetgeving eisen op aan de informatieveiligheid van gemeenten.

Om een goede invulling te geven aan deze ontwikkelingen zijn wij op zoek naar een

VERANDERTALENT
met affiniteit voor informatieveiligheid en gegevensverwerking

voor 32-36 uur per week

Positionering in de organisatie
In de nieuwe organisatie wordt de directie ondersteund door 10 afdelingshoofden en een stafeenheid  Strategie en Bestuursondersteuning. De officiële functienaam voor deze vacature is Adviseur informatieveiligheid. Deze functie vormt samen met de concerncontroller, strategisch beleidsadviseur, directie-adviseur en de adviseur administratieve organisatie en interne controle de staf. Zij ondersteunen het bestuur en de algemeen directeur bij het maken van beleid en het sturen en beheersen van de ambtelijke organisatie.

Op het gebied van ICT neemt de gemeente Zevenaar diensten af bij de Regionale ICT Dienst de Liemers. Hier zijn de meer technische aspecten van de informatiebeveiliging belegd. Een ander deel van de uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid is ondergebracht bij de nieuwe afdeling Informatiebeheer.

Wat houdt de functie in?
Als adviseur informatieveiligheid informeer, adviseer en rapporteer je vanuit een onafhankelijke positie en met een frisse blik de afdelingshoofden, algemeen directeur en het gemeentebestuur. Dit doe je over o.a. de verplichtingen die de gemeente op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming heeft, het gevoerde beleid en de voortgang van de implementatie van nieuwe maatregelen. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het toezicht op naleving van de beveiligingsmaatregelen en –procedures, zoals opgenomen in het nog verder uit te werken informatiebeveiligingsbeleid. Je werkt aan continue verbetering van de informatieveiligheid en het bewustzijn binnen de gemeente Zevenaar op verschillende niveaus.

De adviseur informatieveiligheid is een nieuwe functie binnen onze organisatie. Je bent medeverant-woordelijk voor het verder vormgeven ervan.

Belangrijkste taken

  • Je vormt een visie op de betekenis van informatiebeveiliging voor de gemeente door voortdurende beeldvorming over risico’s en oplossingsrichtingen voor maatregelen passend bij het organisatiebeleid.
  • Je stelt doelen voor informatiebeveiliging en ontwikkelt een strategie om die doelen te bereiken.
  • Je ontwikkelt beleid ter uitvoering van de strategie en stelt een organisatiebeleids- en jaarplan op.
  • Je bewaakt en bevordert de samenhang met betrekking tot de toepassing van beleid en instrumenten op organisatie- en afdelingsniveau.
  • Je implementeert en operationaliseert beleids- en beheerinstrumenten, kaders en programma’s ter optimalisering van organisatiesturing en bedrijfsvoering.
  • Als ENSIA-coördinator ben je verantwoordelijk voor de implementatie van het nieuwe verantwoordingsproces voor informatieveiligheid.
  • Je houdt als Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de implementatie en naleving van het informatiebeveiligingsbeleid en het beleid ter bescherming van persoonsgegevens.
  • Je toetst uitvoeringsrichtlijnen aan het beleid en adviseert zo nodig over verbetering.
  • Je draagt zorg voor voorlichting en communicatie over de ontwikkeling en uitvoering van plannen, projecten en programma´s op het gebied van informatiebeveiliging en voor het opleiden van medewerkers die te maken hebben met gegevensverwerking.

Wie zoeken we?
Voor deze functie heb je een relevante afgeronde HBO-opleiding nodig. Ervaring en kennis op het gebied van informatieveiligheid en gegevensverwerking zijn mooi meegenomen. Echter vinden we het belangrijker dat je veel ervaring hebt met het tot stand brengen van veranderingen in dynamische politiek-bestuurlijke organisaties. Vanzelfsprekend heb je wel affiniteit met het vakgebied en ben je bereid de benodigde opleidingen te volgen.

Om uit te kunnen blinken in de functie beschik je over uitstekende adviesvaardigheden en sta je stevig in je schoenen. Het spreekt voor zich dat je helder en overtuigend communiceert, op verschillende niveaus verbindingen weet te leggen en dat je anderen meeneemt in jouw visie en aanpak. Je kunt je verplaatsen in de gevoelens en situatie van de ander en begrijpt de impact die ontwikkelingen op de ander kan hebben. Je toont initiatief door kansen te signaleren en het voortouw te nemen. Tot slot onderschrijf je vanzelfsprekend ook onze kernwaarden klantgericht, resultaatgericht en samenwerken en draag je deze uit.

Wat bieden we?
We bieden je een nieuwe uitdagende functie die je zelf vorm en inhoud kunt gaan geven. Dit betekent ook dat er nog flexibiliteit zit in de arbeidsduur. In eerste instantie gaan we uit van een aanstelling van 32 tot 36 uur per week voor de duur van 1 jaar. Bij goed functioneren is er zicht op een vast dienstverband. Vanzelfsprekend word je in de gelegenheid gesteld de noodzakelijke opleidingen te volgen. Het salaris van dit boeiende takenpakket is afhankelijk van je vaardigheden, opleiding en werkervaring en is indicatief vastgesteld op maximaal € 4.859,- bruto per maand op basis van 36 uur (functieschaal 11, peildatum 1 januari 2018).

Je vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof en levenslooptoelage zijn samengebracht in een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is een vrij besteedbaar budget waarmee je per jaar flexibel bepaalde keuzes maakt over hoe en wanneer je dit wilt inzetten. Tot slot werken we bij de gemeente Zevenaar volgens het concept van Het Nieuwe Werken. Voor zover het werk het toelaat, is er alle ruimte voor plaats en tijd onafhankelijk werken én flexibele werktijden.

Geïnteresseerd?
Herken jij je in het gevraagde profiel en wil je bouwen aan een nieuwe organisatie? Stuur dan jouw sollicitatie en curriculum vitae onder vermelding van de functienaam naar solliciteren@zevenaar.nl. Heb je vragen over de organisatie of de procedure? Neem dan gerust contact op met Lianne Hofstede (adviseur P&O). Zij is bereikbaar op (0316) 595 351 en l.hofstede@zevenaar.nl. Met inhoudelijke vragen over de functie kun je terecht bij Menno Bak (afdelingshoofd Informatiebeheer) via (0316) 595 255 en m.bak@zevenaar.nl. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Kandidaten die eerder op deze vacature gereageerd hebben, verzoeken wij niet nogmaals te reageren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: solliciteren@zevenaar.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 01-03-2018 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Zevenaar

"Zin in Zevenaar"

De gemeenteraden van Zevenaar en Rijnwaarden hebben het besluit genomen om te komen tot een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. De nieuwe gemeente Zevenaar zal bestaan uit ca. 43.000 inwoners. Dit proces is op dit momen... Lees meer

Bezoekadres Kerkstraat 27
6900 AA Zevenaar

Postadres Postbus 10
6900 AA Zevenaar
Tel.: 0316-595111
E-mail: solliciteren@zevenaar.nl
Website: http://www.zevenaar.nl