Vacature Rekenkamer Wageningen, extern lid

Gemeente Wageningen

Hoogst genoten opleiding: Anders 
Dienstverband: Bijbaan 
Gepubliceerd op : 15-05-2018
Max aantal uur per week: n.v.t.
Min aantal uur per week:
Sluiting : 27-05-2018

Rekenkamer Wageningen

In verband met het aangekondigde vertrek van één van de huidige leden is de Rekenkamer Wageningen op zoek naar  

een extern lid voor de Rekenkamer

De doelstelling van de Rekenkamer is gericht op het bevorderen van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover. De Rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak door het (laten) verrichten van onafhankelijk onderzoek.

De Rekenkamer van de gemeente Wageningen bestaat uit 3  (externe) leden (waaronder de voorzitter), ondersteund door een secretaris. De gemeenteraad benoemt de externe leden voor een periode van 3 jaar. De leden kunnen twee keer worden herbenoemd.

Wat brengt u mee?
Van een extern lid vragen wij onder andere:
- affiniteit met en kennis van het lokaal bestuur en van Wageningen;
- maatschappelijke betrokkenheid;
- een analytische blik en objectieve oordeelsvorming;
- een kritische en onafhankelijke opstelling;
- ervaring met onderzoek en/of beleidsevaluaties.

Omdat de Rekenkamer graag specifiek Wageningse onderzoeken doet, verdient het de voorkeur als leden in Wageningen wonen of werken of anderszins goed met Wageningen bekend zijn. Gezien de samenstelling van het team gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Van kandidaten wordt verwacht dat men van niet meer dan één andere rekenkamer(-commissie) deel uitmaakt. Een aantal functies kan vanuit het oogpunt van onafhankelijkheid niet worden gecombineerd met die van lid van de Rekenkamer.

Informatie over de Rekenkamer en de verslagen van afgeronde onderzoeken zijn te vinden op de website van de gemeente Wageningen. 

Wat kunt u van ons verwachten?
De Rekenkamer vergadert gemiddeld zo’n 10 keer per jaar. Van de leden wordt verwacht dat zij de vergaderingen voorbereiden, bezoeken en incidenteel zitting nemen in een begeleidingscommissie van een onderzoek. (Grote) onderzoeken worden tot nu toe in principe uitbesteed.

Voor de reguliere vergaderingen bestaat een vergadervergoeding. In bijzondere gevallen is vergoeding van (onderzoeks-)uren mogelijk.

Hoe kunt u reageren?
Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot  de voorzitter van de Rekenkamer, dhr. Arie Teeuw (06-46141252 /  arie@arieteeuw.nl). Vragen over de sollicitatieprocedure kunt u stellen aan de P&O Adviseur van gemeente Wageningen, mw. Marieke Zee (0317-492906 / marieke.zee@wageningen.nl).

Uw sollicitatie met motivatie kunt u vóór 27 mei 2018 PER MAIL sturen naar sollicitaties@wageningen.nl o.v.v. vacature extern lid Rekenkamer Wageningen.

De gesprekken vinden plaats op maandagavond 4 juni 2018.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Stuur dan een e-mail met cv en motivatie naar: sollicitaties@wageningen.nl
We lezen graag wat jouw motivatie is om op deze vacature te reageren.
Sollicitaties moeten uiterlijk 27-05-2018 binnen zijn.

Solliciteer direct

Gemeente Wageningen

Wageningen Leeft!
Dat Wageningen leeft proef je niet alleen in de gezellige, historische binnenstad met een geanimeerd studentenleven, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie. Wageningen werkt nauw samen met de gemeenten Ede, R... Lees meer

Bezoekadres Markt 22
6701 CZ Wageningen

Postadres Postbus 1
6700 AA Wageningen
Tel.: 0317-492911
Fax: 0317-492446
E-mail: gemeente@wageningen.nl
Website: http://www.wageningen.nl