Teammanager Beleid & Innovatie

Gemeente Apeldoorn

Hoogst genoten opleiding: HBO 
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast 
Gepubliceerd op : 18-04-2018
Max aantal uur per week:
Min aantal uur per week:
Sluiting : 29-04-2018

Maximaal aantal uren: 36

‘Apeldoorn Buitenstad’, een stad waar prachtige evenementen de binnenstad verlevendigen en hard wordt gewerkt aan het versterken van het profiel van Apeldoorn. Dit vindt plaats in drie strategische sporen: Apeldoorn versterken als comfortabele gezinsstad, het versterken van de positie van Apeldoorn als toeristisch toplandschap en het stimuleren van innovatie in onze veelzijdige economie - met duurzaamheid als rode draad. Met ruim 160.000 inwoners is Apeldoorn de 11e gemeente van Nederland. 

De gemeentelijke organisatie bestaat uit circa 1300 medewerkers verdeeld over elf eenheden. De tweehoofdige directieraad geeft samen met de programmadirecteur dienstverlening vorm aan de concernsturing. Dit doet zij vanuit de filosofie van integraal management. De organisatie heeft stevige ambities. Er wordt geïnvesteerd in hoogwaardige, innovatieve (digitale) dienstverlening om beter in te spelen op veranderende wensen en behoeften van inwoners en bedrijven en nieuwe ontwikkelingen in de samenleving het hoofd te bieden. Dit doet zij actief vanuit de kernwaarden: betrokken, uitnodigend en slagvaardig. Dit betekent onder andere dat eigenaarschap tonen een belangrijk aspect is in houding en gedrag van medewerkers en dat verantwoordelijkheden waar mogelijk laag in de organisatie zijn belegd.

De doorontwikkeling van de organisatie naar een excellente organisatie vraagt aandacht voor persoonlijk leiderschap en sturing op de ontwikkeling van professionals. Van medewerkers vraagt het dat ze aangesloten zijn op ontwikkelingen, dat ze hun zaken op orde hebben en zich ontplooien. Zo ontstaat een organisatie die extern georiënteerd is, wendbaar en een prachtige plek om te werken.

DE EENHEID
De eenheid Activering en Inkomen vormt samen met het werkbedrijf Lucrato dé plek waar alle diensten op het gebied van werk en inkomen voor inwoners en ondernemers bij elkaar komen. De eenheid streeft naar zelfredzaamheid van inwoners van Apeldoorn en helpt waar nodig die zelfredzaamheid te verkrijgen of herkrijgen. We verstrekken een uitkering aan mensen die daar recht op hebben, we helpen onze inwoners om schulden te voorkomen en ondersteunen degenen die schulden hebben. Wij bereiken dit door samen met de inwoners naar effectieve oplossingen te zoeken. Samenwerking met burgers en ketenpartners binnen het sociale domein is daarbij essentieel.

De eenheid bestaat uit negen teams. Een team Beleid & Innovatie, drie frontofficeteams en vijf serviceteams. De Frontoffice regelt de toegang tot de dienstverlening en de klantbegeleiding. Het Servicebureau vormt de backoffice waarin alle administratieve en financiële werkprocessen zijn ondergebracht. Het team Beleid & Innovatie zorgt voor de beleidsmatige vertaling van de ambities op het terrein van o.a. arbeidsparticipatie en de implementatie van dat beleid. Het management van de eenheid bestaat uit de eenheidsmanager en deze negen teammanagers. Drie teammanagers hebben naast een team, een team overstijgende veranderopgave op organisatieontwikkeling, toegang en dienstverlening, digitalisering, samenwerking, beleid en burgerparticipatie. Jij ben één van deze teammanagers.

Het team beleid bestaat grotendeels uit beleidsadviseurs en beleidsontwikkelaars op tactisch en strategisch niveau, op het terrein van werk, inkomen en schuldhulpverlening. De teammanager Beleid & Innovatie geeft integraal leiding aan het team. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coaching van de teamleden en van nature gericht op innovatie en vernieuwing waarbij wordt uitgegaan van de leefwereld van de burger en de wijze waarop deze aan de voorkant wordt betrokken bij het maken van beleid. Dit straalt de manager uit en wordt tastbaar in een coachende en teamgerichte managementstijl. Daarnaast adviseert hij/zij over eenheidsbrede beleidsvraagstukken en ontwikkelopgaven en is daarin sparringpartner en plaatsvervanger voor de eenheidsmanager. Ook adviseert hij/zij de verantwoordelijke wethouders op het terrein van het sociaal domein. Hij/zij doet dat vanuit een brede en integrale scope op het gehele sociaal domein en werkt daarin nauw samen met collega teammanagers op het terrein van jeugd, zorg en welzijn'.

In de rol van teammanager ben je verantwoordelijk voor de volgende opgave: 

 • Teamontwikkeling waaronder het verder ontwikkelen van het zelforganiserend vermogen van het team • Het borgen van de leidende principes in de beleidsontwikkeling.
 • Het samen met andere teammanagers vormgeven aan het programmatisch werken in het team en de eenheid en focus aanbrengen. 
 • Het zorgdragen voor het integraal adviseren, waarbij het zowel gaat om de brede inhoudelijke scope als het vroegtijdig betrekken van het klantperspectief, het uitvoeringsperspectief en de middelen. Dit vereist afstemming met andere advies- en uitvoeringsfuncties, zowel binnen de eenheid als met beleidsadviseurs bij andere gemeentelijke onderdelen. 
 • Het ruimte geven aan innovatieve experimentele beleidsontwikkeling waarbij kort cyclisch werken voorop staat. 
 • Het ontwikkelen van goed opdrachtgeverschap – opdrachtnemerschap. 
 • Het borgen van werkprocessen met oog voor onderscheid tussen generalisten en specialisten. Met elkaar moet vastgesteld worden welke taken alle medewerkers moeten kunnen uitvoeren (bijvoorbeeld Collegevoorstellen opstellen) en voor welke taken enkele medewerkers zich kunnen specialiseren.

De ideale kandidaat beschikt over een veranderkundige blik en een visie op teamontwikkeling. Hij/zij herkent zich in de leidende principes die hierboven zijn benoemd en is in staat in deze context de juiste in- en externe partijen te betrekken om tot een gedragen, kwalitatief hoogwaardig resultaat te komen. Daarbij overziet hij/zij het geheel, kan verbinden, bruggenslaan en staat open voor andere invalshoeken.

Voor het vervullen van de functie van teammanager Beleid & Innovatie van de eenheid Activering en Inkomen dient de kandidaat te beschikken over: •

 • een afgeronde academische opleiding
 • aantoonbare ervaring met medewerker-, team- en organisatieontwikkeling 
 • coachende en teamgerichte stijl van leidinggeven 
 • aantoonbare veranderkundige bagage 
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit 
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
 • affiniteit met programmatisch en kort cyclisch werken 
 • kennis van het sociaal domein en de actuele ontwikkelingen daarbinnen.

Kwaliteiten

 • innovatief en nieuwsgierig
 • bestuurs- en omgevingssensitief
 • doelgericht met oog voor tussenresultaten
 • conceptueel met oog voor de praktijk
 • samenwerkingsgericht

Persoonlijkheid
Reflectieve persoonlijkheid met empathisch vermogen, een mensenmens.

Een boeiende uitdaging met een salaris van maximaal € 5.984,- bruto per maand (op basis van 36 uur, schaal 13). Het betreft een functie voor onbepaalde tijd, met een in eerste instantie een aanstelling van een jaar bij wijze van proef. De organisatie kent daarnaast een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, ambitieuze en gedreven collega’s en volop ruimte voor ontplooiing.

Wil je meer weten?

Contactpersoon voor deze wervingsprocedure is Marcella Rijkschroeff, senior adviseur bij Rieken & Oomen. Voor meer informatie kunt u contact met haar opnemen via 030-2930144. De sollicitatierondes bij de opdrachtgever zijn eind mei gepland en bestaan uit een eerste en tweede (verdiepende) ronde met een selectie- en adviescommissie, respectievelijk bestaande uit een delegatie van het management en een delegatie van medewerkers uit de organisatie.
Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure en wordt gepland op 30 mei. Het arbeidsvoorwaardengesprek wordt gepland op 31 mei zodat de procedure vóór 1 juni 2018 afgerond kan worden. 

Solliciteren
Reageren op deze vacature kan alleen rechtstreeks via www.riekenoomen.nl/vacatures.html. Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 29 april 2018.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Solliciteer direct

Gemeente Apeldoorn

Werken bij de gemeente Apeldoorn betekent werken in een mooie, groene gemeente die zich volop ontwikkelt. Apeldoorn is centraal gelegen in één van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in Europa: de Veluwe. Maar Apeldoorn is meer dan een groene... Lees meer

Bezoekadres Marktplein 1
7311 LG Apeldoorn

Postadres Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn
Tel.: 055 580 15 55
Website: http://www.apeldoorn.nl/