Afstand
Vacature Gemeente Culemborg

Teamleider Veiligheid en Maatschappelijke opgaven

 • Openbare orde en veiligheid Participatie en Werk Zorg en Welzijn
 • Standplaats
  Culemborg
 • Uren per week
  28,8 - 36
 • Maandsalaris
  €5.984
 • Salarisniveau
  Schaal 13
 • Reageren t/m
  24 februari Je hebt nog 6 dagen
 • Opleidingsniveau
  WO
 • Plaatsingsdatum
  12 februari 2019
 • Dienstverband
  Tijdelijk met uitzicht op vast

De gemeente Culemborg is op zoek naar een enthousiaste

Teamleider

voor de combinatie van de teams

Veiligheid en Maatschappelijke opgaven

Culemborg

Culemborg is een mooie, historische stad in beweging met ruim 28.000 inwoners. De kwaliteit van Culemborg wordt onder meer bepaald door de fraaie ligging aan de rivier de Lek. De binnenstad heeft een sfeervolle markt met historische gebouwen en een goed horeca- en winkelaanbod. Er zijn veel voorzieningen en de stad biedt een dynamisch woon-, werk en leefklimaat. Mensen in Culemborg zijn maatschappelijk betrokken. Deze betrokken houding van inwoners maakt van Culemborg een stad waarin nieuwe ontwikkelingen en unieke initiatieven van de grond komen. Bij deze vitale stad past een soortgelijke gemeentelijke organisatie.

De organisatie

In 2018 is onder de noemer “hart voor de organisatie” een plan van aanpak opgesteld voor het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie als vitale en toekomstbestendige werkorganisatie. De werkorganisatie stemt haar handelen steeds goed af op de gemeenschap. Verdergaande (burger)participatie en outcome gericht werken worden belangrijker en daar hoort een wendbare organisatie bij. Dit vraagt iets van de medewerkers: professioneel invulling geven aan bestuursopdrachten en een integrale benadering van vraagstukken. Medewerkers worden in staat gesteld om zelfregelend te (gaan) werken. De verantwoordelijkheden worden zoveel mogelijk op teamniveau neergelegd, waarbij de verbinding tussen beleid en uitvoering in het sociale, ruimtelijke en publieke domein goed is georganiseerd. Ook het programmatisch werken is gepositioneerd. De organisatie kent de volgende kerncompetenties: betrokken, ondernemend, ontwikkelend en transparant.

In Culemborg werken 176 medewerkers met enthousiasme voor de inwoners en het bestuur. Zij doen dit onder leiding van een 2-hoofdige directie en een 6-tal teamleiders. Elke teamleider is verantwoordelijk voor meerdere teams. Daarnaast kent de organisatie een 2-tal programmaregisseurs. De leden van de directie, de teamleiders en de programmaregisseurs samen met de controller vormen het managementteam overleg.

Sturingsfilosofie

Om een wendbare (en vitale) organisatie te kunnen zijn, vormen de medewerkers de factor die uiteindelijk het verschil maakt. In onze sturingsfilosofie staan daarom de medewerkers centraal. Ons uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft en dat het voor de medewerkers en de organisatie van toegevoegde waarde is om de ruimte te geven die nodig is om zoveel mogelijk zelf te kunnen regelen in het team. Uiteraard binnen eenduidige kaders van de organisatie.

Teamleider

Het gaat om een nieuwe functie die is gevormd tijdens de reorganisatie. De teamleiders zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de teams, medewerkers en programma’s. De teamleiders spelen een cruciale rol in de verdere ontwikkeling van de teamorganisatie. Een teamleider stuurt een aantal teams aan, affiniteit met de werkinhoud van de teams is van belang. De teamleider heeft een sleutelpositie om als peoplemanager medewerkers de ruimte te geven zich te ontwikkelen en om een integrale aanpak te realiseren. De teamleider is een generalist met leiderschapskwaliteiten als bindend vermogen en mensgerichtheid. Hij/zij is in staat om samenwerking te bevorderen en pro-activiteit te stimuleren. De teamleiders werken samen op basis van gelijkwaardigheid. Belangrijke samenwerkingspartner voor de teamleider is de programmaregisseur.

Combinatie van teams

Wij hebben een vacature voor een teamleider voor de combinatie van de teams Veiligheid en Maatschappelijke opgaven.

Het team Veiligheid heeft als doel Culemborg veilig en leefbaar te maken en te houden. In dit team werken ruim 10 personen als adviseur, ketenregisseur, gezinsmanager, vergunningverlener en toezichthouder.

Het team Maatschappelijke opgaven adviseert over maatschappelijk sociale vraagstukken en houdt regie op de uitvoering van gemeentelijke taken die zijn ondergebracht bij verbonden partijen en maatschappelijke partners. Daarnaast houdt dit team zich bezig met voorlichting en educatie.

De aandachtsgebieden binnen dit team zijn schuldhulpverlening, minima, participatie, onderwijs (inclusief leerlingenvervoer), natuur- en milieu educatie, WMO, gezondheid, sport, cultuurbeleving en accountmanagement Werkzaak. In dit team werken ca. 15 adviseurs.

Taken

Vanuit je verantwoordelijkheid voor het functioneren van de organisatie richt je je als teamleider op de volgende taken:

 • Mede ontwikkelen en borgen van de kwaliteit van de organisatie, haar medewerkers en de hieraan verbonden dienstverlening en resultaten.

 • Aansturen en coachen van de aan jou toebedeelde teams en medewerkers (sturen op competenties en cultuur).

 • Vertalen van strategische en tactische doelen naar resultaatopdrachten voor deze teams.

 • Bijdragen aan het opstellen van organisatie- en programmaplannen. Zorgen dat er teamplannen gemaakt worden, die aansluiten bij de organisatie- en programmaplannen.

 • Sturen op capaciteit, kwaliteit en realisatie van plannen.

 • Stimuleren van de integrale afstemming en samenwerking tussen teams en in programma’s.

 • Maken van resultaat en ontwikkelafspraken met alle medewerkers uit de toebedeelde teams.

 • Eerste aanspreekpunt voor portefeuillehouder(s).

 • Diverse bedrijfsvoeringstaken.

  Kennis en vaardigheden

  De volgende kennis en vaardigheden zijn belangrijk voor de functie:

 • Ervaren in het aansturen van teams.
 • Verbindende, samenbindende en stimulerende leiderschapskwaliteiten.
 • Op basis van vertrouwen durven delegeren, als teamleider gericht op het sturen op proces, samenwerking en resultaat in lijn met de ingezette koers.
 • Ervaren en enthousiasmerend in het verder brengen van de gewenste ontwikkelingen en een verankeraar.
 • Organisatiesensitief en uiteraard politiek sensitief.
 • Generalist met een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring.
 • Uitstekende teamspeler, communicatief vaardig, transparant, integer en richtinggevend.
 • Voldoende affiniteit met het werkgebied van de teams en de teamleden: weten wat er speelt en daarin ook een richting gever kunnen zijn. Zowel om medewerkers te inspireren, kaders ter discussie te stellen, betere beheersing te organiseren en sparringpartner te kunnen zijn van het bestuur.

Wij bieden

Een uitdagende functie in een plezierige werksfeer met ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling. De vacature wordt opengesteld voor minimaal 28,8 uur per week (80%).

Het salaris voor deze functie is - afhankelijk van opleiding en ervaring - maximaal € 5984,- bruto per maand  (indicatief ingedeeld in schaal 13) o.b.v. een 36 urige werkweek.

Procedure

Spreekt de functie je aan en voldoe je aan het gevraagde? Dan ontvangen wij je motivatie met CV uiterlijk 24 februari 2019 via www.werkeningelderland.nl.  Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anke Mars (P&O-adviseur) telefoon 0344 - 637 556 of a.mars@bvowb.nl of Gerard Vlekke (secretaris directeur), telefoon 0345 - 477 708  of G.Vlekke@culemborg.nl

Bekijk ook de korte film ‘Werken in Culemborg’ (2 min.) op onze site www.culemborg.nl (onder Organisatie en bestuur, Wie zijn wij?). https://vimeo.com/316246079

Denk je dat jij degene bent die wij zoeken?

Solliciteer nu

Laatste vacatures

Bekijk alle vacatures