Sr. adviseur informatiemanagement (17-083-BV)

Gemeente Arnhem

Hoogst genoten opleiding: HBO plus 
Dienstverband: Tijdelijk met uitzicht op vast 
Gepubliceerd op : 07-12-2017
Max aantal uur per week: 36
Min aantal uur per week:
Sluiting : 01-01-2018

Organisatie informatie

Arnhem is een creatieve, inspirerende en groene stad. In Arnhem werken veel mensen in creatieve beroepen: mode, vormgeving, beeldende kunst. Met topgezelschappen als Het Gelders Orkest, Introdans en Toneelgroep Oostpool is Arnhem de culturele hoofdstad van Oost-Nederland. Park Sonsbeek en uiterwaardenpark Stadsblokken-Meinerswijk bepalen samen met een lint van andere parken, bossen en landgoederen het groene gezicht van Arnhem.

Onze medewerkers werken met ongeveer 155.000 Arnhemmers samen voor stad én samenleving. Wijkbewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen veel dingen heel goed - of beter - zelf doen. Inwoners verwachten daarbij een ondernemende rol van de gemeente: wij moeten hun plannen ondersteunen of regisseren in plaats van beoordelen of deze binnen de gemeentelijke regels vallen.

Daarvoor zijn startende en ook ervaren professionals nodig die met plezier willen werken voor en met de inwoners van en partners in Arnhem. Graag willen wij die kennis delen in netwerken. Dat willen wij doen met mensen die zich verantwoordelijk voelen, lef tonen en risico’s durven te nemen.

 

De afdeling Informatie

De afdeling Informatie is verantwoordelijk voor de tactische en strategische sturing van de informatiehuishouding van de gemeente Arnhem. De afdeling adviseert de directie, het cluster- en programmamanagement, de wijkteams leefomgeving en de verbonden partijen. Voor de kernorganisatie treedt de afdeling op in een opdrachtgevende rol naar de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie (voor ICT, DIV en basisregistraties) en naar een veelheid aan leveranciers.

Functieomschrijving

Per 1 juli 2017 is de bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie afgesplitst van de kernorganisatie. De kernorganisatie richt zich daarmee nog meer op de strategische en tactische processen van de gemeente. De Gemeente Arnhem hecht een groot belang voor het behalen van de successen om in deze tijd van forse ontwikkelingen en complexiteit de Informatiefunctie verregaand te professionaliseren. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gaan met een immense snelheid en dat vraagt vooral op het Informatiedomein alle aandacht om te kunnen aanhaken, snel te schakelen en gericht te adviseren. Om hieraan vorm te geven door middel van ontwikkelingen in de informatievoorziening, zoeken wij nu een senior adviseur informatiemanagement binnen de afdeling Informatie.

In de afdeling Informatie werken informatiemanagement, procesadvies, functioneel beheer, business intelligence en onderzoek & statistiek in integrale teams samen. Je werkt hierin multidisciplinair samen en jouw focus ligt op het informatiemanagement. Je bent een proactief gesprekspartner voor de organisatie waar het gaat om allerhande onderwerpen op het gebied van Informatie. Je bent eerste aanspreekpunt voor klanten. Je kent je klant, helpt hem zijn vraag goed te formuleren en vertaalt deze in een passende oplossing. Hierbij heb je een brede blik en betrekt andere expertises van de afdeling waar dit meerwaarde biedt. Je kijkt mét je klant vooruit, zorgt voor een jaarlijkse informatieagenda die aansluit bij de organisatiedoelen en informatiebeleid.

Je werkt planmatig en resultaatgericht. Binnen projecten ben je in staat de leiding te nemen en te sturen op voortgang en kwaliteit. Je zorgt ervoor dat je opdrachtgevers aangehaakt blijven. Je bent telkens de verbinding tussen de vraag van de klant en de oplossing die daarbij past. Je denkt aan beide kanten mee en je denkt in kansen en mogelijkheden in plaats van problemen.

Functie eisen 

Wie zoeken we?

We zoeken iemand met een HBO+ werk- en denkniveau die verder beschikt over ervaring in het vakgebied informatiemanagement, bij voorkeur in een gemeentelijke context.

Je hebt een achtergrond in informatiemanagement maar kijkt graag breder. Je bekijkt vragen vanuit het oogpunt van de klant. Je bent in staat vragen op het brede domein van informatie te vertalen naar een oplossing. Thema's waarin jij jou thuis voelt zijn bijvoorbeeld: 

  • realiseren van de digitale agenda van de overheid en de doelstellingen van basisregistraties;
  • het borgen van informatiebeveiliging;
  • vormgeven en inrichten van managementinformatie;
  • het nieuwe werken;
  • projectmanagement.

Je hebt een stevige persoonlijkheid en kunt omgaan met een dynamische en politieke omgeving en met tegenstrijdige belangen.  

Je bent een echte teamplayer en netwerker, maar kunt zo nodig ook zelfstandig opereren en op een gestructureerde wijze tot resultaat komen.

Je bent een initiatiefnemer en weet met creativiteit en flair mensen te inspireren en in beweging te brengen.

Je bent communicatief zeer vaardig en kan schakelen tussen de diverse niveaus en vakgebieden binnen de gemeente en daarbuiten. Daarbij kun je gevraagd maar zeker ook ongevraagd adviseren op elk niveau. Je bent in staat jouw adviezen mondeling maar zeker ook schriftelijk helder weer te geven.

Dit veronderstelt dat je beschikt over, dan wel bereid en in staat bent tot ontwikkeling van onder andere de volgende competenties:

 •           Omgevingsbewustzijn: Is zich bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren. Speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

•           Regisseren: Brengt belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen. Geeft vorm aan en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

•           Ondernemerschap: Signaleert en zoekt kansen en weet deze in te zetten voor de organisatie en daarbij gewogen risico's te nemen.

•           Organiseren: Het op een effectieve en gestructureerde wijze inzetten van mensen en middelen zodanig dat de doelen voor de organisatie bereikt worden.

 

En uiteraard beschik je over de kerncompetenties die zijn geformuleerd in de strategische visie op personeel ("Vertrouwen in talent"):

 

•           Resultaatgericht: Formuleert heldere doelstellingen en resultaten en is er actief op gericht om deze te behalen).

•           Samenwerken: Voert in een team een opdracht uit. Draagt bij aan de harmonie van de groep en aan de optimale inzet van de leden ten behoeve van het groepsdoel, desnoods ten koste van eigen korte termijn belangen.

•           Flexibiliteit: Verandert het eigen gedrag indien zich problemen of kansen voordoen ten einde een gesteld doel te bereiken.

Arbeidsvoorwaarden 

De functie is ingedeeld tot de definitieve waardering in niveau 11. Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats tussen het minimum van schaal 10a (€ 3.005,-- bruto per maand) en het maximum van schaal 11 (€ 4.740,-- bruto per maand) salarispeil 1 januari 2017 bij een 36-urige werkweek.

Contactinfo

Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Carel Eltingh, hoofd van de afdeling Informatie, per mail via carel.eltingh@arnhem.nl en telefonisch via nummer 026-3774734. Informatie over de procedure kan worden ingewonnen bij Francisca van der Meer, P&O-adviseur, per mail via francisca.van.der.meer@arnhem.nl en telefonisch via nummer 026-37747522.

Interesse? Solliciteren kan tot en met 1 januari 2018.

Online solliciteren?

Heb je interesse in deze vacature? Je sollicitatie kun je indienen via de website van : webformulier openen

Solliciteer direct

Gemeente Arnhem

Arnhem groene en creatieve stad
Arnhem noemt zich een groene en creatieve stad. Dat mogen we ook doen, want Arnhem is de afgelopen jaren uitgeroepen tot groenste stad van Nederland en Europa, en Park Sonsbeek tot beste openbare ruim... Lees meer

Bezoekadres Koningstraat 38
6811 DG Arnhem

Postadres Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Tel.: 0900 - 1809
Fax: 026-3774830
Website: http://www.arnhem.nl/